Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia zewnętrzne

Znaleziono 262 wiadomości.

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-11-03)

Zarządzenie Nr FK.0050.210.2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2024 Gminy Kłobuck przyjętej Uchwałą Nr 267/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2016 roku

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-11-02)

Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.209.2017 w sprawie zasad zimowego utrzymania dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Kłobucka w sezonie zimowym 2017/2018

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-11-02)

Zarządzenie Nr FK.0050.208.2017 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2017

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-11-02)

Zarządzenie Nr FK.0050.207.2017 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2017

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-11-02)

Zarządzenie Nr FK.0050.206.2017 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2017

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-11-02)

Zarządzenie Nr CEA.0050.205.2017 w sprawie przyjęcia wysokości zaktualizowanych podstawowych kwot dotacji na 2017 r. udzielanych z budżetu Gminy Kłobuck oraz zaktualizowanej statystycznej liczby dzieci i uczniów w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kłobuck

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-10-25)

Zarządzenie Nr FK.0050.204.2017 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2017

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-10-23)

Zarządzenie Nr FK.0050.203.2017 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2017

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-10-20)

Zarządzenie Nr OR.0050.193a.2017 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w celu dokonania oceny wniosków o przyznanie stypendium Burmistrza Kłobucka dla najzdolniejszych uczniów i studentów mieszkańców Gminy Kłobuck

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-10-20)

Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.202.2017 w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu mieszkalnego socjalnego nr 2 przy ul. Wodociągowej 11 w Kłobucku
Drukuj Liczba odwiedzin: 107066

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl