Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia zewnętrzne

Znaleziono 262 wiadomości.

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-10-20)

Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.201.2017 w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu mieszkalnego socjalnego nr 5 przy ul. Orzeszkowej 1 w Kłobucku

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-10-20)

Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.200.2017 w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu mieszkalnego socjalnego nr 2 przy ul. Wodociągowej 11 w Kłobucku

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-10-20)

Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.199.2017 w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu mieszkalnego socjalnego nr 1 przy ul. Orzeszkowej 1 w Kłobucku

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-10-19)

Zarządzenie Nr FK.0050.198.2017 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2017

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-10-19)

Zarządzenie Nr FK.0050.197.2017 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2017

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-10-18)

Zarządzenie Nr IR.0050.196.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na usługę "Wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego na ul. Młyńskiej w Libidzy wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich"

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-10-18)

Zarządzenie Nr IR.0050.195.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na usługę "Wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego na odcinku ul. Górnej w Gruszewni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz aktualizacją kosztów inwestorskich"

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-10-18)

Zarządzenie Nr FK.0050.194.2017 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2017

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-10-18)

Zarządzenie Nr FK.0050.193.2017 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2017

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-10-18)

Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.192.2017 w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu mieszkalnego socjalnego nr 4 przy ul. Wodociągowej 11 w Kłobucku
Drukuj Liczba odwiedzin: 118481

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl