Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia zewnętrzne

Znaleziono 262 wiadomości.

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-10-18)

Zarządzenie Nr CEA.0050.191.2017 w sprawie wprowadzenia zmian zasad dowozu i zwrotu kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Kłobuck wprowadzonego Zarządzeniem Nr OŚW.0050.127.2015 z dnia 01.09.2015 roku

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-10-11)

Zarządzenie Nr FK.0050.190.2017 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2017

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-10-11)

Zarządzenie Nr FK.0050.189.2017 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2017

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-10-06)

Zarządzenie Nr IR.0050.188.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na usługę „Wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn: "Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku ul. J. Tuwima w Kamyku" wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-10-06)

Zarządzenie Nr FK.0050.187.2017 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2017

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-10-06)

Zarządzenie Nr FK.0050.186.2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2024 Gminy Kłobuck przyjętej Uchwałą Nr 267/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2016 roku

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-10-06)

Zarządzenie Nr EK.0050.185.2017 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie nagrody Burmistrza Kłobucka dla nauczycieli

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-10-06)

Zarządzenie Nr IR.0050.184.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na usługę „Wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy oświetlenia ulicznego na ul. Orzeszkowej w Kłobucku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich”

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-10-06)

Zarządzenie Nr FK.0050.183.2017 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2017

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-10-03)

Zarządzenie Nr FK.0050.182.2017 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2017
Drukuj Liczba odwiedzin: 115851

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl