Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia zewnętrzne

Znaleziono 262 wiadomości.

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-10-03)

Zarządzenie Nr FK.0050.181.2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2024 Gminy Kłobuck przyjętej Uchwałą Nr 267/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2016 roku

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-10-02)

Zarządzenie Nr FK.0050.180.2017 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2017

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-10-02)

Zarządzenie Nr FK.0050.179.2017 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2017

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-09-28)

Zarządzenie Nr FK.0050.178.2017 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2017

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-09-27)

Zarządzenie Nr FK.0050.177.2017 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2017

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-09-27)

Zarządzenie Nr FK.0050.176.2017 w sprawie podziału rezerwy ogólnej na rok 2017

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-09-21)

Zarządzenie Nr IR.0050.175.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na usługę dotyczącą nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn: "Przebudowa i rozbudowa budynku strzelnicy w Kłobucku z przyległym otoczeniem, na potrzeby Kłobuckiego Centrum Usług Społecznych"

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-09-21)

Zarządzenie Nr FK.0050.174.2017 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2017

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-09-21)

Zarządzenie Nr FK.0050.173.2017 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2017

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-09-20)

Zarządzenie Nr IR.0050.172.2017 w sprawie ustalenia Regulaminu udziału w Projekcie pn. "Dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Kłobuck"
Drukuj Liczba odwiedzin: 115721

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl