Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia zewnętrzne

Znaleziono 269 wiadomości.

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2018-12-17)

Zarządzenie Nr FK.0050.254.2018 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2018

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2018-12-14)

Zarządzenie Nr GPN.0050.253a.2018 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kłobucku obręb Smugi

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2018-12-13)

Zarządzenie Nr EK.0050.253.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pn.: „Zakup i dostawa programów multimedialnych, książek, atlasów i słowników do zajęć dydaktycznych w Szkołach Podstawowych..."

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2018-12-13)

Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.252.2018 w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu mieszkalnego socjalnego nr 8 przy ulicy Poprzecznej 3b w Kłobucku

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2018-12-13)

Zarządzenie Nr FK.0050.251.2018 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2018

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2018-12-10)

Zarządzenie Nr FK.0050.250.2018 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2018

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2018-12-07)

Zarządzenie Nr FK.0050.249.2018 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2018

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2018-12-06)

Zarządzenie Nr FK.0050.248.2018 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2018

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2018-12-05)

Zarządzenie Nr FK.0050.247.2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2026 Gminy Kłobuck przyjętej Uchwałą Nr 387/XXXVII/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2017 roku

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2018-12-04)

Zarządzenie Nr FK.0050.246.2018 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2018
Drukuj Liczba odwiedzin: 90668

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl