Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia zewnętrzne

Znaleziono 269 wiadomości.

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2018-01-22)

Zarządzenie Nr FK.0050.9.2018 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2018

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2018-01-22)

Zarządzenie Nr EK.0050.8.2018 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym ma rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłobuck

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2018-01-19)

Zarządzenie Nr FK.0050.7.2018 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2018

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2018-01-18)

Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.6.2018 w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu mieszkalnego socjalnego nr 22 przy ul. Orzeszkowej 1 w Kłobucku

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2018-01-18)

Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.5.2018 w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu mieszkalnego socjalnego nr 11 przy ul. Poprzecznej 3b w Kłobucku

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2018-01-15)

Zarządzenia Nr FK.0050.4.2018 w sprawie podziału rezerwy ogólnej na rok 2018

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2018-01-12)

Zarządzenie Nr GPN.0050.3.2018 w sprawie przeznaczenia do zbycia, oddania w najem lub dzierżawę nieruchomości gruntowych oraz ogłoszenia wykazów zbywanych, wynajmowanych lub wydzierżawianych nieruchomości.

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2018-01-11)

Zarządzenie Nr GOR.0050.2.2018 w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Miejskiej w Kłobucku w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na rok 2018 na terenie Gminy Kłobuck

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2018-01-04)

Zarządzenia Nr OSiR.0050.1.2018 w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Kłobuck
Drukuj Liczba odwiedzin: 94286

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl