Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia zewnętrzne

Znaleziono 269 wiadomości.

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2018-11-23)

Zarządzenie Nr FK.0050.235.2018 w sprawie podziału rezerwy ogólnej na rok 2018

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2018-11-20)

Zarządzenie Nr OR.0050.234.2018 w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu programu współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2018-11-20)

Zarządzenie Nr FK.0050.233.2018 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2018

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2018-11-20)

Zarządzenie Nr FK.0050.232.2018 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2018

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2018-11-15)

Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.231.2018 zmieniające Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.222.2018 z dnia 30.10.2018r. w sprawie najmu lokalu socjalnego nr 2 przy ulicy Poprzecznej 3b w Kłobucku

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2018-11-14)

Zarządzenie Nr FK.0050.230.2018 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2018

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2018-11-14)

Zarządzenie Nr FK.0050.229.2018 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2018

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2018-11-14)

Zarządzenie Nr FK.0050.228.2018 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2018

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2018-11-07)

Zarządzenie Nr FK.0050.227.2018 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2018-11-07)

Zarządzenie Nr FK.0050.226.2018 w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Kłobuck na rok 2019 wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi
Drukuj Liczba odwiedzin: 107414

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl