Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia zewnętrzne

Znaleziono 269 wiadomości.

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2018-11-07)

Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.225a.2018 w sprawie wyznaczenia najemcy lokalu mieszkalnego nr 4 przy ulicy Wyszyńskiego 1 w Kłobucku w wyniku zamiany

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2018-11-02)

Zarządzenie Nr GPN.0050.225.2018 w sprawie przeznaczenia do zbycia, oddania w najem, dzierżawę lub użyczenie nieruchomości gruntowych oraz ogłoszenia wykazów zbywanych, wynajmowanych, wydzierżawianych lub użyczanych nieruchomości

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2018-11-02)

Zarządzenie Nr FK.0050.224.2018 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2018

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2018-11-02)

Zarządzenie Nr FK.0050.223.2018 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2018

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2018-11-02)

Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.222.2018 w sprawie wyznaczenia najemcy lokalu socjalnego nr 2 przy ulicy Poprzecznej 3b w Kłobucku

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2018-10-26)

Zarządzenie Nr FK.0050.221.2018 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2018

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2018-10-26)

Zarządzenie Nr FK.0050.220.2018 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2018

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2018-10-25)

Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.219.2018 w sprawie zasad zimowego utrzymania dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Kłobucka w sezonie zimowym 2018/2019

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2018-10-25)

Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.218.2018 w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu mieszkalnego socjalnego nr 1 przy ulicy Wodociągowej 11 w Kłobucku

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2018-10-25)

Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.217.2018 w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu mieszkalnego socjalnego nr 2 przy ulicy Orzeszkowej 1 w Kłobucku
Drukuj Liczba odwiedzin: 103626

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl