Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia zewnętrzne

Znaleziono 269 wiadomości.

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2018-10-24)

Zarządzenie Nr FK.0050.216.2018 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2018

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2018-10-24)

Zarządzenie Nr FK.0050.215.2018 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2018

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2018-10-24)

Zarządzenie Nr FK.0050.214.2018 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2018

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2018-10-16)

Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.213.2018 w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu mieszkalnego socjalnego nr 5 przy ulicy Orzeszkowej 1 w Kłobucku

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2018-10-16)

Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.212.2018 w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu mieszkalnego socjalnego nr 5 przy ul. Wodociągowej 11 w Kłobucku

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2018-10-16)

Zarządzenie Nr ZdiGK.0050.211.2018 zmieniające Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.181.2018 z dnia 17.09.2018 w sprawie najmu lokalu socjalnego nr 23 przy ul. Orzeszkowej 1 w Kłobucku

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2018-10-16)

Zarządzenia Nr ZDiGK.0050.210.2018 w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu mieszkalnego socjalnego nr 23a przy ul. Orzeszkowej 1 w Kłobucku

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2018-10-16)

Zarządzenie Nr FK.0050.209.2018 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2018

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2018-10-16)

Zarządzenie Nr FK.0050.208.2018 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2018

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2018-10-16)

Zarządzenie Nr GPN.0050.207.2018 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Kłobucku (w obrębach: Kłobuck, Brody Malina, Zagórze, Zakrzew)
Drukuj Liczba odwiedzin: 105673

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl