Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia zewnętrzne

Znaleziono 252 wiadomości.

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2019-03-29)

Zarządzenie Nr FK.0050.62.2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028 Gminy Kłobuck przyjętej Uchwałą Nr 30/IV/2019 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2018 roku

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2019-03-29)

Zarządzenie NR FK.0050.61.2019 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2019

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2019-03-27)

Zarządzenie Nr FK.0050.60.2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za rok 2018

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2019-03-27)

Zarządzenie Nr FK.0050.59.2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2019-03-26)

Zarządzenie Nr FK.0050.58.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2019

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2019-03-25)

Zarządzenie Nr GPN.0050.57.2019 w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Kłobuck

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2019-03-20)

Zarządzenie Nr FK.0050.56.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2019

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2019-03-13)

Zarządzenie Nr FK.0050.55.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2019

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2019-03-13)

Zarządzenie NR FK.0050.54.2019 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2019

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2019-03-13)

Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.53.2019 w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu mieszkalnego socjalnego nr 19 przy ulicy Orzeszkowej 1 w Kłobucku
Drukuj Liczba odwiedzin: 13308

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl