Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia zewnętrzne

Znaleziono 252 wiadomości.

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2019-02-20)

Zarządzenie Nr FK.0050.42.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2019

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2019-02-13)

Zarządzenie Nr CEA.0050.41.2019 w sprawie wprowadzenia zmian zasad dowozu i zwrotu kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Kłobuck wprowadzonego Zarządzeniem Nr OŚW.0050.127.2015 z dnia 01.09.2015 roku

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2019-02-12)

Zarządzenie NR IR.0050.40.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na usługę:" Opracowania kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Przebudowa ul. Baczyńskiego w Kłobucku" wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego"

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2019-02-12)

Zarządzenie Nr FK.0050.39.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2019

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2019-02-11)

Zarządzenie Nr FK.0050.38.2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028 Gminy Kłobuck przyjętej Uchwałą Nr 30/IV/2019 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2018 roku

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2019-02-08)

Zarządzenie Nr Fk.0050.37.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2019

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2019-02-05)

Zarządzenie Nr Ek.0050.36.2019 w sprawie wyznaczenia nauczyciela Przedszkola Gminnego Nr 5 w Kłobucku do zastępowania dyrektora Przedszkola Gminnego Nr 5 w Kłobucku

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2019-02-05)

Zarządzenie Nr EK.0050.35.2019 w sprawie wyznaczenia nauczyciela Przedszkola Gminnego Nr 4 w Kłobucku do zastępowania dyrektora Przedszkola Gminnego Nr 4 w Kłobucku

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2019-02-05)

Zarządzenie Nr EK.0050.34.2019 w sprawie wyznaczenia nauczyciela Przedszkola Gminnego Nr 2 w Kłobucku do zastępowania dyrektora Przedszkola Gminnego Nr 2 w Kłobucku

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2019-02-05)

Zarządzenie Nr EK.0050.33.2019 w sprawie wyznaczenia nauczyciela Przedszkola Gminnego Nr 1 w Kłobucku do zastępowania dyrektora Przedszkola Gminnego Nr 1 w Kłobucku
Drukuj Liczba odwiedzin: 57541

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl