Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia zewnętrzne

Znaleziono 252 wiadomości.

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2019-01-29)

Zarządzenie Nr OSiR.0050.22.2019 w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Kłobuck

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2019-01-25)

Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.21.2019 w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu mieszkalnego socjalnego nr 5 przy ulicy Poprzecznej 3b w Kłobucku

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2019-01-25)

Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.20.2019 w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu mieszkalnego socjalnego nr 22 przy ul. Orzeszkowej 1 w Kłobucku

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2019-01-25)

Zarządzenie Nr GPN.0050.19.2019 w sprawie przeznaczenia do zbycia, oddania w najem lub dzierżawę nieruchomości gruntowych oraz ogłoszenia wykazów zbywanych, wynajmowanych lub wydzierżawianych nieruchomości

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2019-01-25)

Zarządzenie Nr FK.0050.18.2019 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2019

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2019-01-23)

Zarządzenie Nr IR.0050.17.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im A.Mickiewicza, ul. Szkolna 1 w Kłobucku" wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2019-01-21)

Zarządzenie Nr OR.0050.16.2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2019

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2019-01-21)

Zarządzenie Nr FK.0050.15.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2019

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2019-01-21)

Zarządzenie Nr EK.0050.14.2019 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłobuck

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2019-01-21)

Zarządzenie Nr EK.0050.13.2019 w sprawie określenia terminu składania wniosków o przyjęcie uczniów do klasy VII przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej, powstałej z przekształcenia gimnazjum
Drukuj Liczba odwiedzin: 57536

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl