Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia zewnętrzne

Znaleziono 252 wiadomości.

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2019-01-16)

Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.12.2019 w sprawie wyznaczenia najemcy lokalu socjalnego nr 6 przy ul. Poprzecznej 3b w Kłobucku

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2019-01-16)

Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.11.2019 w sprawie wyznaczenia najemcy lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul. Szkolnej 5a w Kamyku

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2019-01-16)

Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.10.2019 w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu mieszkalnego socjalnego nr 21A przy ul. Orzeszkowej 1 w Kłobucku

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2019-01-16)

Zarządzenie Nr FK.0050.9.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2019

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2019-01-15)

Zarządzenie NR GPN.0050.8.2019 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowościach Libidza i Gruszewnia

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2019-01-15)

Zarządzenie NR GPN.0050.7.2019 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Kłobucku (w obrębach Kłobuck, Brody Malina, Zagórze, Zakrzew)

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2019-01-14)

Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.6.2019 w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu mieszkalnego socjalnego nr3 przy ulicy Poprzecznej 3b w Kłobucku

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2019-01-14)

Zarządzenie Nr FK.0050.5.2019 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2019

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2019-01-11)

Zarządzenie Nr GOR.0050.4.2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Miejskiej w Kłobucku w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na rok 2019 na terenie Gminy Kłobuck

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2019-01-04)

Zarządzenie Nr IR.0050.3.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na usługę: "Opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku" wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
Drukuj Liczba odwiedzin: 57538

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl