Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia zewnętrzne

Znaleziono 252 wiadomości.

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2019-01-04)

Zarządzenia Nr ZDiGK.0050.2.2019 w sprawie wyznaczenia najemcy lokalu socjalnego nr 23b przy ul. Orzeszkowej 1 w Kłobucku

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2019-01-04)

Zarządzenie Nr FK.0050.1.2019 w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Kłobuck do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
Drukuj Liczba odwiedzin: 78331

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl