Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia zewnętrzne

Znaleziono 252 wiadomości.

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2019-11-20)

Zarządzenie Nr FK.0050.221.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2019

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2019-11-20)

Zarządzenie Nr FK.0050.220.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2019

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2019-11-18)

Zarządzenie Nr FK.0050.219.2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028 Gminy Kłobuck przyjętej Uchwałą Nr 30/IV/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2018 roku

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2019-11-15)

Zarządzenie Nr FK.0050.218.2019 w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Kłobucku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały budżetowej Gminy Kłobuck na rok 2020 wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2019-11-15)

Zarządzenie Nr FK.0050.217.2019 w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Kłobucku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2028 Gminy Kłobuck

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2019-11-15)

Zarządzenie Nr FK.0050.216.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2019

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2019-11-15)

Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.215.2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr ZDiGK.120.49.2019 Burmistrza Kłobucka z dnia 17.04.2019 r. zmieniającego Zarządzenie Nr 11/ZDiGK/2013 Burmistrza Kłobucka z dnia 07.02.2013 r. w sprawie: powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2019-11-15)

Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.214.2019 w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu mieszkalnego socjalnego nr 5 przy ul. Wodociągowej 11 w Kłobucku

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2019-11-15)

Zarządzenie Nr FK.0050.213.2019 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2019

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2019-11-15)

Zarządzenie Nr FK.0050.212.2019 w sprawie podziału rezerwy ogólnej na rok 2019
Drukuj Liczba odwiedzin: 13311

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl