Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia zewnętrzne

Znaleziono 163 wiadomości.

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2019-07-25)

Zarządzenie Nr FK.0050.132.2019 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2019

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2019-07-23)

Zarządzenie Nr EK.0050.131.2019 w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników wyłącznie w formie elektronicznej w Szkole Podstawowej w Łobodnie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Marii Konopnickiej w Łobodnie.

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2019-07-19)

Zarządzenie Nr EK.0050.130.2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Gminnego Nr 2 w Kłobucku.

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2019-07-19)

Zarządzenie Nr EK.0050.129.2019 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Władysława Sebyły w Kłobucku.

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2019-07-19)

Zarządzenie Nr EK.0050.128.2019 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Gminnego Nr 5 w Kłobucku.

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2019-07-19)

Zarządzenie Nr FK.0050.127.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2019

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2019-07-16)

Zarządzenie Nr FK.0050.126.2019 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2019

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2019-07-15)

Zarządzenie Nr ZDIGK.0050.125.2019 w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu mieszkaniowego socjalnego nr 13 przy ul.Orzeszkowej 1 w Kłobucku

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2019-07-15)

Zarządzenie Nr ZDIGK.0050.124.2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu porządku domowego w mieszkaniowym zasobie Gminy Kłobuck z wyłączeniem lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych.

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2019-07-15)

Zarządzenie Nr FK.0050.123.2019 w sprawie podziału rezerwy ogólnej na rok 2019
Drukuj Liczba odwiedzin: 6986

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl