Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia zewnętrzne

Znaleziono 252 wiadomości.

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2019-11-15)

Zarządzenie Nr FK.0050.211.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2019

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2019-11-05)

Zarządzenie Nr OR.0050.210.2019 w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu programu współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2019-11-05)

Zarządzenie Nr FK.0050.209.2019 zmieniające zarządzenie nr FK.0050.85.2019 z dnia 13 maja 2019r. w sprawie rozliczania płatności podatku VAT w Gminie Kłobuck z zastosowaniem metody podzielonej płatności (split payment)

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2019-11-05)

Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.208.2019 w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu mieszkalnego socjalnego nr 2 przy ul. Poprzecznej 3b w Kłobucku

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2019-11-05)

Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.207.2019 w sprawie anulowania zarządzenia w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu mieszkalnego socjalnego nr 5 przy ulicy Wodociągowej 11 w Kłobucku

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2019-10-31)

Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.206.2019 w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu mieszkalnego socjalnego nr 3 przy ul. Poprzecznej 3b w Kłobucku

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2019-10-31)

Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.205.2019 w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu mieszkalnego socjalnego nr 5 przy ul. Wodociągowej 11 w Kłobucku

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2019-10-31)

Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.204.2019 w sprawie wyznaczenia najemcy lokalu mieszkalnego socjalnego nr 7 przy ul. Orzeszkowej 1 w Kłobucku

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2019-10-31)

Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.203.2019 w sprawie wyznaczenia najemcy lokalu mieszkalnego nr 14 przy ulicy Zielonej 1 w Kłobucku

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2019-10-31)

Zarządzenie Nr EK.0050.202.2019 w sprawie wyznaczenia nauczyciela Przedszkola Gminnego Nr 1 w Kłobucku do zastępowania dyrektora Przedszkola Gminnego Nr 1 w Kłobucku
Drukuj Liczba odwiedzin: 14427

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl