Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia zewnętrzne

Znaleziono 220 wiadomości.

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2019-10-03)

Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.179.2019 w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu mieszkalnego socjalnego nr 23A przy ul. Orzeszkowej 1 w Kłobucku

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2019-10-03)

Zarządzenie Nr FK.0050.178.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2019

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2019-10-03)

Zarządzenie Nr EK.0050.177.2019 w sprawie zmiany zarządzenia Nr EK.0050.146.2019 Burmistrza Kłobucka z dnia 27 sierpnia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników wyłącznie w formie elektronicznej w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Władysława Sebyły w Kłobucku

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2019-10-01)

Zarządzenie Nr OR.0050.176.2019 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2019-10-01)

Zarządzenie Nr OR.0050.175.2019 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych oraz koordynatora gminnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2019-10-01)

Zarządzenie Nr FK.0050.174.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2019

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2019-10-01)

Zarządzenie Nr FK.0050.173.2019 w sprawie podziału rezerwy ogólnej na rok 2019

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2019-10-01)

Zarządzenie Nr FK.0050.172.2019 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2019

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2019-10-01)

Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.171.2019 w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu mieszkalnego socjalnego nr 23 przy ul. Orzeszkowej 1 w Kłobucku

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2019-10-01)

Zarządzenie Nr FK.0050.170.2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028 Gminy Kłobuck przyjętej Uchwałą Nr 30/IV/2019 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2018 roku
Drukuj Liczba odwiedzin: 9592

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl