Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia zewnętrzne

Znaleziono 252 wiadomości.

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2019-10-31)

Zarządzenie Nr FK.0050.201.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2019

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2019-10-31)

Zarządzenie Nr FK.0050.200.2019 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2019

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2019-10-29)

Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.199.2019 w sprawie zasad zimowego utrzymania dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Kłobucka w sezonie zimowym 2019/2020

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2019-10-25)

Zarządzenie Nr FK.0050.198.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2019

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2019-10-25)

Zarządzenie Nr FK.0050.197.2019 w sprawie podziału rezerwy ogólnej na rok 2019

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2019-10-25)

Zarządzenie Nr FK.0050.196.2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028 Gminy Kłobuck przyjętej Uchwałą Nr 30/IV/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2018 roku

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2019-10-21)

Zarządzenie Nr CEA.0050.195.2019 w sprawie wprowadzenia zmian zasad dowozu i zwrotu kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Kłobuck wprowadzonego Zarządzeniem Nr OŚW.0050.127.2015 z dnia 01.09.2015 roku

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2019-10-21)

Zarządzenie Nr GPN.0050.194.2019 w sprawie przeznaczenia do oddania w najem, dzierżawę lub użyczenie nieruchomości gruntowych oraz ogłoszenia wykazów wynajmowanych, wydzierżawianych lub użyczanych nieruchomości

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2019-10-21)

Zarządzenie Nr FK.0050.193.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2019

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2019-10-21)

Zarządzenie Nr FK.0050.192.2019 w sprawie podziału rezerwy ogólnej na rok 2019
Drukuj Liczba odwiedzin: 14421

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl