Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Postępowania wszczęte

Temat Zawartość
Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Kłobuck 
Osoba odpowiedzialna za treść:  
Osoba wprowadzająca: Paweł Miłkowski 
Numer postępowania: IR.271.013.2018.KB 
Przedmiot zamówienia: Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane pn.: „Remont łazienek i korytarzy w budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku”. (IR.271.013.2018.KB) 
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony 
Data ogłoszenia: 2018-03-14 
Termin składania ofert: 2018-03-29 
SIWZ:  
Zapytania i odpowiedzi:  
Uwagi:  
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Powiązane pliki [ 14 ]
Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
18-03-14 14:39
Miłkowski Paweł
7.11MB
SIWZ SIWZ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 134
18-03-14 14:39
Miłkowski Paweł
491.98KB
zał_nr_1_formularz_oferty zał_nr_1_formularz_oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
18-03-14 14:40
Miłkowski Paweł
53KB
zał_nr_2_oswiadczenie_z_art_25a_ust_1_warunki_udziału zał_nr_2_oswiadczenie_z_art_25a_ust_1_warunki_udziału
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 116
18-03-14 14:40
Miłkowski Paweł
44.5KB
zał_nr_3_oswiadczenie_z_art_25a_ust_1_podstawy_wykluczenia zał_nr_3_oswiadczenie_z_art_25a_ust_1_podstawy_wykluczenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
18-03-14 14:40
Miłkowski Paweł
49.5KB
zał_nr_4_oświadczenie_o_przynależności_do_grupy_kapitałowej zał_nr_4_oświadczenie_o_przynależności_do_grupy_kapitałowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
18-03-14 14:40
Miłkowski Paweł
31.5KB
zał_nr_5_wykaz_robót zał_nr_5_wykaz_robót
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
18-03-14 14:43
Miłkowski Paweł
35.5KB
zał_nr_6_wykaz_osób zał_nr_6_wykaz_osób
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
18-03-14 14:43
Miłkowski Paweł
34.5KB
zał_nr_7_oświadczenie_z_art_24_ust_1 zał_nr_7_oświadczenie_z_art_24_ust_1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
18-03-14 14:43
Miłkowski Paweł
39KB
zał_nr_8_wzór_umowy_z_oświadczeniem_gwarancyjnym zał_nr_8_wzór_umowy_z_oświadczeniem_gwarancyjnym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
18-03-14 14:44
Miłkowski Paweł
213.5KB
Zał_nr_9_Dokumentacja_projektowa Zał_nr_9_Dokumentacja_projektowa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 170
18-03-14 14:44
Miłkowski Paweł
28.05MB
Odpowiedz na pytanie do SIWZ Odpowiedz na pytanie do SIWZ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
18-03-26 14:45
Miłkowski Paweł
85.71KB
Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
18-03-29 14:32
Miłkowski Paweł
356.48KB
Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
18-03-29 15:20
Miłkowski Paweł
374.93KB
Drukuj Liczba odwiedzin: 208838

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl