Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Postępowania wszczęte

Temat Zawartość
Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Kłobuck 
Osoba odpowiedzialna za treść:  
Osoba wprowadzająca: Anna Pastuszka 
Numer postępowania: IR.271.006.2019.KB 
Przedmiot zamówienia: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.:"Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 470104 w Kłobucku, ul. Witosa" wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (Nr postępowania: IR.271.006.2019.KB)

UWAGA - Zmiana terminu składania ofert
 
Rodzaj zamówienia: Usługi 
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony 
Data ogłoszenia: 2019-03-04 
Termin składania ofert: 2019-03-19 
SIWZ:  
Zapytania i odpowiedzi:  
Uwagi:  
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Powiązane pliki [ 16 ]
Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
19-03-04 13:09
Pastuszka Anna
4.28MB
SIWZ SIWZ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
19-03-04 13:20
Pastuszka Anna
4.9MB
zał_nr_1_formularz_oferty zał_nr_1_formularz_oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
19-03-04 13:10
Pastuszka Anna
73KB
zał_nr_2_oswiadczenie_z_art_ 25a_ust_1_warunki_udziału_wzór zał_nr_2_oswiadczenie_z_art_ 25a_ust_1_warunki_udziału_wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
19-03-04 13:10
Pastuszka Anna
44.5KB
zał_nr_3_oswiadczenie_z_art_25a_ ust_1_podstawy_wykluczenia_wzór zał_nr_3_oswiadczenie_z_art_25a_ ust_1_podstawy_wykluczenia_wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
19-03-04 13:10
Pastuszka Anna
47KB
zał_nr_4_oświadczenie_o_przynależności _do_grupy_kapitałowej_wzór zał_nr_4_oświadczenie_o_przynależności _do_grupy_kapitałowej_wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
19-03-04 13:10
Pastuszka Anna
36.5KB
zał_nr_5_wykaz_usług zał_nr_5_wykaz_usług
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
19-03-04 13:11
Pastuszka Anna
37.5KB
zał_nr_6_wykaz_osób zał_nr_6_wykaz_osób
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
19-03-04 13:11
Pastuszka Anna
43KB
zał_nr_7_wzór_umowy zał_nr_7_wzór_umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
19-03-04 13:11
Pastuszka Anna
191KB
zał_nr_8_oświadczenie_z_ art_24_ust_1 zał_nr_8_oświadczenie_z_ art_24_ust_1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
19-03-04 13:11
Pastuszka Anna
40.5KB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
19-03-19 09:54
Miłkowski Paweł
98.13KB
Zmiana terminu SIWZ Zmiana terminu SIWZ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
19-03-19 09:54
Miłkowski Paweł
150.97KB
zał_nr_1_formularz_oferty_wzór zał_nr_1_formularz_oferty_wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
19-03-19 09:55
Miłkowski Paweł
75.5KB
Informacja po otwarciu ofert Informacja po otwarciu ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
19-03-28 09:01
Pastuszka Anna
117.57KB
Ogłoszenie o udzieleniu o zamówienia Ogłoszenie o udzieleniu o zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
19-03-28 12:29
Pastuszka Anna
1.76MB
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
19-03-28 12:29
Pastuszka Anna
134.35KB
Drukuj Liczba odwiedzin: 173532

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl