Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego

Znaleziono 566 wiadomości.

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2021-04-09)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Burmistrza Kłobucka w sprawie zmiany ostatecznej decyzji nr GPN.6733.25.2019.GB z dnia 14.01.2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia o nazwie: „Przebudowa drogi gminnej Nr 470179S – ul. Mostowej w miejscowości Kamyk wraz z obiektem mostowym JNI35004360”

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2021-04-06)

Obwieszczenie o posiadaniu dowodów i materiałów niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na polegającego na zbieraniu z marketów odpadów innych niż niebezpieczne na terenie działki nr 172/2 obręb Przybyłów, gm. Kłobuck

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2021-04-02)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej „Kłobuck Południe” wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki 5520 obręb Kłobuck

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2021-04-02)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej „Zakrzew” o mocy do 1,0 MW zlokalizowanej na działce o nr ewid.118/2 obręb Zakrzew gm. Kłobuck, powiat kłobucki, woj. śląskie”

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2021-03-25)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącej budowy sieci wodociągowej dł. ok. 105 m, przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym działki o nr ewid.: 815/2, 112/6 w miejscowości Biała, obręb Biała Górna, w ul. Dworskiej

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2021-03-23)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Burmistrza Kłobucka o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. Play o nominale KLB8001A wraz z instalacją elektroenergetyczną oraz kanalizacją kablową, na terenie obejmującym działkę o nr ewid.: 1052/14 obręb Zagórze...

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2021-03-16)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącej budowy odcinka sieci wodociągowej dł. ok. 495 m, przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym działkę o nr ewid. 371 (ul. Stawowa) w miejscowości Borowianka

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2021-03-16)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącej budowy gazociągu średniego ciśnienia DN63 mm o długości ok. 14,0 m w miejscowości Biała, obręb Biała Dolna, w ul. Częstochowskiej, przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym działki o nr ewid.: 393/1, 393/2, 392/1, 497/3

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2021-03-08)

Obwieszczenie o o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu z marketów odpadów innych niż niebezpieczne na terenie działki nr 172/2 obręb Przybyłów, gm. Kłobuck

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2021-03-03)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: przebudowa stacji transformatorowej 15/0,4kV CZZ57027 wraz z liniami kablowymi 15kV i 1kV, do realizacji na terenie: położonym w Kłobucku przy ul. Górniczej 1, obejmującym działkę o nr ewid.: 438/14 obręb Kłobuck
Drukuj Liczba odwiedzin: 81431

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl