Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego

Znaleziono 703 wiadomości.

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2022-07-04)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, przyjętej do realizacji na terenie działek o nr ewid. 374/15, 374/14 i 1070 obręb Zagórze, w Kłobucku przy ul. Zamkowej /GPN.6733.14.2022.AD/

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2022-07-01)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, do realizacji na działkach nr ewid. 1072, 1073 obręb Libidza /GPN.6730.091.2021.SG/

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2022-06-30)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej, przyjętej do realizacji na terenie działek o nr ewid. 438/59, 438/9, 438/17, 438/42, 438/3, 438/1 obręb Kłobuck, w Kłobucku przy ul. Górniczej.

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2022-06-24)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ramach zadania pn: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Sołectwie Zakrzew w miejscowości Kłobuck", przyjętej do realizacji w Kłobucku w rejonie ulic Krętej, Stawowej, Wodnej, Zakrzewskiej, Reja i Drukarskiej.

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2022-06-17)

Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach nr WOOŚ.420.19.2021.AS3.14 z dnia 14.06.2022r. dot. przedsięwzięcia pn.: „Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo – odcinek realizacyjny – stacja Chorzów Batory – granica województw śląskie/łódzkie”

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2022-06-14)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych, przyjętej do realizacji na działkach o nr ewid: 41, 35/1 i 35/8 obręb Kopiec w miejscowości Kopiec przy ul. Parkowej /GPN.6733.11.2022.AD/

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2022-06-13)

OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu nr PO.ZUZ.5.4210. 348 2022.AB w sprawie zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania administracyjnego

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2022-06-13)

Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach nr WOOŚ.420.1.2022.AS3.5 z dn. 09 czerwca 2022r. o wydaniu postanowienia wyjaśniającego treść decyzji dot. przedsięwzięcia pn.: „Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo – odcinek realizacyjny – stacja Chorzów Batory – granica województw śląskie/łódzkie”

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2022-05-31)

Obwieszczenie o posiadaniu dowodów i materiałów niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowaną na działkach nr ewid. 237/7, 238, 239/1, 239/8 w miejscowości Gruszewnia, gmina Kłobuck, powiat kłobucki” /GOR.6220.1.012.2021/

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2022-05-31)

Zawiadomienie o ponownym rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu, w sprawie wydania decyzji środowiskowej, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. „Budowa farmy... /GOR.6220.1.012.2021/
Drukuj Liczba odwiedzin: 139572

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl