Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego

Znaleziono 389 wiadomości.

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2020-03-16)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącej budowy oświetlenia ulicznego w Kłobucku, obręb Zakrzew na terenie działki nr ewid. 316/2

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2020-03-11)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Burmistrza Kłobucka o znaku GPN.6733.28.2019.GB z dnia 11.03.2020 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2020-03-06)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów z tworzyw sztucznych realizowanego w Kłobucku przy ul. Górniczej 1

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2020-02-12)

Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia drogowego w Kamyku przy ulicach: J. Brzechwy, B. Malinowskiego, W. Rutkiewicz, W. Komara, J. Kusocińskiego... (Nr sprawy GPN.6733.29.2019.GB)

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2020-02-06)

Obwieszczenie w sprawie możliwości zapoznania się z aktami sprawy wszczętej na wniosek EIGa SYNERGIA 10 Sp. z o.o., dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia o nazwie: „Budowa linii elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia 15 kV... /Nr sprawy GPN.6733.28.2019.GB/

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2020-01-31)

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w gminie Kłobuck

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2020-01-29)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Burmistrza Kłobucka o znaku GPN.6733.26.2019.GB z dnia 29.01.2020 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 mm w miejscowości Biała, w ul. Częstochowskiej na terenie obejmującym działki nr ewid.: 393/1, 394/3, 395/1, 396/3, 396/4, 397/1, 398/1, 399/10, 399/12, obręb Biała Dolna.

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2020-01-24)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Burmistrza Kłobucka o znaku GPN.6733.27.2019.GB z dnia 23,01.2020 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Ø 450 PE w ramach zadania „Budowa gazociągu śr./c. relacji SRD Blachownia-Wręczyca Wielka-Kłobuck”...

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2020-01-24)

O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Łobodnie

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2020-01-21)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia o nazwie: „Budowa linii elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia 15 kV... /Nr sprawy GPN.6733.28.2019.GB/
Drukuj Liczba odwiedzin: 64549

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl