Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego

Znaleziono 504 wiadomości.

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2020-10-29)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Śląskiego Nr IFVIIIa.7570.13.457.2017 z dnia 16 października 2020 r. za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w gminie Kłobuck, obręb Biała Dolna, oznaczoną jako działka nr 830/1

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2020-10-29)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Śląskiego Nr IFVIIIa.7570.13.459.2017 z dnia 16 października 2020 r. za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w gminie Kłobuck, obręb Biała Dolna, oznaczoną jako działki nr: 771/1, 829/3

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2020-10-28)

Obwieszczenie Burmistrza Kłobucka o przyjęciu dokumentu Uchwały Nr 221/XXIV/2020 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 8 września 2020 r. opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 6611 z dnia 11 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania terenu położonego w Łobodnie przy ul. Nadrzecznej

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2020-10-23)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Śląskiego Nr IFVIIIa.7570.13.456.2017 z dnia 16 października 2020 r. za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w gminie Kłobuck, obręb Biała Dolna, oznaczoną jako działki nr: 774/3, 774/5, 832/3, 832/5

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2020-10-23)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Śląskiego Nr IFVIIIa.7570.13.454.2017 z dnia 16 października 2020 r. za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w gminie Kłobuck, obręb Biała Dolna, oznaczoną jako działki nr 778/1 i 835/1

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2020-10-23)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Śląskiego Nr IFVIIIa.7570.13.441.2017 z dnia 16 października 2020 r. za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w gminie Kłobuck, obręb Biała Dolna, oznaczoną jako działka nr 792/1 i 849/1

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2020-10-23)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Śląskiego Nr IFVIIIa.7570.13.445.2017 z dnia 16 października 2020 r. za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w gminie Kłobuck, obręb Biała Dolna, oznaczoną jako działki nr 788/1 i 845/1

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2020-10-23)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Śląskiego Nr IFVIIIa.7570.13.371.2017 z dnia 16 października 2020 r. za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w gminie Kłobuck, obręb Biała Górna, oznaczoną jako działka nr 536/1

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2020-10-23)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Śląskiego Nr IFVIIIa.7570.13.404.2017 z dnia 16 października 2020 r. za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w gminie Kłobuck, obręb Biała Dolna, oznaczoną jako działka nr 413/1

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2020-10-23)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Śląskiego Nr IFVIIIa.7570.13.418.2017 z dnia 16 października 2020 r. za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w gminie Kłobuck, obręb Biała Dolna, oznaczoną jako działki nr nr: 488/3, 488/4, 798/1 i 856/1
Drukuj Liczba odwiedzin: 72078

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl