Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego

Znaleziono 274 wiadomości.

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2018-12-12)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącej budowy odcinka sieci wodociągowej w Kłobucku, obręb Zagórze

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2018-11-29)

ZAWIADOMIENIE / INFORMACJA BURMISTRZA KŁOBUCKA o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Lgota i Biała Dolna (etap I) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2018-11-29)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Burmistrza Kłobucka o znaku GPN.6733.12.2018.GB z dnia 27.11.2018 r. dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odwodnienia liniowego odprowadzającego wody opadowe z odcinka drogi powiatowej Nr 2047S ul. Olszyńskiego w miejscowości Libidza na terenie obejmującym działki o nr ewid.: 767/6, 1031, 765, 1088/4, 1088/2, 1040/11

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2018-11-28)

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 14 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Borowiance przy ul. Tartakowej (dz. nr ewid. 226/2, 226/3, 226/4, 226/5, 226/6, 226/7, 226/8, 226/11 i 225/11 obręb Borowianka, gm. Kłobuck)

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2018-11-22)

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania zakładu metalowego na zakład powierzchniowej obróbki metali – galwanizernię z częścią socjalną, oraz budynkiem magazynowym wyrobów metalowych – zlokalizowanego przy ul. Janusza Korczaka w Kłobucku w gminie Kłobuck

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2018-11-16)

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.136.2016 z dnia 5 listopada 2018r. dot. "Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 492 od granicy województwa śląskiego do DK46 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego"

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2018-11-14)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Burmistrza Kłobucka o znaku GPN.6733.11.2018.GB z dnia 14.11.2018 r. dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na „Budowie kontenerowej stacji transformatorowej 6/0,4 kV oraz linii kablowej 6 kV i 1 kV przy ul. Wojska Polskiego w Kłobucku w celu zasilania elektroenergetycznego budynku przemysłowego KARWALA Sp. z o.o., Sp. kom. przy ul. Wojska Polskiego w Kłobucku na działce nr 3/8”

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2018-11-13)

Obwieszczenie o przyjęciu dokumentów: Uchwały Nr 457/XLV/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 18 września 2018r. oraz Uchwały Nr 460/XLV/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 18 września 2018r.

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2018-11-08)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie oświetlenia drogowego w Kłobucku, ul.: Osiedlowa, Wyszyńskiego...

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2018-10-31)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Burmistrza Kłobucka o znaku GPN.6733.10.2018.GB, z dnia 31.10.2018 r. w sprawie: I. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z s. w Warszawie, II. umorzenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Drukuj Liczba odwiedzin: 34108

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl