Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego

Znaleziono 359 wiadomości.

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2019-12-04)

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na powiększeniu stada utrzymywanych krów do 64,91 DJP oraz montażu robota do usuwania obornika oraz robota udojowego przeznaczonego do obsługi 55 szt. krów mlecznych w istniejącym budynku gospodarczym znajdującym się na dz. nr ewid. 157 obręb Borowianka, gm. Kłobuck.

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2019-11-26)

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH WOOŚ.420.143.2019.EJ.6 z 25 listopada 2019 r.

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2019-11-13)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej - poza granicami obszarów objętych obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego na terenie obejmującym działkę o nr ewid.: 326, obręb Niwa Skrzeszów - stanowiącą pas drogowy drogi publicznej - ulicy Kasztanowej.

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2019-11-06)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącej budowy sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia drogowego w Białej przy ulicy Parkowej

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2019-11-06)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącej budowy sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia drogowego w Kamyku przy ulicy Tuwima

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2019-11-05)

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH WOOŚ.442.2.2016.EJ.8 z 30 października 2019

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2019-10-30)

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy wszczętej na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej zamierzenia inwestycyjnego o nazwie: „Budowa obiektu radiokomunikacyjnego...

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2019-10-23)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącej budowy sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia ulicznego w Kłobucku przy drodze krajowej nr 43 na terenie obejmującym działki o nr ewid.: 5700/6, 1642/4, 1643/4, 1644/4, 5700/7, 5700/3, 1650/1, 5541, 5553, 5522 obręb Kłobuck

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2019-10-21)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącej budowy gazociągu średniego ciśnienia Ø 63 PE w miejscowości Biała przy ul. Nadrzecznej na terenie obejmującym działki o nr ewid.: 243/2, 865/3, 865/4, 1008, 708/2, 653, 652, 456/1, 651, 650 - obręb Biała Dolna

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2019-10-21)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej – urządzeń infrastruktury technicznej w postaci wolnostojących ogniw fotowoltaicznych (...) realizowanego na działce o nr ewid. 237/7, obręb Gruszewnia , gmina Kłobuck
Drukuj Liczba odwiedzin: 60624

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl