Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego

Znaleziono 298 wiadomości.

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2019-04-12)

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji w zakładzie produkcyjnym Südpack Kłobuck Sp. z o.o. zlokalizowanego w Kłobucku przy ul. Drukarskiej 8

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2019-04-12)

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie pomieszczeń byłej kotłowni na produkcję formatek tapicerowanych z pianki poliuretanowej wraz z częścią magazynową zlokalizowanej w Kłobucku przy ul. Górniczej

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2019-04-10)

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w gminie Kłobuck

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2019-04-10)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącej budowy gazociągu średniego ciśnienia Ф 63 PE w miejscowości Biała (obręb Biała Górna) przy ul. Spacerowej na terenie obejmującym działki o nr ewid.: 820, 826/8

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2019-04-08)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącej budowy odcinka sieci wodociągowej w Kłobucku przy ul. Kasztanowej na terenie działek nr ewid.: 1/2, 1/26, 1/32 obręb Niwa Skrzeszów oraz nr ewid. 5591/6 obręb Kłobuck (dł. ok. 90 m)

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2019-03-28)

Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy *fotowoltaicznej PV Kłobuck II o mocy wytwórczej do 1 MW na działce nr 396 obręb 002 Kłobuck wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem.

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2019-03-25)

OBWIESZCZENIE wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji o nazwie: „Budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV 'Borowianka 3” z włączeniem do istniejącej sieci SN i nN przy ul. Tartakowej w miejscowości Borowianka, gm. Kłobuck” przewidzianej do realizacji na terenie...

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2019-03-04)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Burmistrza Kłobucka o znaku GPN.6733.02.2019.GB z dnia 04.03.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie słupowej stacji transformatorowej 6(15)/0,4 kV oraz linii kablowych 6(15) kV i 1 kV w Kłobucku (obręb Zagórze) na terenie obejmującym działkę nr ewid.: 141/4

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2019-02-27)

OBWIESZCZENIE Starosty Kłobuckiego o znaku AB.673.1.115.2017.B z dnia 20 lutego 2019 r.

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2019-02-26)

OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kłobucku obręb Smugi
Drukuj Liczba odwiedzin: 43078

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl