Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego

Znaleziono 314 wiadomości.

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2019-06-17)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Burmistrza Kłobucka w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego: „Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz linii kablowych 15 kV i 1 kV przy ul. Górniczej w Kłobucku w celu zasilania elektroenergetycznego zakładu produkcyjnego GH CRANES Sp. z o.o. przy ul. Górniczej 28 w Kłobucku”

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2019-06-17)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Burmistrza Kłobucka w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Budowie linii kablowej 15 kV i złącza kablowego ZK-SN przy ulicy Wojska Polskiego i ulicy Górniczej w Kłobucku” na terenie obejmującym działki nr ewid.: 4/11, 3/1, 289, 103, 288, 191, 365/2, 438/62, obręb Kłobuck.

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2019-06-14)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowych relacji S-192 ÷ S-117 i S-117 ÷ S-764 w Kłobucku obręb Zakrzew na terenie działek o nr ewid.: 3668/5, 3680 obręb Kłobuck, 317/3, 250, 299, 308, 585/55, 585/54, 585/23, 585/49, 533/2, 253, 479, 274/1, 309/8 (rejon ulic Zakrzewskiej, Korczaka i Reja)

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2019-06-11)

Obwieszczenie o zmianie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kłobucku przy ul. Baczyńskiego nr 2 na terenie działki o nr ewid. 1062 obręb Zagórze

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2019-06-05)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Burmistrza Kłobucka w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na  budowie gazociągu średniego ciśnienia Ф 63 PE w miejscowości Biała (obręb Biała Górna) przy ul. Spacerowej na terenie obejmującym działki o nr ewid.: 820, 826/8

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2019-06-05)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Kłobuck II o mocy wytwórczej do 1 MW na działce nr 396 obręb 002 Kłobuck wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2019-06-04)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Burmistrza Kłobucka o znaku GPN.6733.04.2019.GB z dnia 03.06.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej Ø125/11,4 PE100, długości ok. 91 m w Kłobucku przy ul. Kasztanowej na terenie obejmującym działki nr ewid.: 5591/6 obręb Kłobuck i 115/2, 1/26, 1/32 obręb Niwa Skrzeszów

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2019-05-24)

Obwieszczenie o przyjęciu dokumentu: Uchwały Nr 71/VI/2019 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 26 marca 2019 r. opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 2600 z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Kłobucku w rejonie ulic Górniczej i Wojska Polskiego

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2019-05-22)

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w Kłobucku przy ul. Kasztanowej

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2019-05-21)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kłobucku przy ul. Baczyńskiego nr 2 na terenie działki o nr ewid. 1062 obręb Zagórze
Drukuj Liczba odwiedzin: 47749

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl