Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego

Znaleziono 382 wiadomości.

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2020-01-24)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Burmistrza Kłobucka o znaku GPN.6733.27.2019.GB z dnia 23,01.2020 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Ø 450 PE w ramach zadania „Budowa gazociągu śr./c. relacji SRD Blachownia-Wręczyca Wielka-Kłobuck”...

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2020-01-24)

O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Łobodnie

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2020-01-21)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia o nazwie: „Budowa linii elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia 15 kV... /Nr sprawy GPN.6733.28.2019.GB/

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2020-01-21)

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej /Nr sprawy GOR.6220.1.010.2019/

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2020-01-21)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko /Nr sprawy GOR.6220.1.010.2019 /

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2020-01-21)

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej /Nr sprawy GOR.6220.1.009.2019/

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2020-01-21)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko /GOR.6220.1.009.2019/

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2020-01-15)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Burmistrza Kłobucka o znaku GPN.6733.25.2019.GB z dnia 14.01.2020 r. dot. przedsięwzięcia o nazwie: „Przebudowa drogi gminnej Nr 470179S – ul. Mostowej w miejscowości Kamyk wraz z obiektem mostowym JNI35004360”

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2020-01-14)

Obwieszczenie wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącej budowy sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia drogowego w Kamyku przy ulicach: J. Brzechwy, B. Malinowskiego, W. Rutkiewicz, W. Komara, J. Kusocińskiego

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2020-01-08)

Obwieszczenie o przyjęciu dokumentu - uchwały Nr 141/XIV/2019 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Libidzy przy ul. Kłobuckiej
Drukuj Liczba odwiedzin: 61853

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl