Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego

Znaleziono 760 wiadomości.

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2022-12-07)

Obwieszczenie dot. posiadania dowodów i materiałów niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej 1,038 MW wraz z infrastrukturą umożliwiającą podłączenie do stacji transformatorowej – rozbudowa realizowanej instalacji 400 kWp” /GOR.6220.1.021.2022/

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2022-11-28)

Obwieszczenie dot. przedłużenia terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w Kłobucku przy ul. Dębowej... /GOR.6220.1.016.2021/

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2022-11-22)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oraz 6 stanowisk słupowych do realizacji w pasie drogowym ul. Topolowej i ul. Spacerowej w Kłobucku... /GPN.6733.22.2022.AD/

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2022-11-22)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oraz 2 stanowisk słupowych do realizacji w pasie drogowym ul. Reymonta w Kłobucku... /GPN.6733.21.2022.AD/

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2022-11-21)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oraz 4 stanowisk słupowych w ulicy bocznej od ul. Wyszyńskiego w Kłobucku, w obrębie działek... /GPN.6733.20.2022.AD/

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2022-11-15)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie większe niż 1kV – sieć elektroenergetyczna 0,4kV oświetlenia skrzyżowania ulicy Równoległej i ul. Rolniczej przyjętej do realizacji na działce o nr ewid. 192/8 obręb Zagórze, w Kłobucku /GPN.6733.18.2022.AD/

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2022-11-07)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej 1 MW wraz z infrastrukturą umożliwiającą podłączenie do stacji transformatorowej – rozbudowa realizowanej instalacji 400 kWp” realizowanego na działkach o nr ewid. 6, 7/1, 7/2 obręb Borowianka ul. Kopiecka /GOR.6220.1.016.2022/

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2022-10-26)

Informacja o wydanej decyzji przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Częstochowie /SKO.4103.132.2022 z dn. 24.10.2022r.)

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2022-10-26)

Obwieszczenie nr IFVIIIa.7570.13.399.2017 z dn. 25.10.2022 dot. postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w gminie Kłobuck, obręb Biała Dolna, oznaczoną jako działka nr 384/5 o pow. 0,0108 ha

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2022-10-25)

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFVIIIa.7570.13.396.2017 z dnia 24.10.2022r. dot. postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w gminie Kłobuck, obręb Biała Dolna, oznaczoną jako działka nr 383/1 o pow. 0,0111 ha
Drukuj Liczba odwiedzin: 164297

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl