Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego

Znaleziono 335 wiadomości.

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2019-08-14)

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowych relacji S-192 ÷ S-117 i S-117 ÷ S-764 w Kłobucku obręb Zakrzew

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2019-08-14)

Obwieszczenie Burmistrza Kłobucka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Libidzy przy ul. Kłobuckiej, zgodnie z zakresem przyjętym przez Radę Miejską w Kłobucku uchwałą Nr 447/XLII/18 z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Libidzy przy ul. Kłobuckiej

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2019-08-13)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Burmistrza Kłobucka w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na  przebudowie i rozbudowie ul. Baczyńskiego w Kłobucku

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2019-08-12)

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu o zbiornik półproduktów spożywczych oraz budowie stacji gazowej ciekłego tlenu dla rozbudowy z przebudową instalacji podczyszczania ścieków technologicznych w Kamyku przy ul. Grunwaldzkiej 8

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2019-08-08)

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH WOOŚ.420.82.2019.EJ.5 z 07 sierpnia 2019

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2019-08-08)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KŁOBUCKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Libidzy przy ul. Kłobuckiej

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2019-08-07)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącej „Budowy sieci wodociągowej na potrzeby podłączenia budynków mieszkalnych zlokalizowanych w miejscowości Rybno, gm. Kłobuck” przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym działki o nr ewid.: 479/4, 479/1, 477, 10/2, 10/3 obręb Rybno

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2019-08-07)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji o nazwie: „Budowa złącza kablowego ZK3-SN przy ul. 11 Listopada w Kłobucku” przewidzianej do realizacji na terenie położonym w Kłobucku, obręb Zagórze – działka o nr ewid. 1072/10

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2019-08-06)

Zawiadomienie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na rozbudowie zakładu przetwórstwa tworzyw sztucznych Südpack Kłobuck...

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2019-08-05)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji o nazwie: Budowa linii kablowej SN, wraz z kanalizacją techniczną przy ul. Pogodnej w Kłobucku w ramach zadania inwestycyjnego
Drukuj Liczba odwiedzin: 52943

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl