Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego

Znaleziono 286 wiadomości.

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2019-02-07)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Burmistrza Kłobucka o znaku GPN.6733.01.2019.GB z dnia 06.02.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej w Kłobucku (obręb Zakrzew) przy ul. Krętej na terenie obejmującym działki nr ewid.: 135/2, 41/14, 41/22

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2019-01-28)

OBWIESZCZENIE o przyjęciu dokumentu: uchwały Nr 15/III/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 4 grudnia 2018 r. opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 13 grudnia 2018 r. poz. 7902 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Kamyku przy ul. Spichlerzowej

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2019-01-28)

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kłobucku w rejonie ulic Górniczej i Drukarskiej

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2019-01-28)

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w gminie Kłobuck

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2019-01-25)

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaku GPN.6733.15.2018.GB z dnia 25.01.2019 r. dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamyk w ul. Sadowej

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2019-01-24)

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej w Kłobucku przy ul. Orzeszkowej

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2019-01-17)

OBWIESZCZENIE o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii oświetlenia drogowego w Kłobucku (obręb Zagórze) przy ul. Osiedlowej i ul. Wyszyńskiego oraz o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie działek o nr ewid.: 1060/94, 1060/37, 1060/11

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2019-01-10)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącej budowy odcinka sieci wodociągowej w Kłobucku, przy ul. Krętej, na terenie działek nr ewid.: 135/2, 41/14, 41/22 obręb Zakrzew.

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2019-01-03)

Z A W I A D O M I E N I E o ponownym rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu wszczętym w dniu 01.08.2018r., w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w Kłobucku przy ul. Kasztanowej

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2018-12-20)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowanie administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Sadowej o długości ok. 73 m (z włączeniem w drodze wojewódzkiej DW 491 – ul. Grunwaldzkiej) w miejscowości Kamyk
Drukuj Liczba odwiedzin: 38651

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl