Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego

Znaleziono 347 wiadomości.

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2019-10-16)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowych 15 kV relacji od S-192 do S-117 i od S-117 do S-764 na terenie obejmującym działki nr ewid.: 3680, 3668/5, obręb Kłobuck, nr ewid.: 317/3, 250, 299, 308, 309/7, 309/8, 585/55, 585/54, 585/23, 585/49, 533/2, 253, 479, 274/1, 585/5, 585/42, obręb Zakrzew

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2019-10-09)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącej zamierzenia inwestycyjnego o nazwie: „Budowa obiektu radiokomunikacyjnego c0000511_SLA_A (Orx131-088989-XXX-01) sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS” w Kłobucku na terenie działki nr ewid. 669/12 obręb Kłobuck

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2019-10-01)

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH WOOŚ.442.1.2018.EJ.3 z 26 września 2019

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2019-09-25)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Burmistrza Kłobucka o znaku GPN.6733.17.2019.GB z dnia 24.09.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej na potrzeby podłączenia budynków mieszkalnych zlokalizowanych w miejscowości Rybno, gm. Kłobuck, na terenie obejmującym działki o nr ewid.: 479/4, 479/1, 477, 10/2, 10/3, obręb Rybno

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2019-09-23)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV „Kłobuck Świerkowa” z włączeniem do istn. linii nN. Budowa linii kablowej 15kV przy ul. Wojska Polskiego oraz Pogodnej w m. Kłobuck” na terenie obejmującym działki nr ewid. 831/7 – obręb Brody Malina i 126/2 – obręb Zagórze w Kłobucku

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2019-09-20)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Burmistrza Kłobucka o znaku GPN.6733.15.2019.GB z dnia 20.09.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie dwóch linii kablowych 15 kV w ramach zadania pod nazwą „Budowa dwóch linii kablowych 15 kV i złącza kablowego ZK-SN przy ul. Kłobuckiej w miejscowości Libidza, gmina Kłobuck” na terenie działek o nr ewid.: 1052/3, 687/2, 679/1.

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2019-09-19)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Burmistrza Kłobucka o znaku GPN.6733.14.2019.GB z dnia 18. 09. 2019 r. w sprawie: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie złącza kablowego ZK3-SN przy ul. 11 Listopada w Kłobucku (obręb Zagórze) na terenie działki nr ewid.: 1072/10

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2019-09-18)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącej budowy sieci wodociągowej Ø 125/11,4 mm w działce nr ewid. 326 w Kłobucku, obręb Niwa Skrzeszów (ul. Kasztanowa)

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2019-09-11)

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH WOOŚ.420.82.2019.EJ.8 z 06 września 2019

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2019-08-29)

ZAWIADOMIENIE / INFORMACJA BURMISTRZA KŁOBUCKA o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Lgota i Biała Dolna (etap I) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Drukuj Liczba odwiedzin: 57774

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl