Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego

Znaleziono 436 wiadomości.

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2020-07-01)

Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym w sprawie budowy stacji paliw płynnych i lpg z obiektem handlowym oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek ozn. geod. nr 1/9, 1/6, 1/3 obręb Kłobuck.

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2020-07-01)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą na terenie działek ozn. geod. nr 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 202, 203, 204, 206, 207, 208 obręb Kłobuck

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2020-06-26)

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFVIIIa.7570.13.245.2017 z dnia 25 czerwca 2020 r. o wydanej decyzji w sprawie dotyczącej ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Kłobuck, obręb Łobodno, oznaczoną jako działka nr 753/1 o powierzchni 0,0010 ha

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2020-06-26)

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFVIIIa.7570.13.260.2017 z dnia 25 czerwca 2020 r. o wydanej decyzji w sprawie dotyczącej ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Kłobuck, obręb Łobodno, oznaczoną jako działka nr 2501/3 o powierzchni 0,2800 ha

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2020-06-26)

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFVIIIa.7570.13.240.2017 z dnia 25 czerwca 2020 r. o wydanej decyzji w sprawie dotyczącej ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Kłobuck, obręb Łobodno, oznaczoną jako działka nr 149/7 o powierzchni 0,2800 ha

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2020-06-26)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu odpadów innych niż niebezpieczne, na terenie działki ozn. geod. nr 363/12 obręb Zagórze, gmina Kłobuck

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2020-06-15)

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFVIIIa.7570.13.258.2017 z dnia 5 czerwca 2020 r. o wydanej decyzji w sprawie dotyczącej ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Kłobuck, obręb Łobodno oznaczoną jako działka nr 2094/5 o powierzchni 0,0290 ha

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2020-06-10)

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFVIIIa.7570.13.300.2017 z dnia 9 czerwca 2020 r.o zebranym materiale dowodowym w sprawie dotyczącej ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Kłobuck, obręb Kamyk, oznaczoną jako działka nr 866/2 o pow. 0,0014 ha, która posiada nieuregulowany stan prawny

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2020-06-10)

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFVIIIa.7570.13.285.2017 z dnia 9 czerwca 2020 r.o zebranym materiale dowodowym w sprawie dotyczącej ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Kłobuck, obręb Kamyk, oznaczoną jako działka nr 830/4 o pow. 0,0010 ha, stanowiącą część nieruchomości zapisanej w ewidencji gruntów jako działka nr 830/1, która posiada nieuregulowany stan prawny

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2020-06-10)

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFVIIIa.7570.13.295.2017 z dnia 9 czerwca 2020 r.o zebranym materiale dowodowym w sprawie dotyczącej ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Kłobuck, obręb Kamyk, oznaczoną jako działki nr nr: 849/1 o pow. 0,0044 ha oraz 849/3 o pow. 0,0040 ha, która posiada nieuregulowany stan prawny
Drukuj Liczba odwiedzin: 67396

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl