Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Obwieszczenia, zawiadomienia i komunikaty Burmistrza

Znaleziono 175 wiadomości.

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2018-12-13)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KŁOBUCKA o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kłobucku w rejonie ulic Górniczej i Wojska Polskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń projektu planu oraz możliwości zapoznania się z dokumentacją w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu planu.

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2018-12-04)

Wykaz podmiotów i instytucji, które udzielają ulg w ramach Programu dla rodzin wielodzietnych "Gmina Kłobuck dla rodziny - Karta Dużej Rodziny"

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2018-11-29)

OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Lgota i Biała Dolna (etap I) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2018-11-20)

KOMUNIKAT Burmistrza Kłobucka z dnia 20 listopada 2018 roku o przeprowadzeniu konsultacji

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2018-11-13)

Obwieszczenie o przyjęciu dokumentów: Uchwały Nr 457/XLV/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 18 września 2018r. oraz Uchwały Nr 460/XLV/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 18 września 2018r.

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2018-11-07)

Ogłoszenie o przeprowadzeniu ćwiczeń sprawdzających funkcjonowanie systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniu z powietrza podczas których mogą zostać użyte sygnały alarmowe

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2018-10-31)

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w gminie Kłobuck: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Kłobucku (w obrębach: Kłobuck, Brody Malina, Zagórze, Zakrzew), miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowościach Libidza i Gruszewnia wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2018-10-30)

Uchwała Nr 296/XXXIX/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 19.10.2018r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2018-10-24)

O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Drukuj Liczba odwiedzin: 31020

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl