Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Obwieszczenia, zawiadomienia i komunikaty Burmistrza

Znaleziono 207 wiadomości.

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2019-08-20)

OGŁOSZENIE Burmistrza Kłobucka w sprawie Rządowego programu „Wyprawka szkolna"

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2019-08-19)

OGŁOSZENIE Burmistrza Kłobucka w sprawie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kłobuck

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2019-08-14)

Obwieszczenie Burmistrza Kłobucka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Libidzy przy ul. Kłobuckiej, zgodnie z zakresem przyjętym przez Radę Miejską w Kłobucku uchwałą Nr 447/XLII/18 z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dla terenów położonych w Libidzy przy ul. Kłobuckiej

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2019-08-08)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KŁOBUCKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Libidzy przy ul. Kłobuckiej

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2019-07-11)

Ogłoszenie o krajowym treningu sprawności syren alarmowych

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2019-07-05)

Informacja dot. składania wniosków o oszacowanie szkód w związku z wystąpieniem suszy

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2019-06-17)

Ogłoszenie o konkursach na stanowisko dyrektora Przedszkola Gminnego Nr 5 w Kłobucku i dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Władysława Sebyły w Kłobucku

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2019-06-04)

Informacja dot. zmiany terminu bezpłatnych porad prawnych w dn. 04.06.2019r.

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2019-05-24)

Obwieszczenie o przyjęciu dokumentu: Uchwały Nr 71/VI/2019 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 26 marca 2019 r. opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 2600 z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Kłobucku w rejonie ulic Górniczej i Wojska Polskiego

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2019-05-20)

Burmistrz Kłobucka zaprasza do konsultacji projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
Drukuj Liczba odwiedzin: 46092

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl