Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Obwieszczenia, zawiadomienia i komunikaty Burmistrza

Znaleziono 214 wiadomości.

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2019-10-10)

Informacja dot. platformy SEKAP

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2019-10-09)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie uznania nieruchomości za mienie gromadzkie w trybie przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tj. Dz.U. 2016r., poz. 703)

więcej: Obwieszczenia, zawiadomienia i komunikaty Burmistrza (2019-09-30)

Wykaz podmiotów i instytucji, które udzielają ulg w ramach Programu dla rodzin wielodzietnych "Gmina Kłobuck dla rodziny - Karta Dużej Rodziny"

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2019-09-27)

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku (dot. OR.0050.154.2019)

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2019-09-09)

Zaproszenie do udziału w pracach komisji w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu do realizacji w 2019 roku

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2019-09-03)

BURMISTRZ KŁOBUCKA ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2019

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2019-08-29)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KŁOBUCKA o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Lgota i Biała Dolna (etap I) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2019-08-20)

OGŁOSZENIE Burmistrza Kłobucka w sprawie Rządowego programu „Wyprawka szkolna"

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2019-08-19)

OGŁOSZENIE Burmistrza Kłobucka w sprawie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kłobuck

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2019-08-14)

Obwieszczenie Burmistrza Kłobucka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Libidzy przy ul. Kłobuckiej, zgodnie z zakresem przyjętym przez Radę Miejską w Kłobucku uchwałą Nr 447/XLII/18 z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dla terenów położonych w Libidzy przy ul. Kłobuckiej
Drukuj Liczba odwiedzin: 49189

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl