Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Obwieszczenia, zawiadomienia i komunikaty Burmistrza

Znaleziono 239 wiadomości.

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2020-03-31)

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu w spr. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - nr sprawy PO.ZUZ.5.4210.35.2020.WS z dnia 19 marca 2020r.

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2020-03-25)

INFORMACJA dot. przedłużenia zamknięcia urzędu dla interesantów do 10 kwietnia 2020r.

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2020-03-13)

INFORMACJA dot. zamknięcia urzędu dla interesantów

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2020-03-10)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego (PO.ZUZ.5.4210.35.2020.WS)

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2020-03-03)

KOMUNIKAT - zaproszenie do konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Kłobucku

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2020-02-25)

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku (ogłoszonego Zarządzeniem Nr OR.0050.10.2020 Burmistrza Kłobucka z dnia 22 stycznia 2020 r.)

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2020-02-12)

Decyzja Starosty Kłobuckiego uznająca za mienie gromadzkie (gminne) nieruchomość oznaczoną jako działka nr 760 o pow. 1,1957 ha obręb Zagórze /GN.6820.2.25.2019.TK/

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2020-01-31)

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w gminie Kłobuck

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2020-01-30)

KOMUNIKAT - zaproszenie do konsultacji projektów uchwał Rady Miejskiej w Kłobucku

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2020-01-30)

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku (Zarządzenie Burmistrza Kłobucka Nr OR.0050.10.2020 z dnia 22.01.2020r.)
Drukuj Liczba odwiedzin: 55466

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl