Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Obwieszczenia, zawiadomienia i komunikaty Burmistrza

Znaleziono 228 wiadomości.

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2020-01-24)

O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Łobodnie

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2020-01-22)

Burmistrz Kłobucka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2020-01-16)

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o kwalifikacji wojskowej w 2020r.

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2020-01-14)

Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji na rok 2020 oraz statystycznej liczby uczniów

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2020-01-10)

Protokół z rozstrzygnięcia konkursu plastycznego „Narkotykom mówię nie”

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2020-01-08)

Obwieszczenie o przyjęciu dokumentu - uchwały Nr 141/XIV/2019 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Libidzy przy ul. Kłobuckiej

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2020-01-08)

Obwieszczenie o przyjęciu dokumentu - uchwały Nr 140/XIV/2019 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Lgota i Biała Dolna - etap I

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2020-01-07)

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ W ROKU 2020

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2019-12-19)

Informacja dot. pracy tut. urzędu w dniu 24 grudnia 2019r.

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2019-12-12)

Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym w sprawie uznania za mienie gromadzkie (gminne) nieruchomości oznaczonej jako działka nr 760 o pow. 1,1957 ha obręb ewidencyjny 0007 Zagórze jednostka ewidencyjna 240601_ 4 Kłobuck - miasto
Drukuj Liczba odwiedzin: 53178

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl