Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Obwieszczenia, zawiadomienia i komunikaty Burmistrza

Znaleziono 200 wiadomości.

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2019-06-04)

Informacja dot. zmiany terminu bezpłatnych porad prawnych w dn. 04.06.2019r.

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2019-05-24)

Obwieszczenie o przyjęciu dokumentu: Uchwały Nr 71/VI/2019 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 26 marca 2019 r. opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 2600 z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Kłobucku w rejonie ulic Górniczej i Wojska Polskiego

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2019-05-20)

Burmistrz Kłobucka zaprasza do konsultacji projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2019-05-16)

Zawiadomienie o spotkaniu dotyczącym przedstawienia koncepcji przebudowy drogi lokalnej

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2019-04-10)

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w gminie Kłobuck

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2019-03-29)

Ogłoszenie zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji na rok 2019, statystycznej liczby uczniów oraz wskaźnika zwiększającego na rok 2019

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2019-03-25)

Informacja dot. zmiany terminu bezpłatnych porad prawnych w dn. 02.04.2019r.

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2019-03-04)

Informacja dot. zmiany terminu bezpłatnych porad prawnych w dn. 05.03.2019r.

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2019-02-26)

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku (ogł. Zarządzeniem Nr OR.0050.16.2019 z dnia 21 stycznia 2019r.)

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2019-02-26)

OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kłobucku obręb Smugi
Drukuj Liczba odwiedzin: 41558

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl