Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Obwieszczenia, zawiadomienia i komunikaty Burmistrza

Znaleziono 266 wiadomości.

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2020-10-29)

Ogłoszenie o zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji na rok 2020 oraz statystycznej liczby uczniów

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2020-10-28)

Obwieszczenie Burmistrza Kłobucka o przyjęciu dokumentu Uchwały Nr 221/XXIV/2020 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 8 września 2020 r. opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 6611 z dnia 11 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania terenu położonego w Łobodnie przy ul. Nadrzecznej

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2020-10-02)

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w gminie Kłobuck (miejscowość Kamyk, Borowianka i Kopiec)

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2020-09-21)

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Kłobuck z dn. 21.09.2020r. o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach przeprowadzenia polowań zbiorowych organizowanych przez KOŁO ŁOWIECKIE "ORZEŁ" w sezonie 2020/2021 r.

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2020-09-16)

Burmistrz Kłobucka informuje o programie dotacji z budżetu Gminy Kłobuck na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, związanych z ochroną powietrza, polegających na modernizacji systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Kłobuck, realizowanych przez osoby fizyczne – Uchwała Rady Miejskiej w Kłobucku Nr 217/XXIV/2020 z dnia 8 września 2020r. - nabór uzupełniający

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2020-09-04)

Wykaz podmiotów i instytucji, które udzielają ulg w ramach Programu dla rodzin wielodzietnych "Gmina Kłobuck dla rodziny - Karta Dużej Rodziny"

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2020-08-31)

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku (dot. OR.0050.162.2020)

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2020-08-12)

Ogłoszenie w sprawie funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Kłobucku

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2020-08-11)

Zaproszenie do udziału w pracach komisji w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu do realizacji w 2020 roku

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2020-08-05)

BURMISTRZ KŁOBUCKA ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2020
Drukuj Liczba odwiedzin: 60952

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl