Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Obwieszczenia, zawiadomienia i komunikaty Burmistrza

Znaleziono 196 wiadomości.

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2019-04-10)

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w gminie Kłobuck

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2019-03-29)

Ogłoszenie zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji na rok 2019, statystycznej liczby uczniów oraz wskaźnika zwiększającego na rok 2019

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2019-03-25)

Informacja dot. zmiany terminu bezpłatnych porad prawnych w dn. 02.04.2019r.

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2019-03-04)

Informacja dot. zmiany terminu bezpłatnych porad prawnych w dn. 05.03.2019r.

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2019-02-26)

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku (ogł. Zarządzeniem Nr OR.0050.16.2019 z dnia 21 stycznia 2019r.)

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2019-02-26)

OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kłobucku obręb Smugi

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2019-02-26)

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kłobucku w obrębach Kłobuck, Przybyłów i Osoki Pustkowie

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2019-02-25)

Informacja dot. wydawania dowodów osobistych w dniu 01.03.2019r.

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2019-02-20)

Informacja o wyniku postępowania konkursowego dot. ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora w 2019 r. programu polityki zdrowotnej pn.: "Program profilaktyki próchnicy zębów w populacji dzieci 8-letnich w Gminie Kłobuck na lata 2019-2021"

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2019-02-14)

Informacja o zmianie godzin pracy Urzędu Miejskiego w Kłobucku od dnia 01.03.2019r.
Drukuj Liczba odwiedzin: 38583

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl