Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Obwieszczenia, zawiadomienia i komunikaty Burmistrza

Znaleziono 218 wiadomości.

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2019-12-02)

Uchwała nr 59/IX/2019 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2019-11-28)

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż używanej ruchomości - ciągnik rolniczy NEW HOLLAND TL 100

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2019-11-12)

Ogłoszenie zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji na rok 2019 oraz statystycznej liczby uczniów

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2019-11-05)

KOMUNIKAT Burmistrza Kłobucka z dnia 05 listopada 2019 roku o przeprowadzeniu konsultacji projektu programu współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2019-10-10)

Informacja dot. platformy SEKAP

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2019-10-09)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie uznania nieruchomości za mienie gromadzkie w trybie przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tj. Dz.U. 2016r., poz. 703)

więcej: Obwieszczenia, zawiadomienia i komunikaty Burmistrza (2019-09-30)

Wykaz podmiotów i instytucji, które udzielają ulg w ramach Programu dla rodzin wielodzietnych "Gmina Kłobuck dla rodziny - Karta Dużej Rodziny"

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2019-09-27)

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku (dot. OR.0050.154.2019)

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2019-09-09)

Zaproszenie do udziału w pracach komisji w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu do realizacji w 2019 roku

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2019-09-03)

BURMISTRZ KŁOBUCKA ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2019
Drukuj Liczba odwiedzin: 51726

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl