Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Obwieszczenia, zawiadomienia i komunikaty Burmistrza

Znaleziono 331 wiadomości.

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia burmistrza (2022-06-08)

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2022 (ogłoszonego Zarządzeniem Nr OR.0050.67.2022 Burmistrza Kłobucka z dnia 12 maja 2022 r.)

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia burmistrza (2022-05-18)

Informacja dot. przeprowadzania inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia burmistrza (2022-05-16)

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2022 (Zarządzenie Burmistrza Kłobucka Nr OR.0050.67.2022 z dnia 12.05.2022r.)

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia burmistrza (2022-05-12)

Burmistrz Kłobucka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2022

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia burmistrza (2022-04-29)

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia burmistrza (2022-04-28)

Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji na rok 2022, statystycznej liczby uczniów oraz wskaźnika zwiększającego na rok 2022

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia burmistrza (2022-04-28)

Lista osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych oraz socjalnych lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu Gminy Kłobuck - stan na dzień 25.04.2022r.

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia burmistrza (2022-04-01)

Informacja dot. odbioru odpadów komunalnych od miesiąca kwietnia br. przez firmę EKO-SYSTEM BIS Sp. z o. o. Sp. K.

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia burmistrza (2022-03-29)

INFORMACJA dot. zamknięciu przejazdów kolejowych w dn. 30.03.2022r. - 05.04.2022r.

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia burmistrza (2022-03-22)

O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY ŚLĄSKIEGO z dnia 21 marca 2022 roku O KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2022 roku
Drukuj Liczba odwiedzin: 106460

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl