Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Ogłoszenia dotyczące sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę nieruchomości z gminnego zasobu lub Skarbu Państwa

Znaleziono 164 wiadomości.

więcej: Ogłoszenia dotyczące sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę nieruchomości z gminnego zasobu lub Skarbu Państwa (2023-11-17)

BURMISTRZ KŁOBUCKA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kłobuck

więcej: Ogłoszenia dotyczące sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę nieruchomości z gminnego zasobu lub Skarbu Państwa (2023-11-15)

INFORMACJA o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego, zorganizowanego przez Burmistrza Kłobucka dnia 08.11.2023 r. w Urzędzie Miejskim w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 6, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłobuck

więcej: Ogłoszenia dotyczące sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę nieruchomości z gminnego zasobu lub Skarbu Państwa (2023-11-13)

Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Kłobuck położonego w budynku ul. 11 Listopada 10 w Kłobucku z przeznaczeniem na działalność handlowo-usługową

więcej: Ogłoszenia dotyczące sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę nieruchomości z gminnego zasobu lub Skarbu Państwa (2023-10-13)

Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku ul. 11 Listopada 81 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Kłobuck położonego w budynku ul. 11 Listopada 10 w Kłobucku z przeznaczeniem na działalność handlowo-usługową.

więcej: Ogłoszenia dotyczące sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę nieruchomości z gminnego zasobu lub Skarbu Państwa (2023-10-06)

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck przeznaczonych do oddania w najem, dzierżawę lub użyczenie

więcej: Ogłoszenia dotyczące sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę nieruchomości z gminnego zasobu lub Skarbu Państwa (2023-10-02)

BURMISTRZ KŁOBUCKA OGŁASZA drugi przetarg ustny nieograniczony na: sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Gminie Kłobuck w miejscowości Libidza przy ul. Pokrzyńskiego 80.

więcej: Ogłoszenia dotyczące sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę nieruchomości z gminnego zasobu lub Skarbu Państwa (2023-09-22)

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck przeznaczonych do oddania w najem, dzierżawę lub użyczenie

więcej: Ogłoszenia dotyczące sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę nieruchomości z gminnego zasobu lub Skarbu Państwa (2023-09-07)

INFORMACJA o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego, zorganizowanego przez Burmistrza Kłobucka dnia 31.08.2023 r. w Urzędzie Miejskim w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 6, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłobuck

więcej: Ogłoszenia dotyczące sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę nieruchomości z gminnego zasobu lub Skarbu Państwa (2023-07-31)

BURMISTRZ KŁOBUCKA OGŁASZA pierwszy przetarg ustny nieograniczony na: sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Gminie Kłobuck

więcej: Ogłoszenia dotyczące sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę nieruchomości z gminnego zasobu lub Skarbu Państwa (2023-07-31)

Informacja o odwołaniu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Libidzy przy ul. Pokrzyńskiego 80, ozn. nr ewid. 291/1 obręb Libidza, o pow. 0,0552 ha, ujawnionej w KW CZ2C/00001313/3
Drukuj Liczba odwiedzin: 79297

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl