Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Ogłoszenia dotyczące sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę nieruchomości z gminnego zasobu lub Skarbu Państwa

Znaleziono 90 wiadomości.

więcej: Ogłoszenia dotyczące sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę nieruchomości z gminnego zasobu lub Skarbu Państwa (2020-02-24)

Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Kłobuck przy ul. 11 Listopada 8

więcej: Ogłoszenia dotyczące sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę nieruchomości z gminnego zasobu lub Skarbu Państwa (2020-02-19)

Ogłoszenie - Burmistrz Kłobucka ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów będących własnością Gminy Kłobuck, przeznaczonych na cele rolnicze pod uprawy polowe

więcej: Ogłoszenia dotyczące sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę nieruchomości z gminnego zasobu lub Skarbu Państwa (2020-01-31)

Komunikat o wywieszeniu wykazów nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck przeznaczonych do zbycia, oddania w najem, dzierżawę lub użyczenia

więcej: Ogłoszenia dotyczące sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę nieruchomości z gminnego zasobu lub Skarbu Państwa (2020-01-07)

Ogłoszenie - Burmistrz Kłobucka ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów będących własnością Gminy Kłobuck, przeznaczonych na cele rolnicze pod uprawy polowe

więcej: Ogłoszenia dotyczące sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę nieruchomości z gminnego zasobu lub Skarbu Państwa (2019-10-18)

Komunikat o wywieszeniu wykazów nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck przeznaczonych do oddania w najem, dzierżawę lub użyczenie

więcej: Ogłoszenia dotyczące sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę nieruchomości z gminnego zasobu lub Skarbu Państwa (2019-08-30)

Komunikat o wywieszeniu wykazów nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck przeznaczonych do zbycia, oddania w najem lub dzierżawę

więcej: Ogłoszenia dotyczące sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę nieruchomości z gminnego zasobu lub Skarbu Państwa (2019-07-15)

Burmistrz Kłobucka ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kłobuck

więcej: Ogłoszenia dotyczące sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę nieruchomości z gminnego zasobu lub Skarbu Państwa (2019-06-27)

Burmistrz Kłobucka ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Kłobucku, stanowiącej własność Gminy Kłobuck.

więcej: Ogłoszenia dotyczące sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę nieruchomości z gminnego zasobu lub Skarbu Państwa (2019-06-14)

Komunikat o wywieszeniu na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę.

więcej: Ogłoszenia dotyczące sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę nieruchomości z gminnego zasobu lub Skarbu Państwa (2019-05-30)

Burmistrz Kłobucka ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kłobuck
Drukuj Liczba odwiedzin: 27268

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl