Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Ogłoszenia dotyczące sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę nieruchomości z gminnego zasobu lub Skarbu Państwa

Znaleziono 97 wiadomości.

więcej: Ogłoszenia dotyczące sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę nieruchomości z gminnego zasobu lub Skarbu Państwa (2020-06-30)

Burmistrz Kłobucka ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Gminie Kłobuck obręb Libidza

więcej: Ogłoszenia dotyczące sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę nieruchomości z gminnego zasobu lub Skarbu Państwa (2020-05-26)

Burmistrz Kłobucka ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na najem części nieruchomości położonej w Łobodnie przy ul. Prusa

więcej: Ogłoszenia dotyczące sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę nieruchomości z gminnego zasobu lub Skarbu Państwa (2020-05-18)

Burmistrz Kłobucka ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Gminie Kłobuck, obręb Łobodno

więcej: Ogłoszenia dotyczące sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę nieruchomości z gminnego zasobu lub Skarbu Państwa (2020-05-15)

Burmistrz Kłobucka ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Gminie Kłobuck, obręb Rybno

więcej: Ogłoszenia dotyczące sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę nieruchomości z gminnego zasobu lub Skarbu Państwa (2020-05-08)

Komunikat o wywieszeniu wykazów nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck przeznaczonych do zbycia, oddania w najem, dzierżawę lub użyczenie

więcej: Ogłoszenia dotyczące sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę nieruchomości z gminnego zasobu lub Skarbu Państwa (2020-05-08)

Burmistrz Kłobucka ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kłobuck

więcej: Ogłoszenia dotyczące sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę nieruchomości z gminnego zasobu lub Skarbu Państwa (2020-05-08)

Burmistrz Kłobucka ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Gminie Kłobuck, obręb Libidza

więcej: Ogłoszenia dotyczące sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę nieruchomości z gminnego zasobu lub Skarbu Państwa (2020-02-24)

Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Kłobuck przy ul. 11 Listopada 8

więcej: Ogłoszenia dotyczące sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę nieruchomości z gminnego zasobu lub Skarbu Państwa (2020-02-19)

Ogłoszenie - Burmistrz Kłobucka ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów będących własnością Gminy Kłobuck, przeznaczonych na cele rolnicze pod uprawy polowe

więcej: Ogłoszenia dotyczące sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę nieruchomości z gminnego zasobu lub Skarbu Państwa (2020-01-31)

Komunikat o wywieszeniu wykazów nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck przeznaczonych do zbycia, oddania w najem, dzierżawę lub użyczenia
Drukuj Liczba odwiedzin: 28680

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl