Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Ogłoszenia dotyczące sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę nieruchomości z gminnego zasobu lub Skarbu Państwa

Znaleziono 87 wiadomości.

więcej: Ogłoszenia dotyczące sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę nieruchomości z gminnego zasobu lub Skarbu Państwa (2020-01-07)

Ogłoszenie - Burmistrz Kłobucka ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów będących własnością Gminy Kłobuck, przeznaczonych na cele rolnicze pod uprawy polowe

więcej: Ogłoszenia dotyczące sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę nieruchomości z gminnego zasobu lub Skarbu Państwa (2019-10-18)

Komunikat o wywieszeniu wykazów nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck przeznaczonych do oddania w najem, dzierżawę lub użyczenie

więcej: Ogłoszenia dotyczące sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę nieruchomości z gminnego zasobu lub Skarbu Państwa (2019-08-30)

Komunikat o wywieszeniu wykazów nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck przeznaczonych do zbycia, oddania w najem lub dzierżawę

więcej: Ogłoszenia dotyczące sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę nieruchomości z gminnego zasobu lub Skarbu Państwa (2019-07-15)

Burmistrz Kłobucka ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kłobuck

więcej: Ogłoszenia dotyczące sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę nieruchomości z gminnego zasobu lub Skarbu Państwa (2019-06-27)

Burmistrz Kłobucka ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Kłobucku, stanowiącej własność Gminy Kłobuck.

więcej: Ogłoszenia dotyczące sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę nieruchomości z gminnego zasobu lub Skarbu Państwa (2019-06-14)

Komunikat o wywieszeniu na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę.

więcej: Ogłoszenia dotyczące sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę nieruchomości z gminnego zasobu lub Skarbu Państwa (2019-05-30)

Burmistrz Kłobucka ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kłobuck

więcej: Ogłoszenia dotyczące sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę nieruchomości z gminnego zasobu lub Skarbu Państwa (2019-05-20)

Burmistrz Kłobucka ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na najem części nieruchomości położonej w Łobodnie przy ul. Prusa, oznaczonej geodezyjnie nr 2010/10, o powierzchni 0,4457 ha, zabudowanej wolnostojącym, dwukondygnacyjnym, murowanym budynkiem oraz kompleksem garaży, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej, która nie jest zaliczana do mogących pogorszyć stan środowiska

więcej: Ogłoszenia dotyczące sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę nieruchomości z gminnego zasobu lub Skarbu Państwa (2019-04-15)

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Częstochowie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Kłobuck gmina Kłobuck przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 2419

więcej: Ogłoszenia dotyczące sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę nieruchomości z gminnego zasobu lub Skarbu Państwa (2019-04-15)

Burmistrz Kłobucka ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kłobuck
Drukuj Liczba odwiedzin: 26051

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl