Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Ogłoszenia dotyczące sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę nieruchomości z gminnego zasobu lub Skarbu Państwa

Znaleziono 170 wiadomości.

więcej: Ogłoszenia dotyczące sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę nieruchomości z gminnego zasobu lub Skarbu Państwa (2017-02-21)

Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Kłobuck o powierzchni użytkowej 61,53 m​2 położonego w budynku przy ul. Staszica 16 w Kłobucku z przeznaczeniem na działalność usługowo-handlową

więcej: Ogłoszenia dotyczące sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę nieruchomości z gminnego zasobu lub Skarbu Państwa (2017-01-27)

Komunikat o wywieszeniu wykazów nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck przeznaczonych do sprzedaży oraz do oddania w najem lub dzierżawę

więcej: Ogłoszenia dotyczące sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę nieruchomości z gminnego zasobu lub Skarbu Państwa (2017-01-18)

Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Kłobuck o powierzchni użytkowej 61,53 m​2 położonego w budynku przy ul. Staszica 16 w Kłobucku z przeznaczeniem na działalność usługowo-handlową.

więcej: Ogłoszenia dotyczące sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę nieruchomości z gminnego zasobu lub Skarbu Państwa (2017-01-09)

Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Kłobuck położonego w budynku przy ul. 11 Listopada 8 w Kłobucku

więcej: Ogłoszenia dotyczące sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę nieruchomości z gminnego zasobu lub Skarbu Państwa (2017-01-02)

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu ogłasza przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w województwie śląskim powiecie kłobuckim gminie Kłobuck obrębie Lgota

więcej: Ogłoszenia dotyczące sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę nieruchomości z gminnego zasobu lub Skarbu Państwa (2017-01-02)

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu ogłasza przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnej położonej w województwie śląskim powiecie kłobuckim gminie Kłobuck obrębie Brody Malina

więcej: Ogłoszenia dotyczące sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę nieruchomości z gminnego zasobu lub Skarbu Państwa (2016-12-08)

Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Kłobuck położonego w budynku przy ul. 11 Listopada 8 w Kłobucku

więcej: Ogłoszenia dotyczące sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę nieruchomości z gminnego zasobu lub Skarbu Państwa (2016-11-10)

Komunikat o wywieszeniu z dniem 14.11.2016 r. wywiesza się na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck przeznaczonych do sprzedaży oraz do oddania w najem lub dzierżawę

więcej: Ogłoszenia dotyczące sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę nieruchomości z gminnego zasobu lub Skarbu Państwa (2016-11-10)

Burmistrz Kłobucka informuje o możliwości wynajęcia 3 pawilonów handlowych nietrwale związanych z gruntem o pow. 8,10 m2 każdy oraz gruntu o pow. 37 m2 służącego do obsługi każdego z wyżej wymienionych pawilonów, będących własnością Gminy Kłobuck

więcej: Ogłoszenia dotyczące sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę nieruchomości z gminnego zasobu lub Skarbu Państwa (2016-11-02)

Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na: 1. oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat nieruchomości gruntowej obejmującej działki Nr 747/36, nr 746/7, nr 747/37 o łącznej pow. 0,3398 ha; 2. sprzedaż własności budynku dworu i innych urządzeń
Drukuj Liczba odwiedzin: 84136

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl