Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Ogłoszenia dotyczące sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę nieruchomości z gminnego zasobu lub Skarbu Państwa

Znaleziono 146 wiadomości.

więcej: Ogłoszenia dotyczące sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę nieruchomości z gminnego zasobu lub Skarbu Państwa (2022-03-21)

Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Kłobuck położonego w budynku ul. Staszica 16 w Kłobucku z przeznaczeniem na działalność handlowo-usługową

więcej: Ogłoszenia dotyczące sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę nieruchomości z gminnego zasobu lub Skarbu Państwa (2022-03-15)

OGŁOSZENIE - PGL LP Nadleśnictwo Kłobuck ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych Skarbu Państwa znajdujących się w zarządzie Nadleśnictwa Kłobuck zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik nr 1 do ogłoszenia

więcej: Ogłoszenia dotyczące sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę nieruchomości z gminnego zasobu lub Skarbu Państwa (2022-03-14)

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Częstochowie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy, gmina Kłobuck, obręb Zagórze

więcej: Ogłoszenia dotyczące sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę nieruchomości z gminnego zasobu lub Skarbu Państwa (2022-02-18)

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck przeznaczonych do do oddania w najem, dzierżawę lub użyczenie

więcej: Ogłoszenia dotyczące sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę nieruchomości z gminnego zasobu lub Skarbu Państwa (2021-12-17)

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck przeznaczonych do zbycia, oddania w najem lub dzierżawę

więcej: Ogłoszenia dotyczące sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę nieruchomości z gminnego zasobu lub Skarbu Państwa (2021-12-07)

BURMISTRZ KŁOBUCKA OGŁASZA czwarty przetarg ustny nieograniczony na: sprzedaż nieruchomości, położonej w Gminie Kłobuck, obręb Libidza

więcej: Ogłoszenia dotyczące sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę nieruchomości z gminnego zasobu lub Skarbu Państwa (2021-11-12)

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę

więcej: Ogłoszenia dotyczące sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę nieruchomości z gminnego zasobu lub Skarbu Państwa (2021-10-22)

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck przeznaczonych do zbycia, oddania w najem, dzierżawę lub użyczenie

więcej: Ogłoszenia dotyczące sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę nieruchomości z gminnego zasobu lub Skarbu Państwa (2021-09-27)

Burmistrz Kłobucka ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Gminie Kłobuck obręb Libidza

więcej: Ogłoszenia dotyczące sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę nieruchomości z gminnego zasobu lub Skarbu Państwa (2021-09-17)

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck przeznaczonych do oddania w najem, dzierżawę lub użyczenie
Drukuj Liczba odwiedzin: 58842

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl