Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Ogłoszenia dotyczące sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę nieruchomości z gminnego zasobu lub Skarbu Państwa

Znaleziono 146 wiadomości.

więcej: Ogłoszenia dotyczące sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę nieruchomości z gminnego zasobu lub Skarbu Państwa (2021-03-05)

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck przeznaczonych do zbycia, oddania w najem, dzierżawę lub użyczenie

więcej: Ogłoszenia dotyczące sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę nieruchomości z gminnego zasobu lub Skarbu Państwa (2021-02-22)

Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Kłobuck przy ul. 11 Listopada 8 w Kłobucku

więcej: Ogłoszenia dotyczące sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę nieruchomości z gminnego zasobu lub Skarbu Państwa (2021-02-22)

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Częstochowie ogłasza drugi przetarg ustny (licytację) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezbudowanej w Gminie Kłobuck, obręb Libidza

więcej: Ogłoszenia dotyczące sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę nieruchomości z gminnego zasobu lub Skarbu Państwa (2021-02-22)

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Częstochowie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości rolnej przeznaczonej do dzierżawy w Gminie Kłobuck, obręb Kłobuck

więcej: Ogłoszenia dotyczące sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę nieruchomości z gminnego zasobu lub Skarbu Państwa (2021-02-03)

Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego - garażu stanowiącego własność Gminy Kłobuck położonego w budynku przy ul. Topolowej 11 w Kłobucku

więcej: Ogłoszenia dotyczące sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę nieruchomości z gminnego zasobu lub Skarbu Państwa (2021-01-29)

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę

więcej: Ogłoszenia dotyczące sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę nieruchomości z gminnego zasobu lub Skarbu Państwa (2021-01-22)

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Częstochowie podaje do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Gminie Kłobuck

więcej: Ogłoszenia dotyczące sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę nieruchomości z gminnego zasobu lub Skarbu Państwa (2021-01-20)

Burmistrz Kłobucka ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów będących własnością Gminy Kłobuck, przeznaczonych pod uprawy polowe i ogrodnicze

więcej: Ogłoszenia dotyczące sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę nieruchomości z gminnego zasobu lub Skarbu Państwa (2021-01-19)

Burmistrz Kłobucka ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Gminie Kłobuck, obręb Łobodno

więcej: Ogłoszenia dotyczące sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę nieruchomości z gminnego zasobu lub Skarbu Państwa (2020-12-22)

Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego - garażu stanowiącego własność Gminy Kłobuck położonego w budynku przy ul. Topolowej 11 w Kłobucku
Drukuj Liczba odwiedzin: 58843

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl