Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Postępowania wszczęte

Temat Zawartość
Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Kłobuck 
Osoba odpowiedzialna za treść:  
Osoba wprowadzająca: Paweł Miłkowski 
Numer postępowania: IR.271.028.2017.LP 
Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pod nazwą: „Projekt budowy oświetlenia odcinka ul. Pogodnej w Kłobucku”. (IR.271.028.2017.LP) 
Rodzaj zamówienia: Usługi 
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony 
Data ogłoszenia: 2017-06-05 
Termin składania ofert: 2017-06-13 
SIWZ:  
Zapytania i odpowiedzi:  
Uwagi:  
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Powiązane pliki [ 13 ]
Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
17-06-05 12:54
Miłkowski Paweł
162.77KB
SIWZ SIWZ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 142
17-06-05 12:54
Miłkowski Paweł
1.13MB
zał_nr_1_ formularz oferty zał_nr_1_ formularz oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 131
17-06-05 12:55
Miłkowski Paweł
63KB
zał_nr_2_oswiadczenie_z_art_25a_ust_1_warunki_udziału zał_nr_2_oswiadczenie_z_art_25a_ust_1_warunki_udziału
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 129
17-06-05 12:55
Miłkowski Paweł
40KB
zał_nr_3_oswiadczenie_z_art_25a_ust_1_podstawy_wykluczenia zał_nr_3_oswiadczenie_z_art_25a_ust_1_podstawy_wykluczenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 138
17-06-05 12:55
Miłkowski Paweł
44.5KB
zał_nr_4_oświadczenie_o_przynależności_do_grupy_kapitałowej zał_nr_4_oświadczenie_o_przynależności_do_grupy_kapitałowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 135
17-06-05 12:56
Miłkowski Paweł
32KB
zał_nr_5_wykaz_usług zał_nr_5_wykaz_usług
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 144
17-06-05 12:56
Miłkowski Paweł
34.5KB
zał_nr_6_wykaz_osób zał_nr_6_wykaz_osób
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 157
17-06-05 12:56
Miłkowski Paweł
37KB
zał_nr_7_oświadczenie_z_art_24_ust_1 zał_nr_7_oświadczenie_z_art_24_ust_1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 146
17-06-05 12:56
Miłkowski Paweł
35.5KB
zał_nr_8_wzór_umowy zał_nr_8_wzór_umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 145
17-06-05 14:15
Miłkowski Paweł
162.5KB
dokumentacja graficzna dokumentacja graficzna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 151
17-06-05 12:58
Miłkowski Paweł
2.02MB
Zawiadomienie o unieważnieniu Zawiadomienie o unieważnieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 135
17-06-13 15:31
Miłkowski Paweł
141.01KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 126
17-06-14 08:23
Miłkowski Paweł
300.99KB
Drukuj Liczba odwiedzin: 208021

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl