Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Rok 2019

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Rok 2019 [ 15 ]
Uchwała Nr 29/IV/2018 w sprawie budżetu Gminy Kłobuck na rok 2019 - skan Uchwała Nr 29/IV/2018 w sprawie budżetu Gminy Kłobuck na rok 2019 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 569
19-01-02 11:57
Pastuszka Anna
17.2MB
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31 marca 2019 roku - skan Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31 marca 2019 roku - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 140
19-04-18 13:51
Miłkowski Paweł
790.6KB
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 roku - skan Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 roku - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 154
19-07-22 07:54
Kardynał Katarzyna
1.56MB
Zarządzenie Nr FK.0050.144.2019 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028 Zarządzenie Nr FK.0050.144.2019 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 169
19-09-10 12:03
Pastuszka Anna
8.01MB
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku do dnia 30 września 2019 roku - skan Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku do dnia 30 września 2019 roku - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
19-10-21 12:45
Pastuszka Anna
816.91KB
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 roku - skan Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 roku - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 149
20-02-20 14:52
Pastuszka Anna
886.86KB
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 roku - korekta nr 1 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 roku - korekta nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 230
20-02-25 15:18
Pastuszka Anna
886.55KB
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst od początku roku do dnia 31 grudnia 2019r. Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst od początku roku do dnia 31 grudnia 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 198
20-05-18 13:35
Pastuszka Anna
0.91MB
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst od początku roku do dnia 31 grudnia 2019r. Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst od początku roku do dnia 31 grudnia 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 132
20-05-18 13:42
Pastuszka Anna
1.47MB
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 164
20-05-18 13:44
Pastuszka Anna
265.14KB
Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych od początku roku do dnia 31 grudnia 2019r. Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych od początku roku do dnia 31 grudnia 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
20-05-18 13:50
Pastuszka Anna
152.65KB
Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jst na koniec 2019r. Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jst na koniec 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 174
20-05-18 13:52
Pastuszka Anna
116.02KB
Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych jst wg stanu na koniec 2019r. Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych jst wg stanu na koniec 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
20-05-18 13:54
Pastuszka Anna
248.16KB
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec IV kwartału 2019r. Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec IV kwartału 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 173
20-05-18 13:56
Pastuszka Anna
105.72KB
Zarządzenie Nr FK.0050.47.2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2019 Zarządzenie Nr FK.0050.47.2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 338
20-03-18 13:45
Pastuszka Anna
27.27MB

Redakcja strony: Rok 2019Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1897

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl