Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Rok 2021

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Rok 2021 [ 32 ]
Uchwała Nr 252/XXVII/2020 w sprawie budżetu Gminy Kłobuck na rok 2021 - skan Uchwała Nr 252/XXVII/2020 w sprawie budżetu Gminy Kłobuck na rok 2021 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 481
21-01-04 08:29
Pastuszka Anna
18.18MB
Uchwała Nr 252/XXVII/2020 w sprawie budżetu Gminy Kłobuck na rok 2021 - ogłoszona w Dz.U. Woj. Śląskiego - pdf Uchwała Nr 252/XXVII/2020 w sprawie budżetu Gminy Kłobuck na rok 2021 - ogłoszona w Dz.U. Woj. Śląskiego - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 374
21-01-26 07:06
Pastuszka Anna
1.33MB
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31 marca 2021 roku - pdf Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31 marca 2021 roku - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
21-04-23 13:06
Pastuszka Anna
159.59KB
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst od początku roku do dnia 31 marca 2021r. - pdf Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst od początku roku do dnia 31 marca 2021r. - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
21-04-23 13:06
Pastuszka Anna
820.3KB
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst od początku roku do dnia 31 marca 2021r. - pdf Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst od początku roku do dnia 31 marca 2021r. - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 167
21-04-23 13:06
Pastuszka Anna
1.42MB
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku - pdf Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
21-04-23 13:07
Pastuszka Anna
259.78KB
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec I kwartału 2021r. - pdf Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec I kwartału 2021r. - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
21-04-23 13:07
Pastuszka Anna
101.96KB
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 roku - pdf Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 roku - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
21-07-22 13:46
Pastuszka Anna
159.71KB
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst od początku roku do dnia 30 czerwca 2021r. - pdf Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst od początku roku do dnia 30 czerwca 2021r. - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
21-07-22 13:47
Pastuszka Anna
884.17KB
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst od początku roku do dnia 30 czerwca 2021r. - pdf Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst od początku roku do dnia 30 czerwca 2021r. - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 136
21-07-22 13:47
Pastuszka Anna
1.46MB
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku - pdf Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
21-07-22 13:48
Pastuszka Anna
258.85KB
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec II kwartału 2021r. - pdf Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec II kwartału 2021r. - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
21-07-22 13:49
Pastuszka Anna
102.09KB
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec II kwartału 2021r. - korekta nr 1 - pdf Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec II kwartału 2021r. - korekta nr 1 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 195
21-08-13 13:07
Pastuszka Anna
109.84KB
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst od początku roku do dnia 30 czerwca 2021r. - pdf - korekta nr 1 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst od początku roku do dnia 30 czerwca 2021r. - pdf - korekta nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 176
21-09-17 12:12
Pastuszka Anna
227.26KB
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku do dnia 30 września 2021 roku - pdf Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku do dnia 30 września 2021 roku - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
21-10-25 13:56
Pastuszka Anna
159.77KB
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst od początku roku do dnia 30 września 2021r. - pdf Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst od początku roku do dnia 30 września 2021r. - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 237
21-10-25 13:57
Pastuszka Anna
913.07KB
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst od początku roku do dnia 30 września 2021r. - pdf Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst od początku roku do dnia 30 września 2021r. - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 215
21-10-25 13:57
Pastuszka Anna
1.49MB
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku - pdf Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 223
21-10-25 13:57
Pastuszka Anna
258.8KB
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec III kwartału 2021r. - pdf Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec III kwartału 2021r. - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 203
21-10-25 13:58
Pastuszka Anna
101.91KB
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst od początku roku do dnia 31 grudnia 2021r. - pdf Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst od początku roku do dnia 31 grudnia 2021r. - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
22-02-28 13:56
Pastuszka Anna
0.93MB
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst od początku roku do dnia 31 grudnia 2021r. - korekta nr 1 - pdf Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst od początku roku do dnia 31 grudnia 2021r. - korekta nr 1 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
22-02-28 13:57
Pastuszka Anna
0.93MB
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst od początku roku do dnia 31 grudnia 2021r. - pdf Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst od początku roku do dnia 31 grudnia 2021r. - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 191
22-02-28 13:58
Pastuszka Anna
1.48MB
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst od początku roku do dnia 31 grudnia 2021r. - korekta nr 1 - pdf Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst od początku roku do dnia 31 grudnia 2021r. - korekta nr 1 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
22-02-28 13:59
Pastuszka Anna
1.48MB
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku - pdf Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
22-02-28 14:00
Pastuszka Anna
258.8KB
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku - pdf Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
22-02-28 14:01
Pastuszka Anna
159.64KB
Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku - pdf Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
22-02-28 14:04
Pastuszka Anna
149.78KB
RB-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jst na koniec 2021 roku - pdf RB-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jst na koniec 2021 roku - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
22-02-28 14:05
Pastuszka Anna
116.05KB
RB-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych jst wg stanu na koniec 2021 roku - pdf RB-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych jst wg stanu na koniec 2021 roku - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 171
22-02-28 14:06
Pastuszka Anna
97.86KB
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec IV kwartału 2021r. - pdf Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec IV kwartału 2021r. - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
22-02-28 14:06
Pastuszka Anna
103.83KB
Zarządzenie Nr FK.0050.45.2022 Burmistrza Kłobucka z dnia 30.03.2022r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.45.2022 Burmistrza Kłobucka z dnia 30.03.2022r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 163
22-04-01 10:24
Pastuszka Anna
29.28MB
Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku korekta nr 1 - pdf Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku korekta nr 1 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
22-04-07 10:20
Pastuszka Anna
150.9KB
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst od początku roku do dnia 31 grudnia 2021r. - korekta nr 2 - pdf Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst od początku roku do dnia 31 grudnia 2021r. - korekta nr 2 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
22-04-07 10:21
Pastuszka Anna
0.93MB

Redakcja strony: Rok 2021Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2316

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl