Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Rok 2023

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Rok 2023 [ 15 ]
Uchwała nr 479/LIII/2022 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Kłobuck na rok 2023 - ogłoszona w Dz.U. Woj. Śląskiego - pdf Uchwała nr 479/LIII/2022 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Kłobuck na rok 2023 - ogłoszona w Dz.U. Woj. Śląskiego - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
23-01-31 10:18
Pastuszka Anna
1.84MB
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego: od początku roku do dnia 31 marca roku 2023 - pdf Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego: od początku roku do dnia 31 marca roku 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
23-04-25 14:02
Pastuszka Anna
837.48KB
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego: od początku roku do dnia 31 marca roku 2023 - pdf Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego: od początku roku do dnia 31 marca roku 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
23-04-25 14:03
Pastuszka Anna
1.34MB
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku - pdf Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
23-04-25 14:04
Pastuszka Anna
257.96KB
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego: od początku roku do dnia 31 marca roku 2023 - pdf Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego: od początku roku do dnia 31 marca roku 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
23-04-25 14:04
Pastuszka Anna
163.58KB
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku - pdf Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
23-04-25 14:09
Pastuszka Anna
101.77KB
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego: od początku roku do dnia 31 marca roku 2023 - korekta - pdf Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego: od początku roku do dnia 31 marca roku 2023 - korekta - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
23-05-17 12:56
Pastuszka Anna
249.58KB
Rb-27 S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżeowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2023r..pdf Rb-27 S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżeowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2023r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
23-07-28 10:05
Kardynał Katarzyna
1.04MB
Rb-28 S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2023r..pdf Rb-28 S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2023r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
23-07-28 10:05
Kardynał Katarzyna
1.59MB
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg.stanu na koniec II kwartału 2023r..pdf Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg.stanu na koniec II kwartału 2023r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
23-07-28 10:05
Kardynał Katarzyna
342.35KB
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2023r..pdf Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2023r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
23-07-28 10:06
Kardynał Katarzyna
249.48KB
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg.stanu na koniec II kwartału 2023r..pdf Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg.stanu na koniec II kwartału 2023r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
23-07-28 10:06
Kardynał Katarzyna
91.17KB
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg.stanu na koniec III kwartału 2023r.pdf Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg.stanu na koniec III kwartału 2023r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
23-08-03 14:17
Pastuszka Anna
90.91KB
Rb-27 S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżeowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2023r.pdf - korekta nr 1 Rb-27 S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżeowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2023r.pdf - korekta nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
23-08-10 14:39
Pastuszka Anna
0.9MB
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2023r.pdf - korekta nr 1 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2023r.pdf - korekta nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
23-08-10 14:40
Pastuszka Anna
164.08KB

Redakcja strony: Rok 2023Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 357

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl