Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Rok 2020

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Rok 2020 [ 32 ]
Uchwała Nr 159/XVI/2019 w sprawie budżetu Gminy Kłobuck na rok 2020 Uchwała Nr 159/XVI/2019 w sprawie budżetu Gminy Kłobuck na rok 2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 365
19-12-31 11:10
Pastuszka Anna
17.8MB
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31 marca 2020 roku - skan Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31 marca 2020 roku - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 181
20-04-22 11:50
Pastuszka Anna
681.85KB
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst od początku roku do dnia 31 marca 2020r. Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst od początku roku do dnia 31 marca 2020r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 156
20-05-18 14:18
Pastuszka Anna
830.93KB
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst od początku roku do dnia 31 marca 2020r. Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst od początku roku do dnia 31 marca 2020r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 261
20-05-18 14:19
Pastuszka Anna
1.38MB
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 156
20-05-18 14:20
Pastuszka Anna
264.59KB
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec I kwartału 2020r. Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec I kwartału 2020r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
20-05-18 14:21
Pastuszka Anna
101.41KB
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2020 roku - skan Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2020 roku - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 117
20-07-21 14:28
Pastuszka Anna
159.87KB
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst od początku roku do dnia 30 czerwca 2020r. Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst od początku roku do dnia 30 czerwca 2020r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 135
20-07-21 14:29
Pastuszka Anna
905.7KB
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst od początku roku do dnia 30 czerwca 2020r. Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst od początku roku do dnia 30 czerwca 2020r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 167
20-07-21 14:30
Pastuszka Anna
1.42MB
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 131
20-07-21 14:30
Pastuszka Anna
263.7KB
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec II kwartału 2020r. Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec II kwartału 2020r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
20-07-21 14:31
Pastuszka Anna
101.39KB
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku - korekta Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku - korekta
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
20-07-22 09:37
Pastuszka Anna
265KB
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku do dnia 30 września 2020 roku - skan Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku do dnia 30 września 2020 roku - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 149
20-10-23 12:57
Pastuszka Anna
159.52KB
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst od początku roku do dnia 30 września 2020r. Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst od początku roku do dnia 30 września 2020r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
20-10-23 12:58
Pastuszka Anna
0.93MB
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst od początku roku do dnia 30 września 2020r. Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst od początku roku do dnia 30 września 2020r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 173
20-10-23 12:58
Pastuszka Anna
1.43MB
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec III kwartału 2020r. Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec III kwartału 2020r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
20-10-23 12:59
Pastuszka Anna
102.1KB
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku  Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 191
20-10-23 13:01
Pastuszka Anna
264.52KB
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst od początku roku do dnia 31 grudnia 2020r. Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst od początku roku do dnia 31 grudnia 2020r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 177
21-02-22 12:14
Pastuszka Anna
0.95MB
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst od początku roku do dnia 31 grudnia 2020r. Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst od początku roku do dnia 31 grudnia 2020r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 145
21-02-22 12:14
Pastuszka Anna
1.4MB
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 210
21-02-22 12:15
Pastuszka Anna
263.32KB
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 185
21-02-22 12:16
Pastuszka Anna
159.47KB
Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
21-02-22 12:22
Pastuszka Anna
152.85KB
RB-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jst na koniec 2020 roku RB-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jst na koniec 2020 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 136
21-02-22 12:23
Pastuszka Anna
116.07KB
RB-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych jst wg stanu na koniec 2020 roku RB-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych jst wg stanu na koniec 2020 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
21-02-22 12:25
Pastuszka Anna
248.22KB
RB-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku RB-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 154
21-02-22 12:26
Pastuszka Anna
105.29KB
RB-27S IV kwartał 2020 _ korekta Nr 1.pdf RB-27S IV kwartał 2020 _ korekta Nr 1.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 180
21-04-13 08:50
Pastuszka Anna
0.95MB
RB-28S IV kwartał 2020 _ korekta Nr 1.pdf RB-28S IV kwartał 2020 _ korekta Nr 1.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 156
21-04-13 08:50
Pastuszka Anna
1.4MB
RB-N IV kwartał 2020 _ korekta Nr 1.pdf RB-N IV kwartał 2020 _ korekta Nr 1.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 173
21-04-13 08:50
Pastuszka Anna
263.63KB
RB-PDP IV kwartał 2020 _ korekta Nr 1.pdf RB-PDP IV kwartał 2020 _ korekta Nr 1.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
21-04-13 08:50
Pastuszka Anna
154.06KB
Zarządzenie Nr FK.0050.048.2021 Burmistrza Kłobucka z dnia 06.04.2021r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020 Zarządzenie Nr FK.0050.048.2021 Burmistrza Kłobucka z dnia 06.04.2021r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 186
21-05-20 13:35
Pastuszka Anna
1.86MB
RB-PDP IV kwartał 2020 _ korekta Nr 2.pdf RB-PDP IV kwartał 2020 _ korekta Nr 2.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
22-01-14 08:59
Pastuszka Anna
153.93KB
RB-27S IV kwartał 2020 _ korekta Nr 2.pdf RB-27S IV kwartał 2020 _ korekta Nr 2.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
22-01-14 09:00
Pastuszka Anna
0.95MB

Redakcja strony: Rok 2020Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2208

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl