Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Rok 2022

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Rok 2022 [ 18 ]
UCHWAŁA NR 360/XXXVII/2021 RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Kłobuck na rok 2022 - ogłoszona w Dz.U. Woj. Śląskiego - pdf UCHWAŁA NR 360/XXXVII/2021 RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Kłobuck na rok 2022 - ogłoszona w Dz.U. Woj. Śląskiego - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
22-01-10 08:34
Pastuszka Anna
1.86MB
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
jednostki samorządu terytorialnego: od początku roku do dnia 31 marca roku 2022 - PDF Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego: od początku roku do dnia 31 marca roku 2022 - PDF
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
22-04-25 08:57
Nabiałczyk Grzegorz
862.09KB
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego: od początku roku do dnia 31 marca roku 2022 - PDF
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego: od początku roku do dnia 31 marca roku 2022 - PDF
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
22-04-25 09:02
Nabiałczyk Grzegorz
1.34MB
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku - PDF Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku - PDF
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
22-04-25 09:07
Nabiałczyk Grzegorz
259.88KB
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego: od początku roku do dnia 31 marca roku 2022 - PDF
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego: od początku roku do dnia 31 marca roku 2022 - PDF
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
22-04-25 09:09
Nabiałczyk Grzegorz
159.52KB
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku - PDF
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku - PDF
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
22-04-25 09:13
Nabiałczyk Grzegorz
101.7KB
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI
jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
22-07-25 11:21
Nabiałczyk Grzegorz
101.49KB
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2022 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
22-07-25 11:25
Nabiałczyk Grzegorz
160.08KB
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
22-07-25 11:29
Nabiałczyk Grzegorz
259.03KB
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy:od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2022 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy:od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
22-07-25 11:35
Nabiałczyk Grzegorz
1.42MB
Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.
Okr. sprawozd.:od pocz. roku do dnia 30 czerwca roku 2022 Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami. Okr. sprawozd.:od pocz. roku do dnia 30 czerwca roku 2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
22-07-25 11:41
Nabiałczyk Grzegorz
242.37KB
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego
Okres sprawozdawczy:od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2022 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego Okres sprawozdawczy:od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
22-07-25 11:46
Nabiałczyk Grzegorz
0.9MB
Zarządzenie Nr FK.0050.143.2022 Burmistrza Kłobucka z dnia 30.08.2022r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 - 2032 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.143.2022 Burmistrza Kłobucka z dnia 30.08.2022r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 - 2032 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
22-09-02 11:00
Pastuszka Anna
29.77MB
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - od początku roku do dnia 30 września roku 2022 - pdf Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - od początku roku do dnia 30 września roku 2022 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
22-11-16 08:36
Pastuszka Anna
219.61KB
Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami - od początku roku do końca III kwartału roku 2022 - pdf Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami - od początku roku do końca III kwartału roku 2022 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
22-11-16 08:39
Pastuszka Anna
98.04KB
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - od początku roku do dnia 30 września roku 2022 - pdf Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - od początku roku do dnia 30 września roku 2022 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
22-11-16 08:42
Pastuszka Anna
371.62KB
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku - pdf Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
22-11-16 08:47
Pastuszka Anna
77.05KB
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2022 - pdf Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2022 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
22-11-16 08:48
Pastuszka Anna
73.54KB

Redakcja strony: Rok 2022Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 419

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl