Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Rok 2022

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Rok 2022 [ 6 ]
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
jednostki samorządu terytorialnego: od początku roku do dnia 31 marca roku 2022 - PDF Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego: od początku roku do dnia 31 marca roku 2022 - PDF
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
22-04-25 08:57
Nabiałczyk Grzegorz
862.09KB
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego: od początku roku do dnia 31 marca roku 2022 - PDF
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego: od początku roku do dnia 31 marca roku 2022 - PDF
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
22-04-25 09:02
Nabiałczyk Grzegorz
1.34MB
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku - PDF Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku - PDF
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
22-04-25 09:07
Nabiałczyk Grzegorz
259.88KB
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego: od początku roku do dnia 31 marca roku 2022 - PDF
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego: od początku roku do dnia 31 marca roku 2022 - PDF
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
22-04-25 09:09
Nabiałczyk Grzegorz
159.52KB
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku - PDF
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku - PDF
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
22-04-25 09:13
Nabiałczyk Grzegorz
101.7KB
UCHWAŁA NR 360/XXXVII/2021 RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Kłobuck na rok 2022 - ogłoszona w Dz.U. Woj. Śląskiego - pdf UCHWAŁA NR 360/XXXVII/2021 RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Kłobuck na rok 2022 - ogłoszona w Dz.U. Woj. Śląskiego - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
22-01-10 08:34
Pastuszka Anna
1.86MB

Redakcja strony: Rok 2022Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 185

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl