Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Kontakt

 • pokój nr 19 /półpiętro/
 • tel. (034) 3100171
 • Urząd Miejski w Kłobucku
 • ul. 11 Listopada 6,
 • 42-100 Kłobuck

Do  zadań   Komisji   Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych  w  Kłobucku  należy w szczególności:

 • a) inicjowanie, monitorowanie i ocena działań w zakresie określonym w art. 41 ust. 1 
      pkt od 1 do 7 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
      alkoholizmowi;
 • b) podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec
      osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie 
      lecznictwa odwykowego, zgodnie z art.  41 ust 3 ustawy o wychowaniu w 
      trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
 • c) kierowanie na badanie przez lekarza biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie
      uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego dla osób, które
      w związku z nadużywaniem napojów alkoholowych powodują rozpad pożycia
      rodzinnego, demoralizację małoletnich, albo systematycznie zakłócają spokój 
      lub porządek publiczny;
 • d) wydawanie opinii w związku z udzielanymi zezwoleniami na sprzedaż napojów
      alkoholowych, zgodnie  z  art. 18 ust. 3a ustawy o wychowaniu w trzeźwości
      i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
 • e) motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia dobrowolnego leczenia
      odwykowego oraz członków rodzin z problemem alkoholowym do podjęcia terapii
      współuzależnienia;
 • f) kierowanie do sądu wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania   
     obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w stosunku do osób uzależnionych
     od alkoholu;
 • g) dokonywanie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie
      przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia, zgodnie z art. 18 ust. 8 
      ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jak również
      prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów
      alkoholowych;

Punkt Konsultacyjny ds Narkomanii czynny jest w każdy wtorek w godz. 16:30-18:00 w Urzędzie Miejskim w Kłobucku /pokój 28/.

Tel. kontaktowy - 501 749 528

Zadaniem Punktu konultacyjnego jest udzielenie informacji o możliwościach podejmowania profesjonalnej terapii oraz skierownie do odpowiednich instytucji.

Zakres działania Punktu Konsultacyjnego obejmuje m.in. alkoholizm, narkomanię, przemoc w rodzinie oraz inne uzależnienia np. gry komputerowe i hazard jak również te o charakterze pejoratywnym.

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Klauzula RODO [ 1 ]
Klauzula informacyjna GKRPA - pdf Klauzula informacyjna GKRPA - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 212
20-09-24 12:02
Pastuszka Anna
91.8KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Skład GKRPA w Kłobucku [ 2 ]
Zarządzenie Nr OR.120.3.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 04.01.2023r. w sprawie powołania gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych - skan Zarządzenie Nr OR.120.3.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 04.01.2023r. w sprawie powołania gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
23-01-09 10:06
Pastuszka Anna
164.47KB
Zarządzenie Nr OR.120.3.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 04.01.2023r. w sprawie powołania gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych - pdf Zarządzenie Nr OR.120.3.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 04.01.2023r. w sprawie powołania gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 139
23-01-09 10:06
Pastuszka Anna
192.82KB

Redakcja strony: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów AlkoholowychRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 3684

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl