Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne [ 34 ]
Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli (NIK) - data sporządzenia wystąpienia 31.12.2015r. Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli (NIK) - data sporządzenia wystąpienia 31.12.2015r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 441
16-11-17 10:53
Pastuszka Anna
2.54MB
Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej - data sporządzenia wystąpienia 02.06.2017r. Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej - data sporządzenia wystąpienia 02.06.2017r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 377
17-07-03 08:51
Pastuszka Anna
1.02MB
Procedury kontroli przedsiębiorców Procedury kontroli przedsiębiorców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 274
18-07-09 14:29
Miłkowski Paweł
99.3KB
Protokół kontroli z Archiwum Państwowego w Częstochowie - kontrola archiwum Urzędu Miejskiego w Kłobucku (04.03.2014r.) Protokół kontroli z Archiwum Państwowego w Częstochowie - kontrola archiwum Urzędu Miejskiego w Kłobucku (04.03.2014r.)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
22-02-09 14:14
Pastuszka Anna
1.69MB
Protokół kontroli z Archiwum Państwowego w Częstochowie - kontrola archiwum USC (24.10.2014r.) Protokół kontroli z Archiwum Państwowego w Częstochowie - kontrola archiwum USC (24.10.2014r.)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 143
22-02-09 14:09
Pastuszka Anna
3.62MB
Protokół kontroli z Archiwum Państwowego w Częstochowie - kontrola archiwum Urzędu Miejskiego w Kłobucku (24.10.2014r.) Protokół kontroli z Archiwum Państwowego w Częstochowie - kontrola archiwum Urzędu Miejskiego w Kłobucku (24.10.2014r.)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 136
22-02-09 14:42
Pastuszka Anna
3.67MB
Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli - Przymusowe kierowanie osób uzależnionych od alkoholi na leczenie odwykowe (2015r.) Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli - Przymusowe kierowanie osób uzależnionych od alkoholi na leczenie odwykowe (2015r.)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 172
22-02-09 14:53
Pastuszka Anna
159.03KB
Protokół kontroli Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (2015r.) Protokół kontroli Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (2015r.)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
22-02-10 12:05
Pastuszka Anna
8.98MB
Raport z czynności kontrolnych - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego  – Kontrola projektu „Modernizacja boiska do piłki nożnej w Kłobucku poprzez budowę oświetlenia” (2015r.) Raport z czynności kontrolnych - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – Kontrola projektu „Modernizacja boiska do piłki nożnej w Kłobucku poprzez budowę oświetlenia” (2015r.)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
22-02-10 12:58
Pastuszka Anna
1.42MB
Raport z czynności kontrolnych - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Łobodnie” Raport z czynności kontrolnych - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Łobodnie”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
22-02-10 12:59
Pastuszka Anna
1.52MB
Raport z czynności kontrolnych - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – „Zagospodarowanie części parku pn. im. Wacława Głowy w Kłobucku poprzez remont alejki parkowej” Raport z czynności kontrolnych - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – „Zagospodarowanie części parku pn. im. Wacława Głowy w Kłobucku poprzez remont alejki parkowej”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
22-02-10 13:00
Pastuszka Anna
1.66MB
Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli - Wykorzystanie monitoringu wizyjnego w szkołach  jego wpływ na bezpieczeństwo uczniów (2016r.) Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli - Wykorzystanie monitoringu wizyjnego w szkołach jego wpływ na bezpieczeństwo uczniów (2016r.)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
22-02-10 13:09
Pastuszka Anna
152.7KB
Informacja pokontrolna - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – Kontrola zamówienia publicznego w ramach projektu „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kłobuck” – roboty budowlane (14-30.08.2017r.) Informacja pokontrolna - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – Kontrola zamówienia publicznego w ramach projektu „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kłobuck” – roboty budowlane (14-30.08.2017r.)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
22-02-17 13:16
Pastuszka Anna
1.33MB
Informacja pokontrolna - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – Kontrola zamówienia publicznego w ramach projektu „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kłobuck” – nadzór inwestorski (15-27.11.2017r.) Informacja pokontrolna - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – Kontrola zamówienia publicznego w ramach projektu „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kłobuck” – nadzór inwestorski (15-27.11.2017r.)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
22-02-17 13:14
Pastuszka Anna
1.23MB
Protokół kontroli z Archiwum Państwowego w Częstochowie - kontrola archiwum USC (09.10.2018r.) Protokół kontroli z Archiwum Państwowego w Częstochowie - kontrola archiwum USC (09.10.2018r.)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
22-02-17 13:40
Pastuszka Anna
2.8MB
Protokół kontroli z Archiwum Państwowego w Częstochowie - kontrola archiwum Urzędu Miejskiego w Kłobucku (09.10.2018r.) Protokół kontroli z Archiwum Państwowego w Częstochowie - kontrola archiwum Urzędu Miejskiego w Kłobucku (09.10.2018r.)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
22-02-22 09:27
Pastuszka Anna
4.25MB
Raport z czynności kontrolnych - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – „Przebudowa drogi gminnej nr 470130S ul. Olszowiec na odcinku od ul. Tartakowej do rozwidlenia ul. Olszowiec... w miejscowości Borowianka” (28-29.03.2018r.) Raport z czynności kontrolnych - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – „Przebudowa drogi gminnej nr 470130S ul. Olszowiec na odcinku od ul. Tartakowej do rozwidlenia ul. Olszowiec... w miejscowości Borowianka” (28-29.03.2018r.)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 134
22-02-22 09:48
Pastuszka Anna
1.51MB
Informacja pokontrolna - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – Kontrola zamówienia publicznego w ramach projektu „Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miasta Kłobucka poprzez: przebudowę i rozbudowę... (17.01.-20.02.2018r.) Informacja pokontrolna - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – Kontrola zamówienia publicznego w ramach projektu „Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miasta Kłobucka poprzez: przebudowę i rozbudowę... (17.01.-20.02.2018r.)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
22-02-22 09:56
Pastuszka Anna
2.05MB
Informacja pokontrolna - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – Kontrola zamówienia publicznego w ramach projektu „Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miasta Kłobucka poprzez: przebudowę i rozbudowę... (13.06.-09.07.2018r.) Informacja pokontrolna - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – Kontrola zamówienia publicznego w ramach projektu „Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miasta Kłobucka poprzez: przebudowę i rozbudowę... (13.06.-09.07.2018r.)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
22-02-22 09:58
Pastuszka Anna
2.31MB
Informacja pokontrolna - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – Kontrola zamówienia publicznego w ramach projektu „Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miasta Kłobucka poprzez: przebudowę i rozbudowę... (22.10.-04.11.2019r.) Informacja pokontrolna - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – Kontrola zamówienia publicznego w ramach projektu „Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miasta Kłobucka poprzez: przebudowę i rozbudowę... (22.10.-04.11.2019r.)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
22-02-22 10:00
Pastuszka Anna
2.01MB
Wystąpienie pokontrolne - Starostwo Powiatowe w Kłobucku - Kontrola problemowa w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej Wystąpienie pokontrolne - Starostwo Powiatowe w Kłobucku - Kontrola problemowa w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
22-02-28 11:24
Pastuszka Anna
777.72KB
Wystąpienie pokontrolne - Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach - Gospodarowanie środkami z dotacji udzielonej z budżetu państwa na realizacje zadań z zakresu pomocy społecznej... (grudzień 2019r.) Wystąpienie pokontrolne - Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach - Gospodarowanie środkami z dotacji udzielonej z budżetu państwa na realizacje zadań z zakresu pomocy społecznej... (grudzień 2019r.)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 167
22-02-28 11:48
Pastuszka Anna
1.35MB
Informacja pokontrolna - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – Kontrola projektu „Szkoła eksperymentu w Gminie Kłobuck” (26-28.02.2019r.) Informacja pokontrolna - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – Kontrola projektu „Szkoła eksperymentu w Gminie Kłobuck” (26-28.02.2019r.)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 129
22-03-07 10:13
Pastuszka Anna
8.46MB
Zalecenia - Ministerstwo Obrony Narodowej – Kontrola kompleksowa wykonywania zadań obronnych w województwie śląskim (2019r.) Zalecenia - Ministerstwo Obrony Narodowej – Kontrola kompleksowa wykonywania zadań obronnych w województwie śląskim (2019r.)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
22-03-07 10:15
Pastuszka Anna
7.06MB
Informacja pokontrolna - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – Kontrola projektu „Nowa jakość edukacji w Gminie Kłobuck” (3-5.06.2020r.) Informacja pokontrolna - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – Kontrola projektu „Nowa jakość edukacji w Gminie Kłobuck” (3-5.06.2020r.)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
22-03-10 08:52
Pastuszka Anna
8.24MB
Raport z czynności kontrolnych - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – Kontrola projektu „Przebudowa drogi gminnej nr 470128 w miejscowości Biała od km 0+000.00 do 1+103.00” Raport z czynności kontrolnych - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – Kontrola projektu „Przebudowa drogi gminnej nr 470128 w miejscowości Biała od km 0+000.00 do 1+103.00”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
22-03-10 09:08
Pastuszka Anna
1.73MB
Raport z czynności kontrolnych - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – Kontrola projektu „Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w miejscowości Gruszewnia” Raport z czynności kontrolnych - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – Kontrola projektu „Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w miejscowości Gruszewnia”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 153
22-03-10 09:10
Pastuszka Anna
1.43MB
Informacja pokontrolna - WFOŚiGW w Katowicach - Kontrola trwałości projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej” (21.06-25.06.2021r.) Informacja pokontrolna - WFOŚiGW w Katowicach - Kontrola trwałości projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej” (21.06-25.06.2021r.)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
22-04-07 10:54
Pastuszka Anna
4.22MB
Informacja pokontrolna - WFOŚiGW w Katowicach - Kontrola zamówienia publicznego w ramach projektu „ Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w Kamyku, ul. Szkolna 5a, Gm. Kłobuck” (24.11.2020 - 18.02.2021r.) Informacja pokontrolna - WFOŚiGW w Katowicach - Kontrola zamówienia publicznego w ramach projektu „ Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w Kamyku, ul. Szkolna 5a, Gm. Kłobuck” (24.11.2020 - 18.02.2021r.)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
22-04-07 11:27
Pastuszka Anna
6.2MB
Informacja pokontrolna - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – Kontrola projektu „Ergonomiczny Urząd Miejski w Kłobucku” (08.03.2021r.) Informacja pokontrolna - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – Kontrola projektu „Ergonomiczny Urząd Miejski w Kłobucku” (08.03.2021r.)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
22-04-07 11:44
Pastuszka Anna
3.11MB
Informacja pokontrolna - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – Kontrola projektu „Ergonomiczny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku” (03.03.2021r.) Informacja pokontrolna - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – Kontrola projektu „Ergonomiczny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku” (03.03.2021r.)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 138
22-04-07 12:04
Pastuszka Anna
3.86MB
Informacja pokontrolna - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – Kontrola projektu „Ergonomiczny Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku” (27.05.2021r.) Informacja pokontrolna - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – Kontrola projektu „Ergonomiczny Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku” (27.05.2021r.)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
22-04-07 12:05
Pastuszka Anna
3.8MB
Informacja pokontrolna - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – Kontrola zamówienia publicznego w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kłobuck” (08-15.02.2021r.) Informacja pokontrolna - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – Kontrola zamówienia publicznego w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kłobuck” (08-15.02.2021r.)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
22-04-07 12:08
Pastuszka Anna
861.6KB
Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej - data sporządzenia wystąpienia 15.03.2022r. Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej - data sporządzenia wystąpienia 15.03.2022r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 169
22-04-07 12:13
Pastuszka Anna
370.5KB

Redakcja strony: Kontrole wewnętrzne i zewnętrzneRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 3181

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl