Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Klauzule RODO

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Klauzule RODO [ 21 ]
klauzula RODO - ogólna - pdf klauzula RODO - ogólna - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 129
23-10-20 07:38
Pastuszka Anna
401.18KB
klauzula inf. wniosek o udostępnienie informacji publicznej - pdf klauzula inf. wniosek o udostępnienie informacji publicznej - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
23-10-20 07:48
Pastuszka Anna
397.26KB
klauzula inf. uczestnicy postępowania administracyjnego - pdf klauzula inf. uczestnicy postępowania administracyjnego - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 140
23-10-20 07:48
Pastuszka Anna
232.91KB
klauzula inf. ewidencja ludności - pdf klauzula inf. ewidencja ludności - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
23-10-20 07:59
Pastuszka Anna
412.66KB
klauzula inf. komisja konkursowa, zadania publiczne - pdf klauzula inf. komisja konkursowa, zadania publiczne - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 229
23-10-20 08:00
Pastuszka Anna
273.03KB
klauzula inf. debata nad raportem o stanie gminy - pdf klauzula inf. debata nad raportem o stanie gminy - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
23-10-20 08:00
Pastuszka Anna
397.53KB
klauzula inf. nagrywanie rozmów telefonicznych - pdf klauzula inf. nagrywanie rozmów telefonicznych - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 133
23-10-20 08:00
Pastuszka Anna
397.54KB
klauzula inf. postępowanie rozgraniczeniowe - pdf klauzula inf. postępowanie rozgraniczeniowe - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 147
23-10-20 08:01
Pastuszka Anna
288.11KB
klauzula inf. uczestnicy postępowania rozgraniczeniowego - pdf klauzula inf. uczestnicy postępowania rozgraniczeniowego - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
23-10-20 08:02
Pastuszka Anna
247.56KB
klauzula inf. sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego - pdf klauzula inf. sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
23-10-20 08:02
Pastuszka Anna
396.74KB
klauzula inf. prowadzenie Ewidencji szkół i placówek niepublicznych - pdf klauzula inf. prowadzenie Ewidencji szkół i placówek niepublicznych - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
23-10-20 08:03
Pastuszka Anna
396.96KB
klauzula inf. rejestr żłobków i klubów dziecięcych oraz wykazu dziennych opiekunów - pdf klauzula inf. rejestr żłobków i klubów dziecięcych oraz wykazu dziennych opiekunów - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 158
23-10-20 08:03
Pastuszka Anna
286.51KB
klauzula inf. uczestnicy sesji rady miejskiej - pdf klauzula inf. uczestnicy sesji rady miejskiej - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
23-10-20 08:04
Pastuszka Anna
380.35KB
klauzula inf. wniosek o zaświadczenie sołtys - pdf klauzula inf. wniosek o zaświadczenie sołtys - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
23-10-20 08:04
Pastuszka Anna
335.33KB
klauzula inf. wybór ławników - pdf klauzula inf. wybór ławników - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
23-10-20 08:04
Pastuszka Anna
485.66KB
klauzula inf. wniosek o zezwolenie impreza masowa - pdf klauzula inf. wniosek o zezwolenie impreza masowa - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
23-10-20 08:05
Pastuszka Anna
340.25KB
klauzula inf. dodatek elektryczny - pdf klauzula inf. dodatek elektryczny - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
23-10-20 08:10
Pastuszka Anna
304.04KB
klauzula inf. zakup preferencyjny paliwa stałego - pdf klauzula inf. zakup preferencyjny paliwa stałego - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 146
23-10-20 08:05
Pastuszka Anna
302.91KB
klauzula inf. kwalifikacja wojskowa - pdf klauzula inf. kwalifikacja wojskowa - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
23-10-20 08:05
Pastuszka Anna
396.5KB
klauzula inf. nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych - pdf klauzula inf. nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
23-10-20 08:06
Pastuszka Anna
417.05KB
Klauzula inf. przetwarzanie danych osobowych zawartych w korespondencji elektronicznej - pdf Klauzula inf. przetwarzanie danych osobowych zawartych w korespondencji elektronicznej - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 116
24-02-16 10:51
Pastuszka Anna
61.17KB

Redakcja strony: Klauzule RODORejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 338

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl