Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia wewnętrzne

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Zarządzenia wewnętrzne 2023 rok [ 89 ]
Zarządzenie Nr GPN.120.48.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 12.12.2023r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w Kłobucku - skan Zarządzenie Nr GPN.120.48.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 12.12.2023r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w Kłobucku - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
23-12-13 10:49
Pastuszka Anna
735.14KB
Zarządzenie Nr GPN.120.48.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 12.12.2023r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w Kłobucku - pdf Zarządzenie Nr GPN.120.48.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 12.12.2023r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w Kłobucku - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
23-12-13 10:48
Pastuszka Anna
367.71KB
Zarządzenie nr EK.120.47.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 27.11.2023r. w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Kłobucku w zamian za święto przypadające w sobotę - skan Zarządzenie nr EK.120.47.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 27.11.2023r. w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Kłobucku w zamian za święto przypadające w sobotę - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
23-12-06 14:11
Pastuszka Anna
181.42KB
Zarządzenie nr IR.120.46.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 21.11.2023r. w spr. powołania Komisji Przetargowej... pn.: „Przebudowa i modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej i audiowizualnej w sali widowiskowej... - skan Zarządzenie nr IR.120.46.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 21.11.2023r. w spr. powołania Komisji Przetargowej... pn.: „Przebudowa i modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej i audiowizualnej w sali widowiskowej... - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
24-01-22 13:12
Pastuszka Anna
212KB
Zarządzenie nr IO.120.45.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 20.11.2023r. w sprawie aktualizacji planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Kłobuck w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny - skan Zarządzenie nr IO.120.45.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 20.11.2023r. w sprawie aktualizacji planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Kłobuck w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
23-11-28 15:40
Pastuszka Anna
715.39KB
Zarządzenie nr IO.120.45.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 20.11.2023r. w sprawie aktualizacji planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Kłobuck w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny - pdf
Zarządzenie nr IO.120.45.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 20.11.2023r. w sprawie aktualizacji planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Kłobuck w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
23-11-28 15:39
Pastuszka Anna
447.69KB
Zarządzenie nr IR.120.44.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 17.11.2023r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego pn.: „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470137S ul. Parkowej w m. Biała” - skan Zarządzenie nr IR.120.44.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 17.11.2023r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego pn.: „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470137S ul. Parkowej w m. Biała” - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 192
23-11-23 09:38
Pastuszka Anna
178.25KB
Zarządzenie nr IR.120.44.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 17.11.2023r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego pn.: „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470137S ul. Parkowej w m. Biała” - pdf Zarządzenie nr IR.120.44.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 17.11.2023r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego pn.: „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470137S ul. Parkowej w m. Biała” - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 131
23-11-23 09:38
Pastuszka Anna
263.55KB
Zarządzenie Nr GOR.120.43.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 15.11.2023r. w sprawie planu kontroli właścicieli nieruchomości niezamieszkałych prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Kłobuck w zakresie odbioru odpadów... - skan Zarządzenie Nr GOR.120.43.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 15.11.2023r. w sprawie planu kontroli właścicieli nieruchomości niezamieszkałych prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Kłobuck w zakresie odbioru odpadów... - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 302
23-11-17 09:10
Pastuszka Anna
861.67KB
Zarządzenie Nr GOR.120.43.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 15.11.2023r. w sprawie planu kontroli właścicieli nieruchomości niezamieszkałych prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Kłobuck w zakresie odbioru odpadów...- pdf Zarządzenie Nr GOR.120.43.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 15.11.2023r. w sprawie planu kontroli właścicieli nieruchomości niezamieszkałych prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Kłobuck w zakresie odbioru odpadów...- pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
23-11-17 09:10
Pastuszka Anna
43.69KB
Zarządzenie Nr ŻG.120.41.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 09.11.2023r. w sprawie przyjęcia Planu opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnego Żłobka Gminnego w Kłobucku - skan Zarządzenie Nr ŻG.120.41.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 09.11.2023r. w sprawie przyjęcia Planu opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnego Żłobka Gminnego w Kłobucku - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 229
23-11-09 14:19
Pastuszka Anna
3.01MB
Zarządzenie Nr ŻG.120.41.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 09.11.2023r. w sprawie przyjęcia Planu opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnego Żłobka Gminnego w Kłobucku - pdf Zarządzenie Nr ŻG.120.41.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 09.11.2023r. w sprawie przyjęcia Planu opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnego Żłobka Gminnego w Kłobucku - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 256
23-11-09 14:19
Pastuszka Anna
90.69KB
Zarządzenie Nr GOPS.120.40.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 30.10.2023r. w sprawie zmiany zarządzenia nr GOPS.120.34.2023 Burmistrza Kłobucka z dn. 16.10.2023 r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego - skan Zarządzenie Nr GOPS.120.40.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 30.10.2023r. w sprawie zmiany zarządzenia nr GOPS.120.34.2023 Burmistrza Kłobucka z dn. 16.10.2023 r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 291
23-11-03 09:43
Pastuszka Anna
479.65KB
Zarządzenie Nr GPN.120.39.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 23.10.2023r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej i zatwierdzenia regulaminu przetargu - skan Zarządzenie Nr GPN.120.39.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 23.10.2023r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej i zatwierdzenia regulaminu przetargu - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 216
23-11-06 14:06
Pastuszka Anna
2.52MB
Zarządzenie Nr GPN.120.39.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 23.10.2023r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej i zatwierdzenia regulaminu przetargu - pdf
Zarządzenie Nr GPN.120.39.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 23.10.2023r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej i zatwierdzenia regulaminu przetargu - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 141
23-11-06 14:06
Pastuszka Anna
891.93KB
Zarządzenie Nr CEA.120.38.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 18.10.2023r. w sprawie: powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie pomocy finansowej z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów - skan Zarządzenie Nr CEA.120.38.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 18.10.2023r. w sprawie: powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie pomocy finansowej z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 143
23-10-24 08:02
Pastuszka Anna
665.31KB
Zarządzenie Nr CEA.120.38.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 18.10.2023r. w sprawie: powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie pomocy finansowej z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów - pdf
Zarządzenie Nr CEA.120.38.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 18.10.2023r. w sprawie: powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie pomocy finansowej z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 192
23-10-24 08:02
Pastuszka Anna
373.28KB
Zarządzenie Nr EK.120.37.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 18.10.2023r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą - skan Zarządzenie Nr EK.120.37.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 18.10.2023r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
24-01-22 12:56
Pastuszka Anna
238.6KB
Zarządzenie Nr GPN.120.36.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 17.10.2023r. w sprawie przyjęcia „Planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Kłobuck na lata 2023-2025” - skan Zarządzenie Nr GPN.120.36.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 17.10.2023r. w sprawie przyjęcia „Planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Kłobuck na lata 2023-2025” - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 177
23-11-03 12:57
Pastuszka Anna
5.67MB
Zarządzenie Nr GPN.120.36.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 17.10.2023r. w sprawie przyjęcia „Planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Kłobuck na lata 2023-2025” - pdf Zarządzenie Nr GPN.120.36.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 17.10.2023r. w sprawie przyjęcia „Planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Kłobuck na lata 2023-2025” - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 252
23-11-03 12:56
Pastuszka Anna
276.01KB
Zarządzenie nr IR.120.35.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 17.10.2023r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego pn.: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w 2024 r.” - skan Zarządzenie nr IR.120.35.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 17.10.2023r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego pn.: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w 2024 r.” - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 238
23-10-18 13:21
Pastuszka Anna
178.18KB
Zarządzenie nr IR.120.35.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 17.10.2023r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego pn.: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w 2024 r.” - pdf Zarządzenie nr IR.120.35.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 17.10.2023r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego pn.: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w 2024 r.” - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 172
23-10-18 13:21
Pastuszka Anna
265.78KB
Zarządzenie nr GOPS.120.34.2023 Burmistrza Kłobucka z dn. 16.10.2023 r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego - skan Zarządzenie nr GOPS.120.34.2023 Burmistrza Kłobucka z dn. 16.10.2023 r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 136
23-10-18 08:43
Pastuszka Anna
284.1KB
Zarządzenie nr GOPS.120.34.2023 Burmistrza Kłobucka z dn. 16.10.2023 r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego - pdf Zarządzenie nr GOPS.120.34.2023 Burmistrza Kłobucka z dn. 16.10.2023 r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 288
23-10-18 08:43
Pastuszka Anna
67.93KB
Zarządzenie Nr EK.120.33.2023 Burmistrza Kłobucka z dn. 25.09.2023r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Kłobucku - skan Zarządzenie Nr EK.120.33.2023 Burmistrza Kłobucka z dn. 25.09.2023r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Kłobucku - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
23-09-27 07:27
Pastuszka Anna
462.3KB
Zarządzenie Nr EK.120.33.2023 Burmistrza Kłobucka z dn. 25.09.2023r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Kłobucku - pdf Zarządzenie Nr EK.120.33.2023 Burmistrza Kłobucka z dn. 25.09.2023r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Kłobucku - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
23-09-27 07:27
Pastuszka Anna
218.51KB
Zarządzenie Nr FK.120.32.2023 Burmistrza Kłobucka z dn. 06.09.2023r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i terminu przeprowadzenia
spisu z natury składników majątku - skan Zarządzenie Nr FK.120.32.2023 Burmistrza Kłobucka z dn. 06.09.2023r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i terminu przeprowadzenia spisu z natury składników majątku - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 138
23-09-18 12:33
Pastuszka Anna
343.64KB
Zarządzenie Nr FK.120.32.2023 Burmistrza Kłobucka z dn. 06.09.2023r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i terminu przeprowadzenia spisu z natury składników majątku - pdf Zarządzenie Nr FK.120.32.2023 Burmistrza Kłobucka z dn. 06.09.2023r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i terminu przeprowadzenia spisu z natury składników majątku - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
23-09-19 09:59
Pastuszka Anna
191.29KB
Zarządzenie Nr OR.120.31.2023 Burmistrza Kłobucka z dn. 01.09.2023r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/OR/2008 Burmistrza Kłobucka z dnia
19 lutego 2008 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Kłobucku
elektronicznego obiegu... - skan Zarządzenie Nr OR.120.31.2023 Burmistrza Kłobucka z dn. 01.09.2023r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/OR/2008 Burmistrza Kłobucka z dnia 19 lutego 2008 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Kłobucku elektronicznego obiegu... - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
23-09-01 13:37
Pastuszka Anna
323.74KB
Zarządzenie Nr OR.120.31.2023 Burmistrza Kłobucka z dn. 01.09.2023r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/OR/2008 Burmistrza Kłobucka z dnia
19 lutego 2008 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Kłobucku
elektronicznego obiegu... - pdf Zarządzenie Nr OR.120.31.2023 Burmistrza Kłobucka z dn. 01.09.2023r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/OR/2008 Burmistrza Kłobucka z dnia 19 lutego 2008 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Kłobucku elektronicznego obiegu... - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
23-09-01 13:36
Pastuszka Anna
65.48KB
Zarządzenie Nr GOR.120.30.2023 Burmistrza Kłobucka z dn. 23.08.2023r. w sprawie planu kontroli dotyczących przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości...- skan Zarządzenie Nr GOR.120.30.2023 Burmistrza Kłobucka z dn. 23.08.2023r. w sprawie planu kontroli dotyczących przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości...- skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 236
23-08-29 10:12
Pastuszka Anna
842.78KB
Zarządzenie Nr GOR.120.30.2023 Burmistrza Kłobucka z dn. 23.08.2023r. w sprawie planu kontroli dotyczących przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości...- pdf Zarządzenie Nr GOR.120.30.2023 Burmistrza Kłobucka z dn. 23.08.2023r. w sprawie planu kontroli dotyczących przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości...- pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
23-08-29 10:11
Pastuszka Anna
68.73KB
Zarządzenie Nr OR.120.29.2023 Burmistrza Kłobucka z dn. 18.08.2023r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w roku 2023 - skan Zarządzenie Nr OR.120.29.2023 Burmistrza Kłobucka z dn. 18.08.2023r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w roku 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
23-08-29 09:34
Pastuszka Anna
846.4KB
Zarządzenie Nr OR.120.29.2023 Burmistrza Kłobucka z dn. 18.08.2023r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w roku 2023 - pdf Zarządzenie Nr OR.120.29.2023 Burmistrza Kłobucka z dn. 18.08.2023r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w roku 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
23-08-29 09:34
Pastuszka Anna
351.76KB
Zarządzenie Nr EK.120.28.2023 Burmistrza Kłobucka z dn. 08.08.2023r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego - pdf Zarządzenie Nr EK.120.28.2023 Burmistrza Kłobucka z dn. 08.08.2023r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
23-08-29 09:26
Pastuszka Anna
450.6KB
Zarządzenie Nr EK.120.28.2023 Burmistrza Kłobucka z dn. 08.08.2023r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego - skan
Zarządzenie Nr EK.120.28.2023 Burmistrza Kłobucka z dn. 08.08.2023r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
23-08-29 09:26
Pastuszka Anna
1.01MB
Zarządzenie Nr GOR.0120.27.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 24 lipca 2023 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji węgla w sortymencie groszek i orzech zakupionego w ramach preferencyjnego zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych.- skan Zarządzenie Nr GOR.0120.27.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 24 lipca 2023 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji węgla w sortymencie groszek i orzech zakupionego w ramach preferencyjnego zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych.- skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 183
23-07-27 13:00
Nabiałczyk Grzegorz
459.71KB
Zarządzenie Nr GOR.0120.27.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 24 lipca 2023 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji węgla w sortymencie groszek i orzech zakupionego w ramach preferencyjnego zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych.- pdf Zarządzenie Nr GOR.0120.27.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 24 lipca 2023 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji węgla w sortymencie groszek i orzech zakupionego w ramach preferencyjnego zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych.- pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 217
23-07-27 12:59
Nabiałczyk Grzegorz
93.08KB
Zarządzenie Nr FK.0120.26.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 24.07.2023 roku
w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr FK.120.7.2021 Burmistrza Kłobucka z dnia 10.02.2021 r. w spr.: przyjęcia instr. kontroli wewn. i obiegu dowodów księgowych z późn. zm. Zarządzenie Nr FK.0120.26.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 24.07.2023 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr FK.120.7.2021 Burmistrza Kłobucka z dnia 10.02.2021 r. w spr.: przyjęcia instr. kontroli wewn. i obiegu dowodów księgowych z późn. zm.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 215
23-07-27 11:51
Nabiałczyk Grzegorz
351.91KB
Zarządzenie nr IR.120.25.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 10.07.2023r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia post.przetar. o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Udzielenie kredytu długoterminowego... - skan Zarządzenie nr IR.120.25.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 10.07.2023r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia post.przetar. o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Udzielenie kredytu długoterminowego... - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
23-08-16 13:00
Pastuszka Anna
187.34KB
Zarządzenie nr IR.120.25.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 10.07.2023r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia post.przetar. o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Udzielenie kredytu długoterminowego... - pdf Zarządzenie nr IR.120.25.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 10.07.2023r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia post.przetar. o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Udzielenie kredytu długoterminowego... - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 146
23-08-16 13:00
Pastuszka Anna
265.25KB
Zarządzenie Nr EK.120.24.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 28.06.2023r.
w sprawie zmiany regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Kłobucku - skan Zarządzenie Nr EK.120.24.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 28.06.2023r. w sprawie zmiany regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Kłobucku - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
23-06-30 09:17
Pastuszka Anna
217.49KB
Zarządzenie Nr EK.120.24.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 28.06.2023r.
w sprawie zmiany regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Kłobucku - pdf Zarządzenie Nr EK.120.24.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 28.06.2023r. w sprawie zmiany regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Kłobucku - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
23-06-30 09:17
Pastuszka Anna
197.21KB
Zarządzenie nr GPN.120.23.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 20.06.2023r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Gminie Kłobuck, w miejscowości Libidza ...-skan Zarządzenie nr GPN.120.23.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 20.06.2023r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Gminie Kłobuck, w miejscowości Libidza ...-skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
23-06-21 10:08
Nabiałczyk Grzegorz
2.05MB
Zarządzenie nr GPN.120.23.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 20.06.2023r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Gminie Kłobuck, w miejscowości Libidza..-pdf
Zarządzenie nr GPN.120.23.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 20.06.2023r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Gminie Kłobuck, w miejscowości Libidza..-pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
23-06-21 10:19
Nabiałczyk Grzegorz
71.49KB
Zarządzenie nr IR.120.22.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 31.05.2023r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania...-skan Zarządzenie nr IR.120.22.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 31.05.2023r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania...-skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 192
23-06-19 12:07
Pastuszka Anna
189.42KB
Zarządzenie nr IR.120.22.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 31.05.2023r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania...- pdf Zarządzenie nr IR.120.22.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 31.05.2023r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania...- pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
23-06-19 12:07
Pastuszka Anna
264.33KB
Zarządzenie nr IR.120.21.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 30.05.2023r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zagospodarowanie terenu sportowo... - skan Zarządzenie nr IR.120.21.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 30.05.2023r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zagospodarowanie terenu sportowo... - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
23-06-19 12:05
Pastuszka Anna
182.77KB
Zarządzenie nr IR.120.21.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 30.05.2023r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zagospodarowanie terenu sportowo... - pdf Zarządzenie nr IR.120.21.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 30.05.2023r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zagospodarowanie terenu sportowo... - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
23-06-19 12:04
Pastuszka Anna
262.48KB
Zarządzenie nr GOR.120.20.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 30.05.2023r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji węgla w sortymencie groszek i orzech
zakupionego w ramach preferencyjnego zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych - skan Zarządzenie nr GOR.120.20.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 30.05.2023r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji węgla w sortymencie groszek i orzech zakupionego w ramach preferencyjnego zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 170
23-06-02 10:43
Pastuszka Anna
468.13KB
Zarządzenie nr GOR.120.20.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 30.05.2023r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji węgla w sortymencie groszek i orzech
zakupionego w ramach preferencyjnego zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych - pdf Zarządzenie nr GOR.120.20.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 30.05.2023r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji węgla w sortymencie groszek i orzech zakupionego w ramach preferencyjnego zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 181
23-06-02 10:42
Pastuszka Anna
94.24KB
Zarządzenie Nr OR.120.19.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 24.05.2023r. w sprawie odpłatności za najem sali sesyjnej i sali ślubów Urzędu Miejskiego w Kłobucku - skan Zarządzenie Nr OR.120.19.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 24.05.2023r. w sprawie odpłatności za najem sali sesyjnej i sali ślubów Urzędu Miejskiego w Kłobucku - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
23-05-26 09:09
Pastuszka Anna
323.15KB
Zarządzenie Nr OR.120.19.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 24.05.2023r. w sprawie odpłatności za najem sali sesyjnej i sali ślubów Urzędu Miejskiego w Kłobucku - pdf
Zarządzenie Nr OR.120.19.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 24.05.2023r. w sprawie odpłatności za najem sali sesyjnej i sali ślubów Urzędu Miejskiego w Kłobucku - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
23-05-26 09:08
Pastuszka Anna
185.74KB
Zarządzenie Nr OR.120.18.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 08.05.2023r. w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzania kontroli innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, położonych na terenie Gminy Kłobuck...- skan Zarządzenie Nr OR.120.18.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 08.05.2023r. w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzania kontroli innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, położonych na terenie Gminy Kłobuck...- skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 190
23-05-17 12:32
Pastuszka Anna
768.91KB
Zarządzenie Nr OR.120.18.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 08.05.2023r. w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzania kontroli innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, położonych na terenie Gminy Kłobuck...- pdf
Zarządzenie Nr OR.120.18.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 08.05.2023r. w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzania kontroli innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, położonych na terenie Gminy Kłobuck...- pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
23-05-17 12:31
Pastuszka Anna
269.38KB
Zarządzenie Nr IO.120.17.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 14.04.2023r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia doskonalącego pk. „ŁEZKA 2023” na terenie Gminy Kłobuck - skan Zarządzenie Nr IO.120.17.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 14.04.2023r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia doskonalącego pk. „ŁEZKA 2023” na terenie Gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
23-04-18 09:51
Pastuszka Anna
0.91MB
Zarządzenie Nr IO.120.17.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 14.04.2023r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia doskonalącego pk. „ŁEZKA 2023” na terenie Gminy Kłobuck - pdf
Zarządzenie Nr IO.120.17.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 14.04.2023r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia doskonalącego pk. „ŁEZKA 2023” na terenie Gminy Kłobuck - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
23-04-18 09:51
Pastuszka Anna
496.6KB
Zarządzenie Nr IR.120.16.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 05.04.2023r. w spr. powołania komisji przetargowej dla postęp. „Odbiór i zagosp. odp. kom. z nier. zamieszkałych poł. na terenie Gminy Kłobuck oraz z Punktu Selektywnej... - skan Zarządzenie Nr IR.120.16.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 05.04.2023r. w spr. powołania komisji przetargowej dla postęp. „Odbiór i zagosp. odp. kom. z nier. zamieszkałych poł. na terenie Gminy Kłobuck oraz z Punktu Selektywnej..." - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
23-04-06 09:43
Pastuszka Anna
189.81KB
Zarządzenie Nr IR.120.16.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 05.04.2023r. w spr. powołania komisji przetargowej dla postęp. „Odbiór i zagosp. odp. kom. z nier. zamieszkałych poł. na terenie Gminy Kłobuck oraz z Punktu Selektywnej... - pdf Zarządzenie Nr IR.120.16.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 05.04.2023r. w spr. powołania komisji przetargowej dla postęp. „Odbiór i zagosp. odp. kom. z nier. zamieszkałych poł. na terenie Gminy Kłobuck oraz z Punktu Selektywnej..." - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
23-04-06 09:42
Pastuszka Anna
338.35KB
Zarządzenie Nr EK.120.15.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 05.04.2023r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - skan Zarządzenie Nr EK.120.15.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 05.04.2023r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
23-04-06 09:25
Pastuszka Anna
227.73KB
Zarządzenie Nr EK.120.15.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 05.04.2023r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - pdf Zarządzenie Nr EK.120.15.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 05.04.2023r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
23-04-06 09:24
Pastuszka Anna
66.55KB
Zarządzenie Nr IR.120.14.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 01.03.2023r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia czynności poprzedzających przyznanie dotacji, na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku... - skan Zarządzenie Nr IR.120.14.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 01.03.2023r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia czynności poprzedzających przyznanie dotacji, na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku... - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
23-03-03 11:58
Pastuszka Anna
276.02KB
Zarządzenie Nr IR.120.14.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 01.03.2023r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia czynności poprzedzających przyznanie dotacji, na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku... - pdf Zarządzenie Nr IR.120.14.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 01.03.2023r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia czynności poprzedzających przyznanie dotacji, na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku... - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 149
23-03-03 11:57
Pastuszka Anna
257.9KB
Zarządzenie Nr OR.120.13.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 27.02.2023r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023 - skan Zarządzenie Nr OR.120.13.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 27.02.2023r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
23-03-01 12:32
Pastuszka Anna
780.88KB
Zarządzenie Nr OR.120.13.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 27.02.2023r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023 - pdf Zarządzenie Nr OR.120.13.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 27.02.2023r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
23-03-01 12:32
Pastuszka Anna
351.41KB
Zarządzenie Nr IR.120.12.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 22.02.2023r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sceny mobilnej - skan Zarządzenie Nr IR.120.12.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 22.02.2023r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sceny mobilnej - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
23-03-14 14:51
Pastuszka Anna
280.8KB
Zarządzenie Nr IR.120.12.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 22.02.2023r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sceny mobilnej - pdf
Zarządzenie Nr IR.120.12.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 22.02.2023r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sceny mobilnej - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
23-03-14 14:51
Pastuszka Anna
259.14KB
Zarządzenie Nr EK.120.11.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 22.02.2023r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne
stanowisko urzędnicze - skan Zarządzenie Nr EK.120.11.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 22.02.2023r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
23-02-27 14:19
Pastuszka Anna
213.08KB
Zarządzenie Nr EK.120.11.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 22.02.2023r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne
stanowisko urzędnicze - pdf Zarządzenie Nr EK.120.11.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 22.02.2023r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
23-02-27 14:19
Pastuszka Anna
66.67KB
Zarządzenie Nr FK.120.10.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 22.02.2023r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr FK.120.7.2021 Burmistrza Kłobucka z dnia 10.02.2021r. w sprawie: przyjęcia instrukcji kontroli wewnętrznej i obiegu dowodów księgowych... - skan Zarządzenie Nr FK.120.10.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 22.02.2023r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr FK.120.7.2021 Burmistrza Kłobucka z dnia 10.02.2021r. w sprawie: przyjęcia instrukcji kontroli wewnętrznej i obiegu dowodów księgowych... - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
23-02-24 09:51
Pastuszka Anna
265.32KB
Zarządzenie Nr FK.120.10.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 22.02.2023r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr FK.120.7.2021 Burmistrza Kłobucka z dnia 10.02.2021r. w sprawie: przyjęcia instrukcji kontroli wewnętrznej i obiegu dowodów księgowych... - pdf Zarządzenie Nr FK.120.10.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 22.02.2023r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr FK.120.7.2021 Burmistrza Kłobucka z dnia 10.02.2021r. w sprawie: przyjęcia instrukcji kontroli wewnętrznej i obiegu dowodów księgowych... - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
23-02-24 09:51
Pastuszka Anna
340.98KB
Zarządzenie Nr FK.120.9.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 22.02.2023r. w sprawie określenia proporcji oraz prewspółczynnika określających zakres wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.120.9.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 22.02.2023r. w sprawie określenia proporcji oraz prewspółczynnika określających zakres wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 188
23-02-24 09:47
Pastuszka Anna
686.67KB
Zarządzenie Nr FK.120.9.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 22.02.2023r. w sprawie określenia proporcji oraz prewspółczynnika określających zakres wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.120.9.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 22.02.2023r. w sprawie określenia proporcji oraz prewspółczynnika określających zakres wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
23-02-24 09:47
Pastuszka Anna
570.93KB
Zarządzenie Nr OR.120.8.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 08.02.2023r. w sprawie rozliczania należności za usługę świadczenia dostępu do Internetu dla sieci komputerowej Gminy Kłobuck - skan Zarządzenie Nr OR.120.8.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 08.02.2023r. w sprawie rozliczania należności za usługę świadczenia dostępu do Internetu dla sieci komputerowej Gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
23-02-13 09:16
Pastuszka Anna
272.53KB
Zarządzenie Nr OR.120.8.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 08.02.2023r. w sprawie rozliczania należności za usługę świadczenia dostępu do Internetu dla sieci
komputerowej Gminy Kłobuck - pdf Zarządzenie Nr OR.120.8.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 08.02.2023r. w sprawie rozliczania należności za usługę świadczenia dostępu do Internetu dla sieci komputerowej Gminy Kłobuck - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
23-02-13 09:16
Pastuszka Anna
62.34KB
Zarządzenie Nr EK.120.7.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 6.02.2023r. w sprawie powołania członków komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Gminnego nr 5 im. Jana Brzechwy w Kłobucku - skan Zarządzenie Nr EK.120.7.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 6.02.2023r. w sprawie powołania członków komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Gminnego nr 5 im. Jana Brzechwy w Kłobucku - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 188
23-02-08 10:07
Pastuszka Anna
222.79KB
Zarządzenie Nr EK.120.7.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 6.02.2023r. w sprawie powołania członków komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Gminnego nr 5 im. Jana Brzechwy w Kłobucku - pdf
Zarządzenie Nr EK.120.7.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 6.02.2023r. w sprawie powołania członków komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Gminnego nr 5 im. Jana Brzechwy w Kłobucku - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
23-02-08 10:07
Pastuszka Anna
265.56KB
Zarządzenie Nr EK.120.6.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 6.02.2023r. w sprawie powołania członków komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Libidzy - skan Zarządzenie Nr EK.120.6.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 6.02.2023r. w sprawie powołania członków komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Libidzy - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
23-02-08 10:05
Pastuszka Anna
221.68KB
Zarządzenie Nr EK.120.6.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 6.02.2023r. w sprawie powołania członków komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Libidzy - pdf
Zarządzenie Nr EK.120.6.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 6.02.2023r. w sprawie powołania członków komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Libidzy - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
23-02-08 10:05
Pastuszka Anna
264.55KB
Zarządzenie Nr USC.120.5.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 04.01.2023r. w sprawie ubioru służbowego w Urzędzie Stanu Cywilnego - skan Zarządzenie Nr USC.120.5.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 04.01.2023r. w sprawie ubioru służbowego w Urzędzie Stanu Cywilnego - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 312
23-01-09 10:26
Pastuszka Anna
369.11KB
Zarządzenie Nr USC.120.5.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 04.01.2023r. w sprawie ubioru służbowego w Urzędzie Stanu Cywilnego - pdf Zarządzenie Nr USC.120.5.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 04.01.2023r. w sprawie ubioru służbowego w Urzędzie Stanu Cywilnego - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 238
23-01-09 10:26
Pastuszka Anna
50.2KB
Zarządzenie Nr FK.120.4.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 04.01.2023r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr FK.120.7.2021 Burmistrza Kłobucka z dnia 10.02.2021r. w sprawie: przyjęcia instrukcji kontroli wewnętrznej i obiegu dowodów księgowych... - skan Zarządzenie Nr FK.120.4.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 04.01.2023r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr FK.120.7.2021 Burmistrza Kłobucka z dnia 10.02.2021r. w sprawie: przyjęcia instrukcji kontroli wewnętrznej i obiegu dowodów księgowych... - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
23-01-09 10:24
Pastuszka Anna
373.61KB
Zarządzenie Nr FK.120.4.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 04.01.2023r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr FK.120.7.2021 Burmistrza Kłobucka z dnia 10.02.2021r. w sprawie: przyjęcia instrukcji kontroli wewnętrznej i obiegu dowodów księgowych... - pdf Zarządzenie Nr FK.120.4.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 04.01.2023r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr FK.120.7.2021 Burmistrza Kłobucka z dnia 10.02.2021r. w sprawie: przyjęcia instrukcji kontroli wewnętrznej i obiegu dowodów księgowych... - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 157
23-01-09 10:24
Pastuszka Anna
341.33KB
Zarządzenie Nr OR.120.3.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 04.01.2023r. w sprawie powołania gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych - skan Zarządzenie Nr OR.120.3.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 04.01.2023r. w sprawie powołania gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
23-01-09 09:30
Pastuszka Anna
164.47KB
Zarządzenie Nr OR.120.3.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 04.01.2023r. w sprawie powołania gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych - pdf Zarządzenie Nr OR.120.3.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 04.01.2023r. w sprawie powołania gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
23-01-09 09:29
Pastuszka Anna
192.82KB
Zarządzenie Nr EK.120.2.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 04.01.2023r. w sprawie zasad przydzielania pracownikom Urzędu Miejskiego w Kłobucku środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego - skan Zarządzenie Nr EK.120.2.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 04.01.2023r. w sprawie zasad przydzielania pracownikom Urzędu Miejskiego w Kłobucku środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
23-01-09 09:28
Pastuszka Anna
517.09KB
Zarządzenie Nr EK.120.2.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 04.01.2023r. w sprawie zasad przydzielania pracownikom Urzędu Miejskiego w Kłobucku środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego - pdf Zarządzenie Nr EK.120.2.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 04.01.2023r. w sprawie zasad przydzielania pracownikom Urzędu Miejskiego w Kłobucku środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 137
23-01-09 09:28
Pastuszka Anna
217.97KB
Zarządzenie Nr EK.120.1.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 04.01.2023r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Kłobucku - skan Zarządzenie Nr EK.120.1.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 04.01.2023r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Kłobucku - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
23-01-09 09:24
Pastuszka Anna
567.44KB
Zarządzenie Nr EK.120.1.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 04.01.2023r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Kłobucku - pdf Zarządzenie Nr EK.120.1.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 04.01.2023r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Kłobucku - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 174
23-01-09 09:26
Pastuszka Anna
227.51KB

Redakcja strony: Zarządzenia wewnętrzneRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 3166

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl