Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia zewnętrzne

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Zarządzenia zewnętrzne 2023 rok [ 484 ]
Zarządzenie Nr FK.0050.249.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 29.12.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.249.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 29.12.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 197
24-01-22 12:48
Pastuszka Anna
388.9KB
Zarządzenie Nr FK.0050.248.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 29.12.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.248.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 29.12.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
24-01-10 10:30
Pastuszka Anna
385.67KB
Zarządzenie Nr FK.0050.248.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 29.12.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.248.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 29.12.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 154
24-01-10 10:30
Pastuszka Anna
434.28KB
Zarządzenie Nr FK.0050.247.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 29.12.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.247.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 29.12.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
24-01-05 08:40
Pastuszka Anna
785.25KB
Zarządzenie Nr FK.0050.247.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 29.12.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.247.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 29.12.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
24-01-05 08:38
Pastuszka Anna
355.57KB
Zarządzenie Nr FK.0050.246.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 29.12.2023r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2033 Gminy Kłobuck przyjętej Uchwałą Nr 479/LIII/2022 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29.12.2022r. - skan Zarządzenie Nr FK.0050.246.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 29.12.2023r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2033 Gminy Kłobuck przyjętej Uchwałą Nr 479/LIII/2022 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29.12.2022r. - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
24-01-10 07:14
Pastuszka Anna
4.25MB
Zarządzenie Nr FK.0050.246.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 29.12.2023r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2033 Gminy Kłobuck przyjętej Uchwałą Nr 479/LIII/2022 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29.12.2022r. - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.246.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 29.12.2023r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2033 Gminy Kłobuck przyjętej Uchwałą Nr 479/LIII/2022 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29.12.2022r. - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 166
24-01-05 08:35
Pastuszka Anna
4.66MB
Zarządzenie Nr FK.0050.245.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 27.12.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.245.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 27.12.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
24-01-05 08:32
Pastuszka Anna
653.82KB
Zarządzenie Nr FK.0050.245.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 27.12.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.245.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 27.12.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 135
24-01-05 08:31
Pastuszka Anna
431.55KB
Zarządzenie Nr OSIR.0050.244.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 27.12.2023r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OSIR.0050.184.2021 Burmistrza Kłobucka z dnia 29.12.2021r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów... - skan Zarządzenie Nr OSIR.0050.244.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 27.12.2023r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OSIR.0050.184.2021 Burmistrza Kłobucka z dnia 29.12.2021r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów... - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
24-01-05 08:25
Pastuszka Anna
2.53MB
Zarządzenie Nr FK.0050.243.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 27.12.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.243.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 27.12.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
24-01-05 08:14
Pastuszka Anna
2.84MB
Zarządzenie Nr FK.0050.243.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 27.12.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.243.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 27.12.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 221
24-01-05 08:14
Pastuszka Anna
698.05KB
Zarządzenie Nr FK.0050.242.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 27.12.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.242.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 27.12.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
24-01-05 08:10
Pastuszka Anna
1.42MB
Zarządzenie Nr FK.0050.242.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 27.12.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.242.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 27.12.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
24-01-05 08:09
Pastuszka Anna
519.49KB
Zarządzenie Nr FK.0050.241.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 21.12.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.241.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 21.12.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 139
24-01-05 07:54
Pastuszka Anna
621.69KB
Zarządzenie Nr FK.0050.241.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 21.12.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.241.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 21.12.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 203
24-01-05 07:54
Pastuszka Anna
349.86KB
Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.240.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 20.12.2023r. w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 5 przy ulicy Poprzecznej 3b w Kłobucku - skan Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.240.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 20.12.2023r. w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 5 przy ulicy Poprzecznej 3b w Kłobucku - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
24-01-05 07:50
Pastuszka Anna
320.51KB
Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.240.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 20.12.2023r. w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 5 przy ulicy Poprzecznej 3b w Kłobucku - pdf Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.240.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 20.12.2023r. w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 5 przy ulicy Poprzecznej 3b w Kłobucku - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
24-01-05 07:49
Pastuszka Anna
290.54KB
Zarządzenie Nr FK.0050.239.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 20.12.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.239.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 20.12.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
24-01-05 07:38
Pastuszka Anna
1.42MB
Zarządzenie Nr FK.0050.239.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 20.12.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.239.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 20.12.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 196
24-01-05 07:37
Pastuszka Anna
687.22KB
Zarządzenie Nr FK.0050.238.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 18.12.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.238.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 18.12.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 174
23-12-20 08:41
Pastuszka Anna
3.65MB
Zarządzenie Nr FK.0050.238.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 18.12.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.238.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 18.12.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 154
23-12-20 08:41
Pastuszka Anna
453.03KB
Zarządzenie Nr FK.0050.237.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 18.12.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.237.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 18.12.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 209
23-12-20 08:35
Pastuszka Anna
1.22MB
Zarządzenie Nr FK.0050.237.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 18.12.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.237.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 18.12.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
23-12-20 08:34
Pastuszka Anna
517.65KB
Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.236.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 13.12.2023r. w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 21A przy ulicy Orzeszkowej 1 w Kłobucku - skan Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.236.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 13.12.2023r. w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 21A przy ulicy Orzeszkowej 1 w Kłobucku - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 154
23-12-20 08:28
Pastuszka Anna
319.17KB
Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.236.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 13.12.2023r. w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 21A przy ulicy Orzeszkowej 1 w Kłobucku - pdf
Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.236.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 13.12.2023r. w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 21A przy ulicy Orzeszkowej 1 w Kłobucku - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
23-12-20 08:28
Pastuszka Anna
196.08KB
Zarządzenie Nr FK.0050.235.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 12.12.2023r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2033 Gminy Kłobuck przyjętej Uchwałą Nr 479/LIII/2022 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29.12.2022r. - skan Zarządzenie Nr FK.0050.235.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 12.12.2023r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2033 Gminy Kłobuck przyjętej Uchwałą Nr 479/LIII/2022 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29.12.2022r. - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
23-12-20 08:19
Pastuszka Anna
4.15MB
Zarządzenie Nr FK.0050.234.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 11.12.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.234.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 11.12.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
23-12-13 10:42
Pastuszka Anna
1.01MB
Zarządzenie Nr FK.0050.234.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 11.12.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.234.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 11.12.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 199
23-12-13 10:41
Pastuszka Anna
434.77KB
Zarządzenie Nr GPN.0050.233.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 08.12.2023 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem, dzierżawę lub użyczenie nieruchomości gruntowych oraz ogłoszenia wykazów wynajmowanych, wydzierżawianych... - skan 
Zarządzenie Nr GPN.0050.233.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 08.12.2023 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem, dzierżawę lub użyczenie nieruchomości gruntowych oraz ogłoszenia wykazów wynajmowanych, wydzierżawianych... - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
23-12-08 09:26
Pastuszka Anna
4.33MB
Zarządzenie Nr GPN.0050.233.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 08.12.2023 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem, dzierżawę lub użyczenie nieruchomości gruntowych oraz ogłoszenia wykazów wynajmowanych, wydzierżawianych... - pdf Zarządzenie Nr GPN.0050.233.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 08.12.2023 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem, dzierżawę lub użyczenie nieruchomości gruntowych oraz ogłoszenia wykazów wynajmowanych, wydzierżawianych... - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 222
23-12-08 09:46
Pastuszka Anna
1.6MB
Zarządzenie Nr OSIR.0050.232.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 07.12.2023r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Kłobuck - skan Zarządzenie Nr OSIR.0050.232.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 07.12.2023r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
23-12-08 08:26
Pastuszka Anna
385.97KB
Zarządzenie Nr FK.0050.231.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 05.12.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.231.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 05.12.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 230
23-12-07 09:12
Pastuszka Anna
1.56MB
Zarządzenie Nr FK.0050.231.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 05.12.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.231.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 05.12.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
23-12-07 09:11
Pastuszka Anna
441.16KB
Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.230.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 04.12.2023r. w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 24 przy ulicy Orzeszkowej 1 w Kłobucku - skan Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.230.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 04.12.2023r. w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 24 przy ulicy Orzeszkowej 1 w Kłobucku - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
23-12-13 10:35
Pastuszka Anna
189.47KB
Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.230.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 04.12.2023r. w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 24 przy ulicy Orzeszkowej 1 w Kłobucku - pdf Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.230.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 04.12.2023r. w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 24 przy ulicy Orzeszkowej 1 w Kłobucku - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
23-12-13 10:34
Pastuszka Anna
195.78KB
Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.229.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 04.12.2023r. w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 11 przy ulicy Poprzecznej 3b w Kłobucku - skan Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.229.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 04.12.2023r. w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 11 przy ulicy Poprzecznej 3b w Kłobucku - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 226
23-12-13 10:29
Pastuszka Anna
181.57KB
Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.229.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 04.12.2023r. w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 11 przy ulicy Poprzecznej 3b w Kłobucku - pdf Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.229.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 04.12.2023r. w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 11 przy ulicy Poprzecznej 3b w Kłobucku - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 234
23-12-13 10:28
Pastuszka Anna
196.15KB
Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.228.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 04.12.2023r. w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 8 przy ulicy Poprzecznej 3b w Kłobucku - skan Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.228.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 04.12.2023r. w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 8 przy ulicy Poprzecznej 3b w Kłobucku - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
23-12-13 09:36
Pastuszka Anna
217.45KB
Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.228.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 04.12.2023r. w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 8 przy ulicy Poprzecznej 3b w Kłobucku - pdf Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.228.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 04.12.2023r. w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 8 przy ulicy Poprzecznej 3b w Kłobucku - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 208
23-12-13 09:35
Pastuszka Anna
196.41KB
Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.227.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 04.12.2023r. w sprawie umorzenia należności pieniężnych z tytułu zaległego czynszu za najem lokalu mieszkalnego - skan Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.227.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 04.12.2023r. w sprawie umorzenia należności pieniężnych z tytułu zaległego czynszu za najem lokalu mieszkalnego - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
23-12-13 09:14
Pastuszka Anna
476.25KB
Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.227.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 04.12.2023r. w sprawie umorzenia należności pieniężnych z tytułu zaległego czynszu za najem lokalu mieszkalnego - pdf Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.227.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 04.12.2023r. w sprawie umorzenia należności pieniężnych z tytułu zaległego czynszu za najem lokalu mieszkalnego - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 172
23-12-13 09:14
Pastuszka Anna
114.68KB
Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.226.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 04.12.2023r. w sprawie umorzenia należności pieniężnych z tytułu zaległego czynszu za najem lokalu mieszkalnego - skan Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.226.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 04.12.2023r. w sprawie umorzenia należności pieniężnych z tytułu zaległego czynszu za najem lokalu mieszkalnego - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
23-12-13 09:06
Pastuszka Anna
484.25KB
Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.226.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 04.12.2023r. w sprawie umorzenia należności pieniężnych z tytułu zaległego czynszu za najem lokalu mieszkalnego - pdf
Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.226.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 04.12.2023r. w sprawie umorzenia należności pieniężnych z tytułu zaległego czynszu za najem lokalu mieszkalnego - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
23-12-13 09:06
Pastuszka Anna
114.14KB
Zarządzenie Nr FK.0050.225.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 30.11.2023r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2033 Gminy Kłobuck przyjętej Uchwałą Nr 479/LIII/2022 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29.12.2022r. - skan Zarządzenie Nr FK.0050.225.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 30.11.2023r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2033 Gminy Kłobuck przyjętej Uchwałą Nr 479/LIII/2022 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29.12.2022r. - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 129
23-12-07 09:04
Pastuszka Anna
2.66MB
Zarządzenie Nr FK.0050.225.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 30.11.2023r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2033 Gminy Kłobuck przyjętej Uchwałą Nr 479/LIII/2022 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29.12.2022r. - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.225.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 30.11.2023r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2033 Gminy Kłobuck przyjętej Uchwałą Nr 479/LIII/2022 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29.12.2022r. - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
23-12-07 09:04
Pastuszka Anna
5.16MB
Zarządzenie Nr FK.0050.224.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 30.11.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.224.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 30.11.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 226
23-12-07 08:54
Pastuszka Anna
1.99MB
Zarządzenie Nr FK.0050.224.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 30.11.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.224.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 30.11.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
23-12-07 08:54
Pastuszka Anna
438.83KB
Zarządzenie Nr FK.0050.223.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 30.11.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.223.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 30.11.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 226
23-12-07 08:53
Pastuszka Anna
722.6KB
Zarządzenie Nr FK.0050.223.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 30.11.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.223.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 30.11.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
23-12-07 08:52
Pastuszka Anna
531.11KB
Zarządzenie Nr FK.0050.222.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 30.11.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.222.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 30.11.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 138
23-12-07 08:48
Pastuszka Anna
1.27MB
Zarządzenie Nr FK.0050.222.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 30.11.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.222.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 30.11.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
23-12-07 08:47
Pastuszka Anna
517.53KB
Zarządzenie Nr FK.0050.221.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 30.11.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.221.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 30.11.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 215
23-12-07 08:45
Pastuszka Anna
725.08KB
Zarządzenie Nr FK.0050.221.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 30.11.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.221.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 30.11.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 194
23-12-07 08:45
Pastuszka Anna
431.78KB
Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.220.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 28.11.2023r. w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 4 przy ulicy Poprzecznej 3b w Kłobucku - skan Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.220.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 28.11.2023r. w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 4 przy ulicy Poprzecznej 3b w Kłobucku - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
23-12-07 08:43
Pastuszka Anna
217.57KB
Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.220.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 28.11.2023r. w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 4 przy ulicy Poprzecznej 3b w Kłobucku - pdf Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.220.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 28.11.2023r. w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 4 przy ulicy Poprzecznej 3b w Kłobucku - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
23-12-07 08:42
Pastuszka Anna
291.48KB
Zarządzenie Nr OSIR.0050.219.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 28.11.2023r. w sprawie umorzenia należności pieniężnych przysługujących Gminie Kłobuck z tytułu opłat za media wraz z odsetkami - skan Zarządzenie Nr OSIR.0050.219.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 28.11.2023r. w sprawie umorzenia należności pieniężnych przysługujących Gminie Kłobuck z tytułu opłat za media wraz z odsetkami - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
23-12-07 08:23
Pastuszka Anna
657.2KB
Zarządzenie Nr OSIR.0050.219.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 28.11.2023r. w sprawie umorzenia należności pieniężnych przysługujących Gminie Kłobuck z tytułu opłat za media wraz z odsetkami - pdf Zarządzenie Nr OSIR.0050.219.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 28.11.2023r. w sprawie umorzenia należności pieniężnych przysługujących Gminie Kłobuck z tytułu opłat za media wraz z odsetkami - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
23-12-11 09:55
Pastuszka Anna
72.86KB
Zarządzenie Nr FK.0050.218.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 27.11.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.218.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 27.11.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
23-12-07 08:20
Pastuszka Anna
789.17KB
Zarządzenie Nr FK.0050.218.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 27.11.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.218.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 27.11.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 128
23-12-07 08:20
Pastuszka Anna
437.82KB
Zarządzenie Nr FK.0050.217.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 27.11.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.217.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 27.11.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 221
23-12-07 08:16
Pastuszka Anna
1.19MB
Zarządzenie Nr FK.0050.217.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 27.11.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.217.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 27.11.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 217
23-12-07 08:16
Pastuszka Anna
446.35KB
Zarządzenie Nr FK.0050.216.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 27.11.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.216.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 27.11.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 228
23-12-07 08:14
Pastuszka Anna
3.52MB
Zarządzenie Nr FK.0050.216.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 27.11.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.216.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 27.11.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
23-12-07 08:14
Pastuszka Anna
406.32KB
Zarządzenie Nr IR.0050.215.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 24.11.2023r. w sprawie Regulaminu udziału w projekcie pn. Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Kłobuck - magazyny energii - skan Zarządzenie Nr IR.0050.215.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 24.11.2023r. w sprawie Regulaminu udziału w projekcie pn. "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Kłobuck - magazyny energii" - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
23-11-27 12:30
Pastuszka Anna
2.3MB
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr IR.0050.215.2023 - DEKLARACJA UCZESTNICTWA w projekcie pn. Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Kłobuck – magazyny energii - doc

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr IR.0050.215.2023 - DEKLARACJA UCZESTNICTWA w projekcie pn. "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Kłobuck – magazyny energii" - doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
23-11-27 12:29
Pastuszka Anna
40KB
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr IR.0050.215.2023 - DEKLARACJA stwierdzająca stan niezalegania w zobowiązaniach wobec Gminy Kłobuck - doc

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr IR.0050.215.2023 - DEKLARACJA stwierdzająca stan niezalegania w zobowiązaniach wobec Gminy Kłobuck - doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
23-11-27 12:28
Pastuszka Anna
38KB
Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.214.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 21.11.2023r. w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 18 przy ulicy Orzeszkowej 1 w Kłobucku - skan Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.214.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 21.11.2023r. w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 18 przy ulicy Orzeszkowej 1 w Kłobucku - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 229
23-11-22 09:59
Pastuszka Anna
338.27KB
Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.214.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 21.11.2023r. w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 18 przy ulicy Orzeszkowej 1 w Kłobucku - pdf Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.214.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 21.11.2023r. w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 18 przy ulicy Orzeszkowej 1 w Kłobucku - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 203
23-11-22 09:58
Pastuszka Anna
196.56KB
Zarządzenie Nr FK.0050.213.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 17.11.2023r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.213.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 17.11.2023r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 214
23-11-21 13:49
Pastuszka Anna
645.38KB
Zarządzenie Nr FK.0050.213.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 17.11.2023r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.213.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 17.11.2023r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 234
23-11-21 13:49
Pastuszka Anna
509.75KB
Zarządzenie Nr FK.0050.212.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 17.11.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.212.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 17.11.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 238
23-11-21 13:48
Pastuszka Anna
888.14KB
Zarządzenie Nr FK.0050.212.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 17.11.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.212.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 17.11.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
23-11-21 13:47
Pastuszka Anna
352.88KB
Zarządzenie Nr FK.0050.211.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 15.11.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.211.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 15.11.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 189
23-11-17 09:26
Pastuszka Anna
1.47MB
Zarządzenie Nr FK.0050.211.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 15.11.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.211.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 15.11.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 142
23-11-17 09:26
Pastuszka Anna
441.88KB
Zarządzenie Nr FK.0050.210.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 15.11.2023r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Kłobucku oraz RIO w Katowicach projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2034 Gminy Kłobuck - skan Zarządzenie Nr FK.0050.210.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 15.11.2023r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Kłobucku oraz RIO w Katowicach projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2034 Gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 146
23-11-21 14:48
Pastuszka Anna
1.82MB
Zarządzenie Nr FK.0050.209.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 15.11.2023r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Kłobucku oraz RIO w Katowicach projektu uchwały w sprawie Projektu uchwały budżetowej na rok 2024 Gminy Kłobuck - skan Zarządzenie Nr FK.0050.209.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 15.11.2023r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Kłobucku oraz RIO w Katowicach projektu uchwały w sprawie Projektu uchwały budżetowej na rok 2024 Gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
23-11-21 14:41
Pastuszka Anna
27.81MB
Zarządzenie Nr CEA.0050.208.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 09.11.2023r. w sprawie umorzenia należności pieniężnych przysługujących Gminie Kłobuck za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego wraz z odsetkami - skan Zarządzenie Nr CEA.0050.208.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 09.11.2023r. w sprawie umorzenia należności pieniężnych przysługujących Gminie Kłobuck za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego wraz z odsetkami - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
23-11-17 09:19
Pastuszka Anna
237.58KB
Zarządzenie Nr CEA.0050.208.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 09.11.2023r. w sprawie umorzenia należności pieniężnych przysługujących Gminie Kłobuck za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego wraz z odsetkami - pdf Zarządzenie Nr CEA.0050.208.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 09.11.2023r. w sprawie umorzenia należności pieniężnych przysługujących Gminie Kłobuck za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego wraz z odsetkami - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
23-11-21 15:22
Pastuszka Anna
207.56KB
Zarządzenie Nr FK.0050.207.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 08.11.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.207.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 08.11.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
23-11-13 13:00
Pastuszka Anna
428.92KB
Zarządzenie Nr FK.0050.207.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 08.11.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.207.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 08.11.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 195
23-11-13 13:00
Pastuszka Anna
431.41KB
Zarządzenie Nr FK.0050.206.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 08.11.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.206.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 08.11.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
23-11-13 12:59
Pastuszka Anna
476.22KB
Zarządzenie Nr FK.0050.206.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 08.11.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.206.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 08.11.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
23-11-13 12:58
Pastuszka Anna
352.54KB
Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.205.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 07.11.2023r. w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 7 przy ulicy Orzeszkowej 1 w Kłobucku - skan Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.205.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 07.11.2023r. w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 7 przy ulicy Orzeszkowej 1 w Kłobucku - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
23-11-21 15:11
Pastuszka Anna
333.15KB
Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.205.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 07.11.2023r. w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 7 przy ulicy Orzeszkowej 1 w Kłobucku - pdf Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.205.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 07.11.2023r. w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 7 przy ulicy Orzeszkowej 1 w Kłobucku - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 227
23-11-22 09:56
Pastuszka Anna
196.09KB
Zarządzenie Nr OR.0050.204.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 06.11.2023 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu programu współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi... - skan Zarządzenie Nr OR.0050.204.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 06.11.2023 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu programu współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi... - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 233
23-11-07 11:03
Pastuszka Anna
416.29KB
Zarządzenie Nr OR.0050.204.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 06.11.2023 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu programu współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi... - pdf
Zarządzenie Nr OR.0050.204.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 06.11.2023 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu programu współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi... - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
23-11-07 11:03
Pastuszka Anna
199.96KB
Zarządzenie Nr FK.0050.203.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 06.11.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.203.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 06.11.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 187
23-11-09 14:15
Pastuszka Anna
1.22MB
Zarządzenie Nr FK.0050.203.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 06.11.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.203.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 06.11.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
23-11-09 14:15
Pastuszka Anna
430.03KB
Zarządzenie Nr FK.0050.202.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 06.11.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.202.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 06.11.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 129
23-11-09 14:13
Pastuszka Anna
734.38KB
Zarządzenie Nr FK.0050.202.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 06.11.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.202.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 06.11.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
23-11-09 14:13
Pastuszka Anna
531.09KB
Zarządzenie Nr FK.0050.201.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 06.11.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.201.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 06.11.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
23-11-09 14:11
Pastuszka Anna
900.3KB
Zarządzenie Nr FK.0050.201.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 06.11.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.201.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 06.11.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
23-11-09 14:10
Pastuszka Anna
519.8KB
Zarządzenie Nr FK.0050.200.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 27.10.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.200.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 27.10.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
23-11-03 09:32
Pastuszka Anna
709.32KB
Zarządzenie Nr FK.0050.200.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 27.10.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.200.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 27.10.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 241
23-11-03 09:31
Pastuszka Anna
433.68KB
Zarządzenie Nr FK.0050.199.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 27.10.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.199.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 27.10.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 254
23-11-03 09:30
Pastuszka Anna
1.62MB
Zarządzenie Nr FK.0050.199.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 27.10.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.199.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 27.10.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 178
23-11-03 09:30
Pastuszka Anna
608.12KB
Zarządzenie Nr FK.0050.198.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 27.10.2023r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.198.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 27.10.2023r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
23-11-03 09:29
Pastuszka Anna
620.67KB
Zarządzenie Nr FK.0050.198.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 27.10.2023r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.198.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 27.10.2023r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
23-11-03 09:28
Pastuszka Anna
430.84KB
Zarządzenie Nr FK.0050.197.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 27.10.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.197.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 27.10.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 152
23-11-03 09:27
Pastuszka Anna
1.52MB
Zarządzenie Nr FK.0050.197.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 27.10.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.197.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 27.10.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
23-11-03 09:26
Pastuszka Anna
521.63KB
Zarządzenie Nr FK.0050.196.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 27.10.2023r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr FK.0050.159.2023 z dn. 19.09.2023r. w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2033 Gminy Kłobuck przyjętej...- skan Zarządzenie Nr FK.0050.196.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 27.10.2023r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr FK.0050.159.2023 z dn. 19.09.2023r. w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2033 Gminy Kłobuck przyjętej...- skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
23-11-03 09:25
Pastuszka Anna
4.28MB
Zarządzenie Nr FK.0050.195.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 23.10.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.195.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 23.10.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
23-10-25 11:51
Pastuszka Anna
1.34MB
Zarządzenie Nr FK.0050.195.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 23.10.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.195.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 23.10.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
23-10-25 11:51
Pastuszka Anna
604.92KB
Zarządzenie Nr FK.0050.194.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 23.10.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.194.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 23.10.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
23-10-25 11:51
Pastuszka Anna
831.19KB
Zarządzenie Nr FK.0050.194.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 23.10.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.194.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 23.10.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
23-10-25 11:50
Pastuszka Anna
601.19KB
Zarządzenie Nr FK.0050.193.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 20.10.2023r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.193.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 20.10.2023r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
23-10-23 10:30
Pastuszka Anna
668.73KB
Zarządzenie Nr FK.0050.193.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 20.10.2023r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.193.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 20.10.2023r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 231
23-10-23 10:30
Pastuszka Anna
516.32KB
Zarządzenie Nr FK.0050.192.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 20.10.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.192.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 20.10.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
23-10-23 10:28
Pastuszka Anna
1MB
Zarządzenie Nr FK.0050.192.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 20.10.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.192.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 20.10.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 209
23-10-23 10:28
Pastuszka Anna
523.74KB
Zarządzenie Nr FK.0050.191.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 18.10.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.191.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 18.10.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 119
23-10-20 10:08
Pastuszka Anna
655.27KB
Zarządzenie Nr FK.0050.191.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 18.10.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.191.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 18.10.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 208
23-10-20 10:08
Pastuszka Anna
353.25KB
Zarządzenie Nr FK.0050.190.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 18.10.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.190.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 18.10.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
23-10-20 10:07
Pastuszka Anna
864.35KB
Zarządzenie Nr FK.0050.190.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 18.10.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.190.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 18.10.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 240
23-10-20 10:07
Pastuszka Anna
436.11KB
Zarządzenie Nr FK.0050.189.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 13.10.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.189.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 13.10.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 165
23-10-18 08:23
Pastuszka Anna
1.34MB
Zarządzenie Nr FK.0050.189.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 13.10.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.189.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 13.10.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 248
23-10-18 08:22
Pastuszka Anna
600.37KB
Zarządzenie Nr FK.0050.188.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 13.10.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.188.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 13.10.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
23-10-18 08:21
Pastuszka Anna
758.87KB
Zarządzenie Nr FK.0050.188.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 13.10.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.188.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 13.10.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
23-10-18 08:21
Pastuszka Anna
353.01KB
Zarządzenie Nr FK.0050.187.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 11.10.2023r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.187.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 11.10.2023r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
23-10-16 10:26
Pastuszka Anna
669.48KB
Zarządzenie Nr FK.0050.187.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 11.10.2023r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.187.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 11.10.2023r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
23-10-16 10:25
Pastuszka Anna
521.77KB
Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.186.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 11.10.2023 roku w sprawie zasad zimowego utrzymania dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Kłobucka w sezonie zimowym 2023/2024 - skan Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.186.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 11.10.2023 roku w sprawie zasad zimowego utrzymania dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Kłobucka w sezonie zimowym 2023/2024 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
23-10-16 10:24
Pastuszka Anna
1.82MB
mapy do zarządzenia nr ZDiGK.0050.186.2023 - Miasto i Gmina Kłobuck - skan mapy do zarządzenia nr ZDiGK.0050.186.2023 - Miasto i Gmina Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
23-10-16 09:38
Pastuszka Anna
2.58MB
Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.186.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 11.10.2023 roku
w sprawie zasad zimowego utrzymania dróg gminnych, dla których zarządcą jest
Burmistrz Kłobucka w sezonie zimowym 2023/2024 - pdf Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.186.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 11.10.2023 roku w sprawie zasad zimowego utrzymania dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Kłobucka w sezonie zimowym 2023/2024 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 136
23-10-16 09:36
Pastuszka Anna
396.65KB
Zarządzenie Nr FK.0050.185.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 11.10.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.185.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 11.10.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 215
23-10-16 09:34
Pastuszka Anna
1.27MB
Zarządzenie Nr FK.0050.185.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 11.10.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.185.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 11.10.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
23-10-16 09:34
Pastuszka Anna
513.81KB
Zarządzenie Nr FK.0050.184.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 11.10.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.184.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 11.10.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
23-10-16 09:33
Pastuszka Anna
884.11KB
Zarządzenie Nr FK.0050.184.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 11.10.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.184.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 11.10.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 173
23-10-16 09:32
Pastuszka Anna
443.87KB
Zarządzenie Nr FK.0050.183.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 11.10.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.183.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 11.10.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
23-10-16 09:31
Pastuszka Anna
0.95MB
Zarządzenie Nr FK.0050.183.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 11.10.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.183.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 11.10.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
23-10-16 09:31
Pastuszka Anna
436.66KB
Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.181.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 09.10.2023r. w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 2 przy ulicy Orzeszkowej 1 w Kłobucku - skan Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.181.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 09.10.2023r. w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 2 przy ulicy Orzeszkowej 1 w Kłobucku - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
23-10-11 08:46
Pastuszka Anna
308.07KB
Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.181.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 09.10.2023r. w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 2 przy ulicy Orzeszkowej 1 w Kłobucku - pdf Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.181.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 09.10.2023r. w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 2 przy ulicy Orzeszkowej 1 w Kłobucku - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
23-10-11 08:46
Pastuszka Anna
196.72KB
Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.180.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 09.10.2023r. w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 5 przy ulicy Wodociągowej 11 w Kłobucku - skan Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.180.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 09.10.2023r. w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 5 przy ulicy Wodociągowej 11 w Kłobucku - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 140
23-10-11 08:45
Pastuszka Anna
308.8KB
Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.180.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 09.10.2023r. w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 5 przy ulicy Wodociągowej 11 w Kłobucku - pdf Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.180.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 09.10.2023r. w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 5 przy ulicy Wodociągowej 11 w Kłobucku - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
23-10-11 08:44
Pastuszka Anna
197.14KB
Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.179.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 09.10.2023r. w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 2 przy ulicy Wodociągowej 11 w Kłobucku - skan Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.179.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 09.10.2023r. w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 2 przy ulicy Wodociągowej 11 w Kłobucku - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 292
23-10-11 08:43
Pastuszka Anna
333.85KB
Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.179.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 09.10.2023r. w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 2 przy ulicy Wodociągowej 11 w Kłobucku - pdf Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.179.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 09.10.2023r. w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 2 przy ulicy Wodociągowej 11 w Kłobucku - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
23-10-11 08:43
Pastuszka Anna
197.28KB
Zarządzenie Nr FK.0050.178.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 09.10.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.178.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 09.10.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 151
23-10-10 15:05
Pastuszka Anna
0.96MB
Zarządzenie Nr FK.0050.178.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 09.10.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.178.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 09.10.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
23-10-10 15:04
Pastuszka Anna
522.69KB
Zarządzenie Nr FK.0050.177.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 09.10.2023r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.177.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 09.10.2023r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
23-10-10 15:01
Pastuszka Anna
763.74KB
Zarządzenie Nr FK.0050.177.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 09.10.2023r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.177.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 09.10.2023r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
23-10-10 15:00
Pastuszka Anna
515.88KB
Zarządzenie Nr FK.0050.176.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 09.10.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.176.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 09.10.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
23-10-10 14:59
Pastuszka Anna
1.46MB
Zarządzenie Nr FK.0050.176.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 09.10.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.176.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 09.10.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
23-10-10 14:59
Pastuszka Anna
600.05KB
Zarządzenie Nr OR.0050.175.2023 Burmistrza Kłobucka z dn. 09.10.2023r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami... - skan Zarządzenie Nr OR.0050.175.2023 Burmistrza Kłobucka z dn. 09.10.2023r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami... - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 149
23-10-10 13:29
Pastuszka Anna
787.25KB
Zarządzenie Nr OR.0050.175.2023 Burmistrza Kłobucka z dn. 09.10.2023r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami... - pdf
Zarządzenie Nr OR.0050.175.2023 Burmistrza Kłobucka z dn. 09.10.2023r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami... - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
23-10-10 13:28
Pastuszka Anna
272.89KB
Zarządzenie Nr GPN.0050.174.2023 Burmistrza Kłobucka z dn. 09.10.2023r. w sprawie przeznaczenia do zbycia, oddania w najem nieruchomości gruntowych oraz ogłoszenia wykazów zbywanych, wynajmowanych nieruchomości - skan Zarządzenie Nr GPN.0050.174.2023 Burmistrza Kłobucka z dn. 09.10.2023r. w sprawie przeznaczenia do zbycia, oddania w najem nieruchomości gruntowych oraz ogłoszenia wykazów zbywanych, wynajmowanych nieruchomości - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 282
23-10-10 13:23
Pastuszka Anna
1.27MB
Zarządzenie Nr GPN.0050.174.2023 Burmistrza Kłobucka z dn. 09.10.2023r. w sprawie przeznaczenia do zbycia, oddania w najem nieruchomości gruntowych oraz ogłoszenia wykazów zbywanych, wynajmowanych nieruchomości - pdf
Zarządzenie Nr GPN.0050.174.2023 Burmistrza Kłobucka z dn. 09.10.2023r. w sprawie przeznaczenia do zbycia, oddania w najem nieruchomości gruntowych oraz ogłoszenia wykazów zbywanych, wynajmowanych nieruchomości - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
23-10-10 13:23
Pastuszka Anna
1.47MB
Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.173.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 28.09.2023r. w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 5 przy ulicy Orzeszkowej 1 w Kłobucku - skan Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.173.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 28.09.2023r. w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 5 przy ulicy Orzeszkowej 1 w Kłobucku - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
23-10-10 12:33
Pastuszka Anna
297.52KB
Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.173.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 28.09.2023r. w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 5 przy ulicy Orzeszkowej 1 w Kłobucku - pdf Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.173.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 28.09.2023r. w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 5 przy ulicy Orzeszkowej 1 w Kłobucku - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
23-10-10 12:33
Pastuszka Anna
197.23KB
Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.172.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 28.09.2023r. w sprawie przedłużenia umowy najmu socjalnego lokalu nr 21B przy ulicy Orzeszkowej 1 w Kłobucku - skan Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.172.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 28.09.2023r. w sprawie przedłużenia umowy najmu socjalnego lokalu nr 21B przy ulicy Orzeszkowej 1 w Kłobucku - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
23-10-10 12:32
Pastuszka Anna
334.71KB
Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.172.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 28.09.2023r. w sprawie przedłużenia umowy najmu socjalnego lokalu nr 21B przy ulicy Orzeszkowej 1 w Kłobucku - pdf Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.172.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 28.09.2023r. w sprawie przedłużenia umowy najmu socjalnego lokalu nr 21B przy ulicy Orzeszkowej 1 w Kłobucku - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 160
23-10-10 12:32
Pastuszka Anna
197.75KB
Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.171.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 28.09.2023r. w sprawie przedłużenia umowy najmu socjalnego lokalu nr 2 przy ulicy Staszica 16 w Kłobucku - skan Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.171.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 28.09.2023r. w sprawie przedłużenia umowy najmu socjalnego lokalu nr 2 przy ulicy Staszica 16 w Kłobucku - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
23-10-10 12:30
Pastuszka Anna
340.52KB
Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.171.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 28.09.2023r. w sprawie przedłużenia umowy najmu socjalnego lokalu nr 2 przy ulicy Staszica 16 w Kłobucku - pdf Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.171.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 28.09.2023r. w sprawie przedłużenia umowy najmu socjalnego lokalu nr 2 przy ulicy Staszica 16 w Kłobucku - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
23-10-10 12:30
Pastuszka Anna
197.78KB
Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.170.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 28.09.2023r. w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 3 przy ulicy Poprzecznej 3b w Kłobucku - skan Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.170.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 28.09.2023r. w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 3 przy ulicy Poprzecznej 3b w Kłobucku - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
23-10-10 12:28
Pastuszka Anna
332.11KB
Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.170.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 28.09.2023r. w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 3 przy ulicy Poprzecznej 3b w Kłobucku - pdf Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.170.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 28.09.2023r. w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 3 przy ulicy Poprzecznej 3b w Kłobucku - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
23-10-10 12:28
Pastuszka Anna
196.92KB
Zarządzenie Nr FK.0050.169.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 27.09.2023r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr FK.0050.159.2023 z dn. 19.09.2023r. w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2033 Gminy Kłobuck przyjętej...- skan Zarządzenie Nr FK.0050.169.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 27.09.2023r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr FK.0050.159.2023 z dn. 19.09.2023r. w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2033 Gminy Kłobuck przyjętej...- skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
23-09-29 13:18
Pastuszka Anna
4.17MB
Zarządzenie Nr FK.0050.168.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 27.09.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.168.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 27.09.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
23-09-29 13:15
Pastuszka Anna
1.67MB
Zarządzenie Nr FK.0050.168.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 27.09.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.168.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 27.09.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
23-09-29 13:15
Pastuszka Anna
703.75KB
Zarządzenie Nr FK.0050.167.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 27.09.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.167.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 27.09.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 141
23-09-29 13:14
Pastuszka Anna
1.42MB
Zarządzenie Nr FK.0050.167.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 27.09.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.167.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 27.09.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
23-09-29 13:13
Pastuszka Anna
521.53KB
Zarządzenie Nr FK.0050.166.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 27.09.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.166.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 27.09.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
23-09-29 13:12
Pastuszka Anna
910.88KB
Zarządzenie Nr FK.0050.166.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 27.09.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.166.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 27.09.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 131
23-09-29 13:11
Pastuszka Anna
436.61KB
Zarządzenie Nr GPN.0050.165.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 22.09.2023r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem, dzierżawę lub użyczenie nieruchomości gruntowych... - skan Zarządzenie Nr GPN.0050.165.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 22.09.2023r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem, dzierżawę lub użyczenie nieruchomości gruntowych... - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 146
23-09-25 10:13
Pastuszka Anna
2.69MB
Zarządzenie Nr GPN.0050.165.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 22.09.2023r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem, dzierżawę lub użyczenie nieruchomości gruntowych... - pdf Zarządzenie Nr GPN.0050.165.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 22.09.2023r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem, dzierżawę lub użyczenie nieruchomości gruntowych... - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 116
23-09-22 11:24
Pastuszka Anna
1.54MB
Zarządzenie Nr GPN.0050.164.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 22.09.2023r.
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym organizowanym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłobuck - skan Zarządzenie Nr GPN.0050.164.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 22.09.2023r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym organizowanym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
23-09-22 11:21
Pastuszka Anna
191.41KB
Zarządzenie Nr GPN.0050.164.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 22.09.2023r.
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym organizowanym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłobuck - pdf Zarządzenie Nr GPN.0050.164.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 22.09.2023r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym organizowanym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłobuck - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 145
23-09-22 11:21
Pastuszka Anna
73.2KB
Zarządzenie Nr EK.0050.163.2023 Burmistrza Kłobucka z dn. 20.09.2023r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela Przedszkola Gminnego Nr 2 w Kłobucku do zastępowania dyrektora Przedszkola Gminnego Nr 2 w Kłobucku - skan Zarządzenie Nr EK.0050.163.2023 Burmistrza Kłobucka z dn. 20.09.2023r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela Przedszkola Gminnego Nr 2 w Kłobucku do zastępowania dyrektora Przedszkola Gminnego Nr 2 w Kłobucku - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 160
23-09-28 13:09
Pastuszka Anna
164.12KB
Zarządzenie Nr EK.0050.163.2023 Burmistrza Kłobucka z dn. 20.09.2023r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela Przedszkola Gminnego Nr 2 w Kłobucku do zastępowania dyrektora Przedszkola Gminnego Nr 2 w Kłobucku - pdf
Zarządzenie Nr EK.0050.163.2023 Burmistrza Kłobucka z dn. 20.09.2023r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela Przedszkola Gminnego Nr 2 w Kłobucku do zastępowania dyrektora Przedszkola Gminnego Nr 2 w Kłobucku - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
23-09-28 13:09
Pastuszka Anna
429.7KB
Zarządzenie Nr FK.0050.162.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 20.09.2023r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.162.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 20.09.2023r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 152
23-09-22 09:55
Pastuszka Anna
655.42KB
Zarządzenie Nr FK.0050.162.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 20.09.2023r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.162.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 20.09.2023r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 116
23-09-22 09:54
Pastuszka Anna
518.12KB
Zarządzenie Nr FK.0050.161.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 20.09.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.161.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 20.09.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 132
23-09-22 09:51
Pastuszka Anna
2.17MB
Zarządzenie Nr FK.0050.161.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 20.09.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.161.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 20.09.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
23-09-22 09:51
Pastuszka Anna
441.54KB
Zarządzenie Nr FK.0050.160.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 20.09.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.160.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 20.09.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
23-09-22 09:46
Pastuszka Anna
665.64KB
Zarządzenie Nr FK.0050.160.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 20.09.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.160.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 20.09.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 140
23-09-22 09:45
Pastuszka Anna
432.85KB
Zarządzenie Nr FK.0050.159.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 19.09.2023r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2033 Gminy Kłobuck przyjętej Uchwałą Nr 479/LIII/2022 Rady Miejskiej w Kłobucku z dn 29.12.2022 roku - skan Zarządzenie Nr FK.0050.159.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 19.09.2023r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2033 Gminy Kłobuck przyjętej Uchwałą Nr 479/LIII/2022 Rady Miejskiej w Kłobucku z dn 29.12.2022 roku - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
23-09-22 09:42
Pastuszka Anna
4.25MB
Zarządzenie Nr FK.0050.159.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 19.09.2023r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2033 Gminy Kłobuck przyjętej Uchwałą Nr 479/LIII/2022 Rady Miejskiej w Kłobucku z dn 29.12.2022 roku - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.159.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 19.09.2023r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2033 Gminy Kłobuck przyjętej Uchwałą Nr 479/LIII/2022 Rady Miejskiej w Kłobucku z dn 29.12.2022 roku - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
23-09-22 09:42
Pastuszka Anna
4.51MB
Zarządzenie Nr FK.0050.158.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 15.09.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.158.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 15.09.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
23-09-19 15:23
Pastuszka Anna
1.5MB
Zarządzenie Nr FK.0050.158.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 15.09.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.158.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 15.09.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
23-09-19 15:23
Pastuszka Anna
519.29KB
Zarządzenie Nr FK.0050.157.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 13.09.2023r. w sprawie przyjęcia ogólnych założeń do projektu budżetu na rok 2024 zawierające projektowane wskaźniki niezbędne do przyjęcia projektów planów finansowych - skan Zarządzenie Nr FK.0050.157.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 13.09.2023r. w sprawie przyjęcia ogólnych założeń do projektu budżetu na rok 2024 zawierające projektowane wskaźniki niezbędne do przyjęcia projektów planów finansowych - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
23-09-18 12:23
Pastuszka Anna
1.02MB
Zarządzenie Nr FK.0050.157.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 13.09.2023r. w sprawie przyjęcia ogólnych założeń do projektu budżetu na rok 2024 zawierające projektowane wskaźniki niezbędne do przyjęcia projektów planów finansowych - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.157.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 13.09.2023r. w sprawie przyjęcia ogólnych założeń do projektu budżetu na rok 2024 zawierające projektowane wskaźniki niezbędne do przyjęcia projektów planów finansowych - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 152
23-09-19 10:01
Pastuszka Anna
203.02KB
Zarządzenie Nr FK.0050.156.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 13.09.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.156.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 13.09.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
23-09-18 12:20
Pastuszka Anna
656.29KB
Zarządzenie Nr FK.0050.156.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 13.09.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.156.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 13.09.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 144
23-09-18 12:20
Pastuszka Anna
433.79KB
Zarządzenie Nr FK.0050.155.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 13.09.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.155.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 13.09.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 138
23-09-18 12:14
Pastuszka Anna
0.9MB
Zarządzenie Nr FK.0050.155.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 13.09.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.155.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 13.09.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
23-09-18 12:14
Pastuszka Anna
443.54KB
Zarządzenie Nr FK.0050.154.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 13.09.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.154.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 13.09.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 274
23-09-18 12:12
Pastuszka Anna
1.33MB
Zarządzenie Nr FK.0050.154.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 13.09.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.154.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 13.09.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 132
23-09-18 12:11
Pastuszka Anna
610.4KB
Zarządzenie Nr FK.0050.153.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 07.09.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.153.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 07.09.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
23-09-18 12:10
Pastuszka Anna
645.03KB
Zarządzenie Nr FK.0050.152.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 06.09.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.152.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 06.09.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 181
23-09-08 08:56
Pastuszka Anna
842.02KB
Zarządzenie Nr FK.0050.152.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 06.09.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.152.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 06.09.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 140
23-09-08 08:54
Pastuszka Anna
692KB
Zarządzenie Nr FK.0050.151.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 06.09.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.151.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 06.09.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
23-09-08 08:48
Pastuszka Anna
912.15KB
Zarządzenie Nr FK.0050.151.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 06.09.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.151.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 06.09.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
23-09-08 08:48
Pastuszka Anna
436.37KB
Zarządzenie Nr FK.0050.150.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 06.09.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.150.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 06.09.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
23-09-08 08:42
Pastuszka Anna
692.72KB
Zarządzenie Nr FK.0050.150.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 06.09.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.150.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 06.09.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
23-09-08 08:42
Pastuszka Anna
510.49KB
Zarządzenie Nr OR.0050.149.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 05.09.2023r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Smugi - skan Zarządzenie Nr OR.0050.149.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 05.09.2023r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Smugi - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 262
23-09-11 13:50
Pastuszka Anna
193.98KB
Zarządzenie Nr OR.0050.149.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 05.09.2023r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Smugi - pdf
Zarządzenie Nr OR.0050.149.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 05.09.2023r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Smugi - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
23-09-11 13:49
Pastuszka Anna
265.57KB
Zarządzenie Nr EK.0050.148.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 31.08.2023r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dziennika wyłącznie w formie elektronicznej w Przedszkolu Gminnym w Zespole Szkolno... - skan Zarządzenie Nr EK.0050.148.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 31.08.2023r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dziennika wyłącznie w formie elektronicznej w Przedszkolu Gminnym w Zespole Szkolno... - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 143
23-09-06 09:25
Pastuszka Anna
171.43KB
Zarządzenie Nr EK.0050.148.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 31.08.2023r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dziennika wyłącznie w formie elektronicznej w Przedszkolu Gminnym w Zespole Szkolno... - pdf Zarządzenie Nr EK.0050.148.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 31.08.2023r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dziennika wyłącznie w formie elektronicznej w Przedszkolu Gminnym w Zespole Szkolno... - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 155
23-09-06 09:24
Pastuszka Anna
199.38KB
Zarządzenie Nr EK.0050.147.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 31.08.2023r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Libidzy do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Libidzy - skan Zarządzenie Nr EK.0050.147.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 31.08.2023r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Libidzy do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Libidzy - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
23-09-06 09:05
Pastuszka Anna
168.58KB
Zarządzenie Nr EK.0050.147.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 31.08.2023r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Libidzy do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Libidzy - pdf
Zarządzenie Nr EK.0050.147.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 31.08.2023r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Libidzy do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Libidzy - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 270
23-09-06 09:05
Pastuszka Anna
63.2KB
Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.146.2023 Burmistrza Kłobucka z dn. 30.08.2023r.
w sprawie stawek czynszu za lokale w mieszkaniowym zasobie Gminy Kłobuck - skan Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.146.2023 Burmistrza Kłobucka z dn. 30.08.2023r. w sprawie stawek czynszu za lokale w mieszkaniowym zasobie Gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
23-09-01 13:48
Pastuszka Anna
1.08MB
Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.146.2023 Burmistrza Kłobucka z dn. 30.08.2023r.
w sprawie stawek czynszu za lokale w mieszkaniowym zasobie Gminy Kłobuck - pdf Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.146.2023 Burmistrza Kłobucka z dn. 30.08.2023r. w sprawie stawek czynszu za lokale w mieszkaniowym zasobie Gminy Kłobuck - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 145
23-09-01 13:47
Pastuszka Anna
349.11KB
Zarządzenie Nr FK.0050.145.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 30.08.2023r. w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2033 Gminy Kłobuck przyjętej Uchwałą Nr 479/LIII/2022 Rady Miejskiej z dn 29.12.2022 roku - skan Zarządzenie Nr FK.0050.145.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 30.08.2023r. w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2033 Gminy Kłobuck przyjętej Uchwałą Nr 479/LIII/2022 Rady Miejskiej z dn 29.12.2022 roku - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
23-09-01 13:43
Pastuszka Anna
4.26MB
Zarządzenie Nr FK.0050.145.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 30.08.2023r. w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2033 Gminy Kłobuck przyjętej Uchwałą Nr 479/LIII/2022 Rady Miejskiej z dn 29.12.2022 roku - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.145.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 30.08.2023r. w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2033 Gminy Kłobuck przyjętej Uchwałą Nr 479/LIII/2022 Rady Miejskiej z dn 29.12.2022 roku - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
23-09-01 13:43
Pastuszka Anna
4.4MB
Zarządzenie Nr FK.0050.144.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 30.08.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.144.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 30.08.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
23-08-31 10:57
Pastuszka Anna
1.2MB
Zarządzenie Nr FK.0050.144.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 30.08.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.144.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 30.08.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 152
23-08-31 10:56
Pastuszka Anna
517.27KB
Zarządzenie Nr FK.0050.143.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 30.08.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.143.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 30.08.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 158
23-08-31 10:55
Pastuszka Anna
1.09MB
Zarządzenie Nr FK.0050.143.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 30.08.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.143.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 30.08.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
23-08-31 10:54
Pastuszka Anna
508.07KB
Zarządzenie Nr FK.0050.142.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 30.08.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.142.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 30.08.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 226
23-08-31 10:53
Pastuszka Anna
1.45MB
Zarządzenie Nr FK.0050.142.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 30.08.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.142.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 30.08.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
23-08-31 10:52
Pastuszka Anna
432.98KB
Zarządzenie Nr FK.0050.141.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 25.08.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.141.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 25.08.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 247
23-08-29 09:50
Pastuszka Anna
647.75KB
Zarządzenie Nr FK.0050.141.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 25.08.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.141.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 25.08.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
23-08-29 09:50
Pastuszka Anna
431.41KB
Zarządzenie Nr FK.0050.140.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 25.08.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.140.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 25.08.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 166
23-08-29 09:48
Pastuszka Anna
921.32KB
Zarządzenie Nr FK.0050.140.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 25.08.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.140.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 25.08.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
23-08-29 09:39
Pastuszka Anna
442.38KB
Zarządzenie Nr OR.0050.139.2023 Burmistrza Kłobucka z dn. 23.08.2023r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr OR.0050.138.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 18 sierpnia 2023 roku w sprawie zarządzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectw - skan Zarządzenie Nr OR.0050.139.2023 Burmistrza Kłobucka z dn. 23.08.2023r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr OR.0050.138.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 18 sierpnia 2023 roku w sprawie zarządzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectw - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 296
23-08-30 09:38
Pastuszka Anna
313.9KB
Zarządzenie Nr OR.0050.139.2023 Burmistrza Kłobucka z dn. 23.08.2023r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr OR.0050.138.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 18 sierpnia 2023 roku w sprawie zarządzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectw - pdf Zarządzenie Nr OR.0050.139.2023 Burmistrza Kłobucka z dn. 23.08.2023r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr OR.0050.138.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 18 sierpnia 2023 roku w sprawie zarządzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectw - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
23-08-30 09:38
Pastuszka Anna
362.48KB
Zarządzenie Nr OR.0050.138.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 18.08.2023r. w sprawie zarządzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw - skan Zarządzenie Nr OR.0050.138.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 18.08.2023r. w sprawie zarządzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
23-08-18 12:32
Pastuszka Anna
517.99KB
Zarządzenie Nr OR.0050.138.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 18.08.2023r. w sprawie zarządzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw - pdf Zarządzenie Nr OR.0050.138.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 18.08.2023r. w sprawie zarządzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
23-08-18 12:32
Pastuszka Anna
448.72KB
Zarządzenie Nr FK.0050.137.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 17.08.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.137.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 17.08.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 270
23-08-18 12:31
Pastuszka Anna
465.5KB
Zarządzenie Nr FK.0050.137.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 17.08.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.137.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 17.08.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 163
23-08-18 12:30
Pastuszka Anna
439.88KB
Zarządzenie Nr FK.0050.136.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 17.08.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.136.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 17.08.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
23-08-18 12:29
Pastuszka Anna
816.08KB
Zarządzenie Nr FK.0050.136.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 17.08.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.136.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 17.08.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
23-08-18 12:29
Pastuszka Anna
432.13KB
Zarządzenie Nr FK.0050.135.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 02.08.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.135.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 02.08.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
23-08-11 13:17
Pastuszka Anna
768.76KB
Zarządzenie Nr FK.0050.135.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 02.08.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.135.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 02.08.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 225
23-08-11 13:17
Pastuszka Anna
437.89KB
Zarządzenie Nr FK.0050.134.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 09.08.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.134.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 09.08.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 195
23-08-11 13:15
Pastuszka Anna
1.2MB
Zarządzenie Nr FK.0050.134.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 09.08.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.134.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 09.08.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
23-08-11 13:15
Pastuszka Anna
380.35KB
Zarządzenie Nr FK.0050.133.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 02.08.2023r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.133.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 02.08.2023r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
23-08-08 15:12
Pastuszka Anna
595.88KB
Zarządzenie Nr FK.0050.133.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 02.08.2023r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.133.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 02.08.2023r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 141
23-08-08 15:12
Pastuszka Anna
514.22KB
Zarządzenie Nr FK.0050.132.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 02.08.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.132.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 02.08.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
23-08-08 15:10
Pastuszka Anna
1.17MB
Zarządzenie Nr FK.0050.132.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 02.08.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.132.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 02.08.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 170
23-08-08 15:10
Pastuszka Anna
516.22KB
Zarządzenie Nr FK.0050.131.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 02.08.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.131.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 02.08.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 259
23-08-08 15:09
Pastuszka Anna
1.35MB
Zarządzenie Nr FK.0050.131.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 02.08.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.131.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 02.08.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
23-08-08 15:08
Pastuszka Anna
430.1KB
Zarządzenie Nr OR.0050.130.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 3107.2023r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego 
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2023 - skan Zarządzenie Nr OR.0050.130.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 3107.2023r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 168
23-07-31 13:43
Pastuszka Anna
3.47MB
Zarządzenie Nr OR.0050.130.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 3107.2023r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego 
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2023 - pdf Zarządzenie Nr OR.0050.130.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 3107.2023r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
23-07-31 13:43
Pastuszka Anna
388.64KB
Zarządzenie Nr FK.0050.129.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 24 lipca 2023 roku
w sprawie: podziału rezerwy ogólnej na rok 2023 -skan Zarządzenie Nr FK.0050.129.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 24 lipca 2023 roku w sprawie: podziału rezerwy ogólnej na rok 2023 -skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
23-07-26 12:12
Nabiałczyk Grzegorz
340.92KB
Zarządzenie Nr FK.0050.129.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 24 lipca 2023 roku
w sprawie: podziału rezerwy ogólnej na rok 2023 -pdf Zarządzenie Nr FK.0050.129.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 24 lipca 2023 roku w sprawie: podziału rezerwy ogólnej na rok 2023 -pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
23-07-26 12:11
Nabiałczyk Grzegorz
536.28KB
Zarządzenie Nr FK.0050.128.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 24 lipca 2023 roku
w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 -skan Zarządzenie Nr FK.0050.128.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 24 lipca 2023 roku w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 -skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 189
23-07-26 12:10
Nabiałczyk Grzegorz
514.54KB
Zarządzenie Nr FK.0050.128.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 24 lipca 2023 roku
w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 -pdf Zarządzenie Nr FK.0050.128.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 24 lipca 2023 roku w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 -pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
23-07-26 12:10
Nabiałczyk Grzegorz
527.28KB
Zarządzenie Nr FK.0050.127.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 24 lipca 2023 roku
w sprawie: zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023- skan Zarządzenie Nr FK.0050.127.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 24 lipca 2023 roku w sprawie: zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023- skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 144
23-07-26 12:09
Nabiałczyk Grzegorz
544.73KB
Zarządzenie Nr FK.0050.127.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 24 lipca 2023 roku
w sprawie: zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.127.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 24 lipca 2023 roku w sprawie: zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
23-07-26 12:05
Nabiałczyk Grzegorz
530.24KB
Zarządzenie Nr FK.0050.126.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 24 lipca 2023 roku w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2033 gminy Kłobuck przyjętej Uchwałą Nr 479/LIII/2022 Rady Miejskiej w z dn 29.12.2022 roku - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.126.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 24 lipca 2023 roku w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2033 gminy Kłobuck przyjętej Uchwałą Nr 479/LIII/2022 Rady Miejskiej w z dn 29.12.2022 roku - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 196
23-07-26 12:04
Nabiałczyk Grzegorz
3.97MB
Zarządzenie Nr FK.0050.125.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 12.07.2023r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2033 Gminy Kłobuck przyjętej Uchwałą Nr 479/LIII/2022 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2022 roku-skan Zarządzenie Nr FK.0050.125.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 12.07.2023r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2033 Gminy Kłobuck przyjętej Uchwałą Nr 479/LIII/2022 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2022 roku-skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 197
23-07-14 10:11
Pastuszka Anna
2.56MB
Zarządzenie Nr FK.0050.125.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 12.07.2023r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2033 Gminy Kłobuck przyjętej Uchwałą Nr 479/LIII/2022 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2022 roku-pdf Zarządzenie Nr FK.0050.125.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 12.07.2023r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2033 Gminy Kłobuck przyjętej Uchwałą Nr 479/LIII/2022 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2022 roku-pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
23-07-13 11:01
Pastuszka Anna
4.4MB
Zarządzenie Nr FK.0050.124.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 12.07.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.124.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 12.07.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
23-07-13 10:51
Pastuszka Anna
1.29MB
Zarządzenie Nr FK.0050.124.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 12.07.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.124.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 12.07.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
23-07-13 10:51
Pastuszka Anna
432.58KB
Zarządzenie Nr FK.0050.123.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 12.07.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.123.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 12.07.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 163
23-07-13 10:47
Pastuszka Anna
754.62KB
Zarządzenie Nr FK.0050.123.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 12.07.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.123.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 12.07.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 199
23-07-13 10:47
Pastuszka Anna
440.12KB
Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.122.2023
Burmistrza Kłobucka z dnia 6 lipca 2023 w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 3 przy ulicy Orzeszkowej 1 w Kłobucku -pdf Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.122.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 6 lipca 2023 w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 3 przy ulicy Orzeszkowej 1 w Kłobucku -pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
23-07-31 13:10
Nabiałczyk Grzegorz
196.63KB
Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.122.2023
Burmistrza Kłobucka z dnia 6 lipca 2023 w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 3 przy ulicy Orzeszkowej 1 w Kłobucku -skan Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.122.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 6 lipca 2023 w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 3 przy ulicy Orzeszkowej 1 w Kłobucku -skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 329
23-07-31 13:09
Nabiałczyk Grzegorz
288.47KB
Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.121.2023
Burmistrza Kłobucka z dnia 6 lipca 2023 w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 3 przy ulicy Staszica 16 w Kłobucku -pdf
Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.121.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 6 lipca 2023 w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 3 przy ulicy Staszica 16 w Kłobucku -pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
23-07-31 13:08
Nabiałczyk Grzegorz
197.28KB
Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.121.2023
Burmistrza Kłobucka z dnia 6 lipca 2023 w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 3 przy ulicy Staszica 16 w Kłobucku -skan
Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.121.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 6 lipca 2023 w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 3 przy ulicy Staszica 16 w Kłobucku -skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 203
23-07-31 13:07
Nabiałczyk Grzegorz
293.59KB
Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.120.2023
Burmistrza Kłobucka z dnia 6 lipca 2023 w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 3 przy ulicy Wodociągowej 11 w Kłobucku -pdf
Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.120.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 6 lipca 2023 w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 3 przy ulicy Wodociągowej 11 w Kłobucku -pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
23-07-31 13:06
Nabiałczyk Grzegorz
198.09KB
Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.120.2023
Burmistrza Kłobucka z dnia 6 lipca 2023 w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 3 przy ulicy Wodociągowej 11 w Kłobucku -skan Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.120.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 6 lipca 2023 w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 3 przy ulicy Wodociągowej 11 w Kłobucku -skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 255
23-07-31 13:03
Nabiałczyk Grzegorz
292.27KB
Zarządzenie Nr FK.0050.119.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 06.07.2023r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2033 Gminy Kłobuck przyjętej Uchwałą Nr 479/LIII/2022 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2022 roku-skan Zarządzenie Nr FK.0050.119.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 06.07.2023r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2033 Gminy Kłobuck przyjętej Uchwałą Nr 479/LIII/2022 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2022 roku-skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 226
23-07-11 12:36
Pastuszka Anna
2.5MB
Zarządzenie Nr FK.0050.119.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 06.07.2023r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2033 Gminy Kłobuck przyjętej Uchwałą Nr 479/LIII/2022 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2022 roku-pdf Zarządzenie Nr FK.0050.119.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 06.07.2023r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2033 Gminy Kłobuck przyjętej Uchwałą Nr 479/LIII/2022 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2022 roku-pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
23-07-13 08:42
Pastuszka Anna
3.94MB
Zarządzenie Nr OR.0050.118.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 30.06.2023r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Borowianka - skan Zarządzenie Nr OR.0050.118.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 30.06.2023r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Borowianka - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 193
23-07-10 09:48
Pastuszka Anna
186.5KB
Zarządzenie Nr OR.0050.118.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 30.06.2023r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Borowianka - pdf
Zarządzenie Nr OR.0050.118.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 30.06.2023r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Borowianka - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
23-07-10 09:24
Pastuszka Anna
263.89KB
Zarządzenie Nr FK.0050.117.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 30.06.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.117.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 30.06.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
23-07-05 08:46
Pastuszka Anna
447.45KB
Zarządzenie Nr FK.0050.117.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 30.06.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.117.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 30.06.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
23-07-05 08:45
Pastuszka Anna
353.72KB
Zarządzenie Nr FK.0050.116.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 30.06.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.116.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 30.06.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
23-07-05 08:44
Pastuszka Anna
853.33KB
Zarządzenie Nr FK.0050.116.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 30.06.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.116.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 30.06.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
23-07-05 08:44
Pastuszka Anna
518.59KB
Zarządzenie Nr FK.0050.115.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 28.06.2023r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury
- Miejskiego Ośrodka Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku za rok 2022 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.115.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 28.06.2023r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejskiego Ośrodka Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku za rok 2022 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
23-06-30 07:52
Pastuszka Anna
898.92KB
Zarządzenie Nr FK.0050.115.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 28.06.2023r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury
- Miejskiego Ośrodka Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku za rok 2022 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.115.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 28.06.2023r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejskiego Ośrodka Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku za rok 2022 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 249
23-06-30 07:52
Pastuszka Anna
454.32KB
Zarządzenie Nr FK.0050.114.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 28.06.2023r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury
– Biblioteki Publicznej Gminy Kłobuck im. Jana Długosza za rok 2022 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.114.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 28.06.2023r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Kłobuck im. Jana Długosza za rok 2022 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 198
23-06-30 07:50
Pastuszka Anna
0.91MB
Zarządzenie Nr FK.0050.114.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 28.06.2023r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury
– Biblioteki Publicznej Gminy Kłobuck im. Jana Długosza za rok 2022 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.114.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 28.06.2023r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Kłobuck im. Jana Długosza za rok 2022 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 183
23-06-30 07:50
Pastuszka Anna
456.79KB
Zarządzenie Nr FK.0050.113.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 28.06.2023r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2033 Gminy Kłobuck przyjętej Uchwałą Nr 479/LIII/2022 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2022 roku-skan Zarządzenie Nr FK.0050.113.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 28.06.2023r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2033 Gminy Kłobuck przyjętej Uchwałą Nr 479/LIII/2022 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2022 roku-skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
23-06-29 14:51
Pastuszka Anna
4.5MB
Zarządzenie Nr FK.0050.113.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 28.06.2023r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2033 Gminy Kłobuck przyjętej Uchwałą Nr 479/LIII/2022 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2022 roku - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.113.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 28.06.2023r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2033 Gminy Kłobuck przyjętej Uchwałą Nr 479/LIII/2022 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2022 roku - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 153
23-06-29 14:50
Pastuszka Anna
5.53MB
Zarządzenie Nr FK.0050.112.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 28.06.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.112.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 28.06.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
23-06-29 14:47
Pastuszka Anna
319.65KB
Zarządzenie Nr FK.0050.112.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 28.06.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.112.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 28.06.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
23-06-29 14:49
Pastuszka Anna
182.08KB
Zarządzenie Nr FK.0050.111.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 28.06.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.111.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 28.06.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
23-06-29 14:45
Pastuszka Anna
814.56KB
Zarządzenie Nr FK.0050.111.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 28.06.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.111.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 28.06.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
23-06-29 14:44
Pastuszka Anna
357.01KB
Zarządzenie Nr FK.0050.110.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 28.06.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.110.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 28.06.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
23-06-29 14:43
Pastuszka Anna
861.8KB
Zarządzenie Nr FK.0050.110.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 28.06.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.110.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 28.06.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
23-06-29 14:42
Pastuszka Anna
519.92KB
Zarządzenie Nr FK.0050.109.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 28.06.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.109.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 28.06.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
23-06-29 14:41
Pastuszka Anna
740.05KB
Zarządzenie Nr FK.0050.109.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 28.06.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.109.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 28.06.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
23-06-29 14:40
Pastuszka Anna
531.39KB
Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.108.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 21 czerwca 2023r. w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 5 przy ulicy Staszica 16 w Kłobucku - skan Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.108.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 21 czerwca 2023r. w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 5 przy ulicy Staszica 16 w Kłobucku - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
23-06-29 09:45
Nabiałczyk Grzegorz
300KB
Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.108.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 21 czerwca 2023r. w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 5 przy ulicy Staszica 16 w Kłobucku - pdf Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.108.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 21 czerwca 2023r. w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 5 przy ulicy Staszica 16 w Kłobucku - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
23-06-29 09:44
Nabiałczyk Grzegorz
201.53KB
Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.107.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 21 czerwca 2023r. w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 9 przy ulicy Poprzecznej 3b w Kłobucku - skan Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.107.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 21 czerwca 2023r. w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 9 przy ulicy Poprzecznej 3b w Kłobucku - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
23-06-29 09:43
Nabiałczyk Grzegorz
311.18KB
Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.107.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 21 czerwca 2023r. w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 9 przy ulicy Poprzecznej 3b w Kłobucku - pdf Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.107.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 21 czerwca 2023r. w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 9 przy ulicy Poprzecznej 3b w Kłobucku - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
23-06-29 09:42
Nabiałczyk Grzegorz
201.7KB
Zarządzenie Nr FK.0050.106.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 21 czerwca 2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.106.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 21 czerwca 2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 174
23-06-26 23:57
Nabiałczyk Grzegorz
1.35MB
Zarządzenie Nr FK.0050.106.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 21 czerwca 2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.106.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 21 czerwca 2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
23-06-26 23:56
Nabiałczyk Grzegorz
442.11KB
Zarządzenie Nr FK.0050.105.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 21 czerwca 2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.105.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 21 czerwca 2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
23-06-26 23:55
Nabiałczyk Grzegorz
1.38MB
Zarządzenie Nr FK.0050.105.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 21 czerwca 2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.105.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 21 czerwca 2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
23-06-26 23:53
Nabiałczyk Grzegorz
528.47KB
Zarządzenie Nr FK.0050.104.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 13.06.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.104.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 13.06.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
23-06-15 09:11
Pastuszka Anna
741.75KB
Zarządzenie Nr FK.0050.104.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 13.06.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.104.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 13.06.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
23-06-15 09:11
Pastuszka Anna
439.95KB
Zarządzenie Nr FK.0050.103.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 13.06.2023r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2033 Gminy Kłobuck przyjętej Uchwałą Nr 479/LIII/2022 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2022 roku-skan Zarządzenie Nr FK.0050.103.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 13.06.2023r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2033 Gminy Kłobuck przyjętej Uchwałą Nr 479/LIII/2022 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2022 roku-skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
23-06-15 09:09
Pastuszka Anna
4.17MB
Zarządzenie Nr FK.0050.103.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 13.06.2023r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2033 Gminy Kłobuck przyjętej Uchwałą Nr 479/LIII/2022 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2022 roku - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.103.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 13.06.2023r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2033 Gminy Kłobuck przyjętej Uchwałą Nr 479/LIII/2022 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2022 roku - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
23-06-16 11:36
Pastuszka Anna
3.9MB
Zarządzenie Nr FK.0050.102.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 13.06.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.102.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 13.06.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
23-06-15 09:06
Pastuszka Anna
727.11KB
Zarządzenie Nr FK.0050.102.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 13.06.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.102.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 13.06.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 149
23-06-15 09:06
Pastuszka Anna
431.86KB
Zarządzenie Nr FK.0050.101.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 13.06.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.101.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 13.06.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
23-06-15 09:05
Pastuszka Anna
870.86KB
Zarządzenie Nr FK.0050.101.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 13.06.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.101.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 13.06.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 148
23-06-15 09:04
Pastuszka Anna
358.19KB
Zarządzenie Nr FK.0050.100.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 06.06.2023r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2033 Gminy Kłobuck przyjętej Uchwałą Nr 479/LIII/2022 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2022 roku-skan Zarządzenie Nr FK.0050.100.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 06.06.2023r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2033 Gminy Kłobuck przyjętej Uchwałą Nr 479/LIII/2022 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2022 roku-skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
23-06-14 08:11
Pastuszka Anna
4.17MB
Zarządzenie Nr FK.0050.100.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 06.06.2023r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2033 Gminy Kłobuck przyjętej Uchwałą Nr 479/LIII/2022 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2022 roku - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.100.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 06.06.2023r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2033 Gminy Kłobuck przyjętej Uchwałą Nr 479/LIII/2022 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2022 roku - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 182
23-06-14 08:10
Pastuszka Anna
3.9MB
Zarządzenie Nr FK.0050.99.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 06.06.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.99.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 06.06.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 148
23-06-14 08:08
Pastuszka Anna
0.96MB
Zarządzenie Nr FK.0050.99.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 06.06.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.99.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 06.06.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
23-06-14 08:08
Pastuszka Anna
357.4KB
Zarządzenie Nr FK.0050.98.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 06.06.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.98.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 06.06.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 321
23-06-14 08:06
Pastuszka Anna
826.82KB
Zarządzenie Nr FK.0050.98.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 06.06.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.98.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 06.06.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 198
23-06-14 08:06
Pastuszka Anna
362.87KB
Zarządzenie Nr EK.0050.97.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 01.06.2023r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela Przedszkola Gminnego Nr 5 im. Jana Brzechwy w Kłobucku do zastępowania dyrektora Przedszkola Gminnego Nr 5 im. Jana Brzechwy w Kłobucku - skan Zarządzenie Nr EK.0050.97.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 01.06.2023r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela Przedszkola Gminnego Nr 5 im. Jana Brzechwy w Kłobucku do zastępowania dyrektora Przedszkola Gminnego Nr 5 im. Jana Brzechwy w Kłobucku - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
23-06-14 08:02
Pastuszka Anna
300.9KB
Zarządzenie Nr EK.0050.97.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 01.06.2023r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela Przedszkola Gminnego Nr 5 im. Jana Brzechwy w Kłobucku do zastępowania dyrektora Przedszkola Gminnego Nr 5 im. Jana Brzechwy w Kłobucku - skan Zarządzenie Nr EK.0050.97.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 01.06.2023r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela Przedszkola Gminnego Nr 5 im. Jana Brzechwy w Kłobucku do zastępowania dyrektora Przedszkola Gminnego Nr 5 im. Jana Brzechwy w Kłobucku - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 131
23-06-16 11:46
Pastuszka Anna
65.47KB
Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.96.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 01.06.2023r. w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 4 przy ulicy Staszica 16 w Kłobucku - skan Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.96.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 01.06.2023r. w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 4 przy ulicy Staszica 16 w Kłobucku - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
23-06-06 12:05
Pastuszka Anna
334.36KB
Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.96.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 01.06.2023r. w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 4 przy ulicy Staszica 16 w Kłobucku - pdf Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.96.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 01.06.2023r. w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 4 przy ulicy Staszica 16 w Kłobucku - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
23-06-06 12:05
Pastuszka Anna
345KB
Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.95.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 01.06.2023r. w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 23B przy ulicy Orzeszkowej 1 w Kłobucku - skan Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.95.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 01.06.2023r. w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 23B przy ulicy Orzeszkowej 1 w Kłobucku - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
23-06-02 10:07
Pastuszka Anna
313.25KB
Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.95.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 01.06.2023r. w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 23B przy ulicy Orzeszkowej 1 w Kłobucku - pdf
Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.95.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 01.06.2023r. w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 23B przy ulicy Orzeszkowej 1 w Kłobucku - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
23-06-02 10:05
Pastuszka Anna
196.89KB
Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.94.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 01.06.2023r. w sprawie najmu lokalu mieszkalnego nr 22A przy ul. Orzeszkowej 1 w Kłobucku - skan Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.94.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 01.06.2023r. w sprawie najmu lokalu mieszkalnego nr 22A przy ul. Orzeszkowej 1 w Kłobucku - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
23-06-02 10:04
Pastuszka Anna
527.81KB
Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.94.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 01.06.2023r. w sprawie najmu lokalu mieszkalnego nr 22A przy ul. Orzeszkowej 1 w Kłobucku - pdf
Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.94.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 01.06.2023r. w sprawie najmu lokalu mieszkalnego nr 22A przy ul. Orzeszkowej 1 w Kłobucku - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
23-06-02 10:04
Pastuszka Anna
197.94KB
Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.93.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 01.06.2023r. w sprawie najmu pomieszczenia tymczasowego nr 9 przy ul. Staszica 16 w Kłobucku - skan Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.93.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 01.06.2023r. w sprawie najmu pomieszczenia tymczasowego nr 9 przy ul. Staszica 16 w Kłobucku - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
23-06-02 10:02
Pastuszka Anna
320.32KB
Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.93.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 01.06.2023r. w sprawie najmu pomieszczenia tymczasowego nr 9 przy ul. Staszica 16 w Kłobucku - pdf
Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.93.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 01.06.2023r. w sprawie najmu pomieszczenia tymczasowego nr 9 przy ul. Staszica 16 w Kłobucku - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
23-06-02 10:02
Pastuszka Anna
265.58KB
Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.92.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 01.06.2023r. w sprawie wyodrębnienia z zasobu mieszkaniowego Gminy Kłobuck zasobu pomieszczeń tymczasowych - skan Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.92.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 01.06.2023r. w sprawie wyodrębnienia z zasobu mieszkaniowego Gminy Kłobuck zasobu pomieszczeń tymczasowych - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 169
23-06-02 10:01
Pastuszka Anna
297.96KB
Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.92.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 01.06.2023r. w sprawie wyodrębnienia z zasobu mieszkaniowego Gminy Kłobuck zasobu pomieszczeń tymczasowych - pdf
Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.92.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 01.06.2023r. w sprawie wyodrębnienia z zasobu mieszkaniowego Gminy Kłobuck zasobu pomieszczeń tymczasowych - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
23-06-02 10:01
Pastuszka Anna
260.89KB
Zarządzenie Nr FK.0050.91.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 30.05.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.91.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 30.05.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
23-05-31 14:00
Pastuszka Anna
806.44KB
Zarządzenie Nr FK.0050.91.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 30.05.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.91.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 30.05.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
23-05-31 13:59
Pastuszka Anna
433.18KB
Zarządzenie Nr FK.0050.90.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 30.05.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.90.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 30.05.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 173
23-05-31 13:58
Pastuszka Anna
814.7KB
Zarządzenie Nr FK.0050.90.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 30.05.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.90.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 30.05.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 216
23-05-31 13:57
Pastuszka Anna
357.21KB
Zarządzenie Nr FK.0050.89.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 30.05.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.89.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 30.05.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
23-05-31 13:55
Pastuszka Anna
0.98MB
Zarządzenie Nr FK.0050.89.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 30.05.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.89.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 30.05.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 215
23-05-31 13:54
Pastuszka Anna
447.45KB
Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.88.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 29.05.2023r. w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 4a przy ulicy Staszica 16 w Kłobucku - skan Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.88.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 29.05.2023r. w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 4a przy ulicy Staszica 16 w Kłobucku - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 172
23-06-02 09:56
Pastuszka Anna
317.15KB
Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.88.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 29.05.2023r. w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 4a przy ulicy Staszica 16 w Kłobucku - pdf
Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.88.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 29.05.2023r. w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 4a przy ulicy Staszica 16 w Kłobucku - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 132
23-06-02 09:56
Pastuszka Anna
197.35KB
Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.87.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 29.05.2023r. w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 22 przy ulicy Orzeszkowej 1 w Kłobucku - skan Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.87.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 29.05.2023r. w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 22 przy ulicy Orzeszkowej 1 w Kłobucku - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
23-06-02 09:54
Pastuszka Anna
324.46KB
Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.87.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 29.05.2023r. w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 22 przy ulicy Orzeszkowej 1 w Kłobucku - pdf
Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.87.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 29.05.2023r. w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 22 przy ulicy Orzeszkowej 1 w Kłobucku - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
23-06-02 09:54
Pastuszka Anna
323.82KB
Zarządzenie Nr FK.0050.86.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 29.05.2023r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2033 Gminy Kłobuck przyjętej Uchwałą Nr 479/LIII/2022 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2022 roku - skan Zarządzenie Nr FK.0050.86.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 29.05.2023r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2033 Gminy Kłobuck przyjętej Uchwałą Nr 479/LIII/2022 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2022 roku - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
23-05-31 12:06
Pastuszka Anna
4.33MB
Zarządzenie Nr FK.0050.86.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 29.05.2023r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2033 Gminy Kłobuck przyjętej Uchwałą Nr 479/LIII/2022 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2022 roku - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.86.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 29.05.2023r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2033 Gminy Kłobuck przyjętej Uchwałą Nr 479/LIII/2022 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2022 roku - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
23-05-31 12:06
Pastuszka Anna
4.75MB
Zarządzenie Nr GPN.0050.85.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 26.05.2023r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem, dzierżawę lub użyczenie nieruchomości gruntowych oraz ogłoszenia wykazów wynajmowanych, wydzierżawianych lub użyczanych... - skan Zarządzenie Nr GPN.0050.85.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 26.05.2023r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem, dzierżawę lub użyczenie nieruchomości gruntowych oraz ogłoszenia wykazów wynajmowanych, wydzierżawianych lub użyczanych... - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 117
23-05-26 13:26
Pastuszka Anna
4.73MB
Zarządzenie Nr GPN.0050.85.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 26.05.2023r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem, dzierżawę lub użyczenie nieruchomości gruntowych oraz ogłoszenia wykazów wynajmowanych, wydzierżawianych lub użyczanych... - pdf Zarządzenie Nr GPN.0050.85.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 26.05.2023r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem, dzierżawę lub użyczenie nieruchomości gruntowych oraz ogłoszenia wykazów wynajmowanych, wydzierżawianych lub użyczanych... - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
23-05-26 13:19
Pastuszka Anna
1.84MB
Zarządzenie Nr FK.0050.84.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 24.05.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.84.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 24.05.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
23-05-26 13:16
Pastuszka Anna
1.41MB
Zarządzenie Nr FK.0050.84.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 24.05.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.84.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 24.05.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
23-05-26 13:15
Pastuszka Anna
522.37KB
Zarządzenie Nr FK.0050.83.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 24.05.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.83.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 24.05.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
23-05-26 13:14
Pastuszka Anna
0.97MB
Zarządzenie Nr FK.0050.83.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 24.05.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.83.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 24.05.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
23-05-26 13:13
Pastuszka Anna
358.51KB
Zarządzenie Nr FK.0050.82.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 24.05.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.82.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 24.05.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
23-05-26 13:12
Pastuszka Anna
1.33MB
Zarządzenie Nr FK.0050.82.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 24.05.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.82.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 24.05.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
23-05-26 13:12
Pastuszka Anna
509.95KB
Zarządzenie Nr FK.0050.81.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 19.05.2023r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2033 Gminy Kłobuck przyjętej Uchwałą Nr 479/LIII/2022 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2022 roku - skan Zarządzenie Nr FK.0050.81.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 19.05.2023r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2033 Gminy Kłobuck przyjętej Uchwałą Nr 479/LIII/2022 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2022 roku - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
23-05-22 13:56
Pastuszka Anna
4.32MB
Zarządzenie Nr FK.0050.81.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 19.05.2023r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2033 Gminy Kłobuck przyjętej Uchwałą Nr 479/LIII/2022 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2022 roku - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.81.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 19.05.2023r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2033 Gminy Kłobuck przyjętej Uchwałą Nr 479/LIII/2022 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2022 roku - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
23-05-24 08:05
Pastuszka Anna
4.79MB
Zarządzenie Nr FK.0050.80.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 19.05.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.80.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 19.05.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
23-05-22 13:52
Pastuszka Anna
2.09MB
Zarządzenie Nr FK.0050.80.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 19.05.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.80.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 19.05.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 136
23-05-22 13:51
Pastuszka Anna
439.18KB
Zarządzenie Nr FK.0050.79.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 15.05.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.79.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 15.05.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
23-05-17 10:32
Pastuszka Anna
1.62MB
Zarządzenie Nr FK.0050.79.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 15.05.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.79.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 15.05.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
23-05-17 10:32
Pastuszka Anna
436.88KB
Zarządzenie Nr FK.0050.78.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 15.05.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.78.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 15.05.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
23-05-17 10:30
Pastuszka Anna
912.04KB
Zarządzenie Nr FK.0050.78.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 15.05.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.78.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 15.05.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
23-05-17 10:30
Pastuszka Anna
549.17KB
Zarządzenie Nr FK.0050.77.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 09.05.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.77.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 09.05.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
23-05-11 08:34
Pastuszka Anna
571.87KB
Zarządzenie Nr FK.0050.77.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 09.05.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.77.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 09.05.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 135
23-05-11 08:33
Pastuszka Anna
358.45KB
Zarządzenie Nr FK.0050.76.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 09.05.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.76.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 09.05.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
23-05-11 08:32
Pastuszka Anna
365.65KB
Zarządzenie Nr FK.0050.76.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 09.05.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.76.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 09.05.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
23-05-11 08:32
Pastuszka Anna
432.37KB
Zarządzenie Nr FK.0050.75.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 09.05.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.75.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 09.05.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
23-05-11 08:31
Pastuszka Anna
434.82KB
Zarządzenie Nr FK.0050.75.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 09.05.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.75.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 09.05.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 137
23-05-11 08:30
Pastuszka Anna
443.04KB
Zarządzenie Nr CEA.0050.74.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 02.05.2023r. w sprawie przyjęcia wydatków bieżących zaplanowanych na dany rok budżetowy na prowadzenie przez Gminę Kłobuck placówek wychowania przedszkolnego do celów... - skan Zarządzenie Nr CEA.0050.74.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 02.05.2023r. w sprawie przyjęcia wydatków bieżących zaplanowanych na dany rok budżetowy na prowadzenie przez Gminę Kłobuck placówek wychowania przedszkolnego do celów... - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
23-05-26 09:39
Pastuszka Anna
3.62MB
Zarządzenie Nr CEA.0050.73.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 02.05.2023r. w sprawie przyjęcia wydatków bieżących poniesionych w roku bazowym z budżetu Gminy Kłobuck na prowadzenie przez gminę szkół danego typu niebędących... - skan Zarządzenie Nr CEA.0050.73.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 02.05.2023r. w sprawie przyjęcia wydatków bieżących poniesionych w roku bazowym z budżetu Gminy Kłobuck na prowadzenie przez gminę szkół danego typu niebędących... - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 130
23-05-26 09:34
Pastuszka Anna
2.74MB
Zarządzenie Nr FK.0050.72.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 02.05.2023r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2033 Gminy Kłobuck przyjętej Uchwałą Nr 479/LIII/2022 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2022 roku - skan Zarządzenie Nr FK.0050.72.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 02.05.2023r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2033 Gminy Kłobuck przyjętej Uchwałą Nr 479/LIII/2022 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2022 roku - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
23-05-09 14:08
Pastuszka Anna
4.11MB
Zarządzenie Nr FK.0050.72.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 02.05.2023r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2033 Gminy Kłobuck przyjętej Uchwałą Nr 479/LIII/2022 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2022 roku - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.72.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 02.05.2023r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2033 Gminy Kłobuck przyjętej Uchwałą Nr 479/LIII/2022 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2022 roku - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
23-05-09 14:08
Pastuszka Anna
4.97MB
Zarządzenie Nr FK.0050.71.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 28.04.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.71.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 28.04.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
23-05-04 09:43
Pastuszka Anna
848.41KB
Zarządzenie Nr FK.0050.71.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 28.04.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.71.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 28.04.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
23-05-04 09:43
Pastuszka Anna
445.07KB
Zarządzenie Nr FK.0050.70.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 27.04.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.70.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 27.04.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
23-05-04 09:41
Pastuszka Anna
1.12MB
Zarządzenie Nr FK.0050.70.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 27.04.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.70.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 27.04.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
23-05-04 09:41
Pastuszka Anna
518.82KB
Zarządzenie Nr FK.0050.69.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 27.04.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.69.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 27.04.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
23-05-04 09:39
Pastuszka Anna
883.02KB
Zarządzenie Nr FK.0050.69.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 27.04.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.69.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 27.04.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 158
23-05-04 09:39
Pastuszka Anna
437.33KB
Zarządzenie Nr FK.0050.68.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 27.04.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.68.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 27.04.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
23-05-04 09:37
Pastuszka Anna
696.13KB
Zarządzenie Nr FK.0050.68.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 27.04.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.68.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 27.04.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
23-05-04 09:37
Pastuszka Anna
435.95KB
Zarządzenie Nr FK.0050.67.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 21.04.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.67.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 21.04.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
23-04-25 11:27
Pastuszka Anna
612.24KB
Zarządzenie Nr FK.0050.67.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 21.04.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.67.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 21.04.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 185
23-04-25 11:27
Pastuszka Anna
356.04KB
Zarządzenie Nr FK.0050.66.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 21.04.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.66.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 21.04.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
23-04-25 11:24
Pastuszka Anna
626.94KB
Zarządzenie Nr FK.0050.66.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 21.04.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.66.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 21.04.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 187
23-04-25 11:24
Pastuszka Anna
530.56KB
Zarządzenie Nr GOR.0050.65.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 18.04.2023r. w sprawie podania do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Miejskiej w Kłobucku w sprawie określenia wykazu kąpielisk na rok 2023 na terenie Gminy Kłobuck - skan Zarządzenie Nr GOR.0050.65.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 18.04.2023r. w sprawie podania do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Miejskiej w Kłobucku w sprawie określenia wykazu kąpielisk na rok 2023 na terenie Gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 147
23-04-20 13:46
Pastuszka Anna
848.03KB
Zarządzenie Nr GOR.0050.65.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 18.04.2023r. w sprawie podania do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Miejskiej w Kłobucku w sprawie określenia wykazu kąpielisk na rok 2023 na terenie Gminy Kłobuck - pdf Zarządzenie Nr GOR.0050.65.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 18.04.2023r. w sprawie podania do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Miejskiej w Kłobucku w sprawie określenia wykazu kąpielisk na rok 2023 na terenie Gminy Kłobuck - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
23-04-20 13:46
Pastuszka Anna
239.18KB
Zarządzenie Nr FK.0050.64.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 18.04.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.64.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 18.04.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 297
23-04-20 09:02
Pastuszka Anna
731.9KB
Zarządzenie Nr FK.0050.64.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 18.04.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.64.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 18.04.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
23-04-20 09:02
Pastuszka Anna
529.05KB
Zarządzenie Nr FK.0050.63.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 18.04.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.63.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 18.04.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
23-04-20 09:00
Pastuszka Anna
881.83KB
Zarządzenie Nr FK.0050.63.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 18.04.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.63.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 18.04.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
23-04-20 08:59
Pastuszka Anna
434.13KB
Zarządzenie Nr FK.0050.62.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 18.04.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.62.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 18.04.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
23-04-20 08:57
Pastuszka Anna
853.85KB
Zarządzenie Nr FK.0050.62.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 18.04.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.62.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 18.04.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
23-04-20 08:57
Pastuszka Anna
445.98KB
Zarządzenie Nr FK.0050.61.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 18.04.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.61.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 18.04.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
23-04-20 08:55
Pastuszka Anna
781.32KB
Zarządzenie Nr FK.0050.61.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 18.04.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.61.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 18.04.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
23-04-20 08:54
Pastuszka Anna
433.95KB
Zarządzenie Nr FK.0050.60.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 14.04.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.60.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 14.04.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
23-04-17 10:38
Pastuszka Anna
569.43KB
Zarządzenie Nr FK.0050.60.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 14.04.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.60.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 14.04.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
23-04-17 10:37
Pastuszka Anna
514.48KB
Zarządzenie Nr FK.0050.59.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 14.04.2023r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.59.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 14.04.2023r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
23-04-17 10:36
Pastuszka Anna
572.34KB
Zarządzenie Nr FK.0050.59.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 14.04.2023r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.59.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 14.04.2023r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
23-04-17 10:36
Pastuszka Anna
506.33KB
Zarządzenie Nr FK.0050.58.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 12.04.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.58.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 12.04.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
23-04-17 10:35
Pastuszka Anna
559.1KB
Zarządzenie Nr FK.0050.58.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 12.04.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.58.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 12.04.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
23-04-17 10:34
Pastuszka Anna
356.8KB
Zarządzenie Nr FK.0050.57.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 05.04.2023r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.57.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 05.04.2023r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 150
23-04-12 14:19
Pastuszka Anna
385.96KB
Zarządzenie Nr FK.0050.57.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 05.04.2023r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.57.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 05.04.2023r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
23-04-12 14:19
Pastuszka Anna
428.38KB
Zarządzenie Nr FK.0050.56.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 05.04.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.56.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 05.04.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
23-04-12 14:16
Pastuszka Anna
800.56KB
Zarządzenie Nr FK.0050.56.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 05.04.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.56.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 05.04.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
23-04-12 14:16
Pastuszka Anna
511.61KB
Zarządzenie Nr FK.0050.55.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 05.04.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.55.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 05.04.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
23-04-12 14:13
Pastuszka Anna
672.77KB
Zarządzenie Nr FK.0050.55.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 05.04.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.55.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 05.04.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
23-04-12 14:12
Pastuszka Anna
356.91KB
Zarządzenie Nr FK.0050.54.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 31.03.2023r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2033 Gminy Kłobuck przyjętej Uchwałą Nr 479/LIII/2022 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2022 roku - skan Zarządzenie Nr FK.0050.54.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 31.03.2023r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2033 Gminy Kłobuck przyjętej Uchwałą Nr 479/LIII/2022 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2022 roku - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
23-04-05 09:00
Pastuszka Anna
4MB
Zarządzenie Nr FK.0050.54.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 31.03.2023r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2033 Gminy Kłobuck przyjętej Uchwałą Nr 479/LIII/2022 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2022 roku - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.54.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 31.03.2023r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2033 Gminy Kłobuck przyjętej Uchwałą Nr 479/LIII/2022 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2022 roku - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
23-04-17 13:18
Pastuszka Anna
4.51MB
Zarządzenie Nr FK.0050.53.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 31.03.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.53.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 31.03.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
23-04-03 11:47
Pastuszka Anna
576.29KB
Zarządzenie Nr FK.0050.53.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 31.03.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.53.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 31.03.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
23-04-03 11:47
Pastuszka Anna
354.42KB
Zarządzenie Nr FK.0050.52.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 29.03.2023r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2022 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.52.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 29.03.2023r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2022 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
23-04-03 11:45
Pastuszka Anna
22.99MB
Zarządzenie Nr FK.0050.52.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 29.03.2023r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2022 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.52.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 29.03.2023r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2022 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
23-04-03 11:44
Pastuszka Anna
3.59MB
Zarządzenie Nr FK.0050.51.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 28.03.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.51.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 28.03.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
23-03-30 09:23
Pastuszka Anna
1.52MB
Zarządzenie Nr FK.0050.51.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 28.03.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.51.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 28.03.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
23-03-30 09:23
Pastuszka Anna
523.12KB
Zarządzenie Nr EK.0050.50.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 27.03.2023r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Gminnego Nr 5 im. Jana Brzechwy w Kłobucku - skan Zarządzenie Nr EK.0050.50.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 27.03.2023r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Gminnego Nr 5 im. Jana Brzechwy w Kłobucku - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 175
23-04-03 12:03
Pastuszka Anna
177.21KB
Zarządzenie Nr EK.0050.50.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 27.03.2023r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Gminnego Nr 5 im. Jana Brzechwy w Kłobucku - pdf

Zarządzenie Nr EK.0050.50.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 27.03.2023r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Gminnego Nr 5 im. Jana Brzechwy w Kłobucku - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
23-04-03 12:03
Pastuszka Anna
366.08KB
Zarządzenie Nr FK.0050.49.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 24.03.2023r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za rok 2022 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.49.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 24.03.2023r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za rok 2022 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
23-03-30 09:21
Pastuszka Anna
1.9MB
Zarządzenie Nr FK.0050.49.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 24.03.2023r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za rok 2022 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.49.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 24.03.2023r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za rok 2022 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
23-03-30 09:21
Pastuszka Anna
574.04KB
Zarządzenie Nr FK.0050.48.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 22.03.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.48.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 22.03.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
23-03-24 11:45
Pastuszka Anna
1.97MB
Zarządzenie Nr FK.0050.48.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 22.03.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.48.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 22.03.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
23-03-24 11:45
Pastuszka Anna
441.36KB
Zarządzenie Nr FK.0050.47.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 22.03.2023r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.47.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 22.03.2023r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
23-03-24 11:44
Pastuszka Anna
584.38KB
Zarządzenie Nr FK.0050.47.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 22.03.2023r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.47.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 22.03.2023r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
23-03-24 11:44
Pastuszka Anna
427.46KB
Zarządzenie Nr FK.0050.46.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 21.03.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.46.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 21.03.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
23-03-24 11:43
Pastuszka Anna
894.66KB
Zarządzenie Nr FK.0050.46.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 21.03.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.46.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 21.03.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
23-03-24 11:37
Pastuszka Anna
539.26KB
Zarządzenie Nr GPN.0050.45.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 17.03.2023r. w sprawie przeznaczenia do zbycia, oddania w najem lub dzierżawę nieruchomości gruntowych oraz ogłoszenia wykazów zbywanych, wynajmowanych lub wydzierżawianych... - skan Zarządzenie Nr GPN.0050.45.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 17.03.2023r. w sprawie przeznaczenia do zbycia, oddania w najem lub dzierżawę nieruchomości gruntowych oraz ogłoszenia wykazów zbywanych, wynajmowanych lub wydzierżawianych... - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
23-03-17 11:13
Pastuszka Anna
1.54MB
Zarządzenie Nr GPN.0050.45.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 17.03.2023r. w sprawie przeznaczenia do zbycia, oddania w najem lub dzierżawę nieruchomości gruntowych oraz ogłoszenia wykazów zbywanych, wynajmowanych lub wydzierżawianych... - pdf Zarządzenie Nr GPN.0050.45.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 17.03.2023r. w sprawie przeznaczenia do zbycia, oddania w najem lub dzierżawę nieruchomości gruntowych oraz ogłoszenia wykazów zbywanych, wynajmowanych lub wydzierżawianych... - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 155
23-03-17 11:13
Pastuszka Anna
1.24MB
Zarządzenie Nr EK.0050.44.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 16.03.2023r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Libidzy - skan Zarządzenie Nr EK.0050.44.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 16.03.2023r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Libidzy - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 183
23-03-21 07:54
Pastuszka Anna
128.75KB
Zarządzenie Nr EK.0050.44.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 16.03.2023r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Libidzy - pdf Zarządzenie Nr EK.0050.44.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 16.03.2023r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Libidzy - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
23-03-21 07:53
Pastuszka Anna
360.46KB
Zarządzenie Nr FK.0050.43.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 15.03.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.43.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 15.03.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
23-03-15 14:48
Pastuszka Anna
1.06MB
Zarządzenie Nr FK.0050.43.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 15.03.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.43.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 15.03.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
23-03-15 14:48
Pastuszka Anna
508.66KB
Zarządzenie Nr FK.0050.42.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 15.03.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.42.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 15.03.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
23-03-15 14:45
Pastuszka Anna
822.55KB
Zarządzenie Nr FK.0050.42.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 15.03.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.42.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 15.03.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
23-03-15 14:45
Pastuszka Anna
356.3KB
Zarządzenie Nr FK.0050.41.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 15.03.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.41.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 15.03.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
23-03-15 14:44
Pastuszka Anna
677.69KB
Zarządzenie Nr FK.0050.41.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 15.03.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.41.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 15.03.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 183
23-03-15 14:42
Pastuszka Anna
442.01KB
Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.40.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 07.03.2023r. w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 7 przy ulicy Poprzecznej 3b w Kłobucku - skan Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.40.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 07.03.2023r. w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 7 przy ulicy Poprzecznej 3b w Kłobucku - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
23-03-09 08:51
Pastuszka Anna
281.25KB
Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.40.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 07.03.2023r. w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 7 przy ulicy Poprzecznej 3b w Kłobucku - pdf Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.40.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 07.03.2023r. w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 7 przy ulicy Poprzecznej 3b w Kłobucku - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
23-03-09 08:51
Pastuszka Anna
196.66KB
Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.39.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 07.03.2023r. w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 1 przy ulicy Wodociągowej 11 w Kłobucku - skan Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.39.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 07.03.2023r. w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 1 przy ulicy Wodociągowej 11 w Kłobucku - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 175
23-03-09 08:50
Pastuszka Anna
281.17KB
Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.39.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 07.03.2023r. w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 1 przy ulicy Wodociągowej 11 w Kłobucku - pdf Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.39.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 07.03.2023r. w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 1 przy ulicy Wodociągowej 11 w Kłobucku - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
23-03-09 08:49
Pastuszka Anna
196.66KB
Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.38.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 07.03.2023r. w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 14A przy ulicy Orzeszkowej 1 w Kłobucku - skan Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.38.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 07.03.2023r. w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 14A przy ulicy Orzeszkowej 1 w Kłobucku - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
23-03-09 08:48
Pastuszka Anna
274.54KB
Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.38.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 07.03.2023r. w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 14A przy ulicy Orzeszkowej 1 w Kłobucku - pdf Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.38.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 07.03.2023r. w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 14A przy ulicy Orzeszkowej 1 w Kłobucku - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 200
23-03-09 08:47
Pastuszka Anna
196.62KB
Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.37.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 07.03.2023r. w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 9 przy ulicy Orzeszkowej 1 w Kłobucku - skan Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.37.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 07.03.2023r. w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 9 przy ulicy Orzeszkowej 1 w Kłobucku - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
23-03-09 08:45
Pastuszka Anna
310.7KB
Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.37.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 07.03.2023r. w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 9 przy ulicy Orzeszkowej 1 w Kłobucku - pdf
Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.37.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 07.03.2023r. w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 9 przy ulicy Orzeszkowej 1 w Kłobucku - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
23-03-09 08:45
Pastuszka Anna
196.87KB
Zarządzenie Nr FK.0050.36.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 07.03.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.36.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 07.03.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
23-03-08 11:25
Pastuszka Anna
727.22KB
Zarządzenie Nr FK.0050.36.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 07.03.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.36.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 07.03.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
23-03-08 11:25
Pastuszka Anna
528.41KB
Zarządzenie Nr FK.0050.35.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 07.03.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.35.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 07.03.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
23-03-08 11:24
Pastuszka Anna
720.92KB
Zarządzenie Nr FK.0050.35.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 07.03.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.35.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 07.03.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
23-03-08 11:23
Pastuszka Anna
356.32KB
Zarządzenie Nr FK.0050.34.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 07.03.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.34.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 07.03.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
23-03-08 11:20
Pastuszka Anna
1.27MB
Zarządzenie Nr FK.0050.34.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 07.03.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.34.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 07.03.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
23-03-08 11:19
Pastuszka Anna
521.43KB
Zarządzenie Nr CEA.0050.33.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 01.03.2023r. w sprawie wprowadzenia zmian zasad dowozu i zwrotu kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Kłobuck wprowadzonego Zarządzeniem Nr OŚW.0050.127.22015 - skan Zarządzenie Nr CEA.0050.33.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 01.03.2023r. w sprawie wprowadzenia zmian zasad dowozu i zwrotu kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Kłobuck wprowadzonego Zarządzeniem Nr OŚW.0050.127.22015 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
23-03-14 10:24
Pastuszka Anna
632.64KB
Zarządzenie Nr CEA.0050.33.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 01.03.2023r. w sprawie wprowadzenia zmian zasad dowozu i zwrotu kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Kłobuck wprowadzonego Zarządzeniem Nr OŚW.0050.127.22015 - pdf Zarządzenie Nr CEA.0050.33.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 01.03.2023r. w sprawie wprowadzenia zmian zasad dowozu i zwrotu kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Kłobuck wprowadzonego Zarządzeniem Nr OŚW.0050.127.22015 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
23-03-14 10:24
Pastuszka Anna
90.76KB
Zarządzenie Nr FK.0050.32.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 01.03.2023r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych - skan Zarządzenie Nr FK.0050.32.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 01.03.2023r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
23-03-08 08:14
Pastuszka Anna
408.45KB
Zarządzenie Nr FK.0050.32.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 01.03.2023r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.32.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 01.03.2023r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
23-03-08 08:14
Pastuszka Anna
193.03KB
Zarządzenie Nr FK.0050.31.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 01.03.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.31.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 01.03.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
23-03-01 12:06
Pastuszka Anna
551.91KB
Zarządzenie Nr FK.0050.31.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 01.03.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.31.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 01.03.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
23-03-01 12:06
Pastuszka Anna
355.2KB
Zarządzenie Nr FK.0050.30.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 27.02.2023r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2033 Gminy Kłobuck przyjętej Uchwałą Nr 479/LIII/2022 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2022 roku - skan Zarządzenie Nr FK.0050.30.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 27.02.2023r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2033 Gminy Kłobuck przyjętej Uchwałą Nr 479/LIII/2022 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2022 roku - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
23-03-01 12:04
Pastuszka Anna
4MB
Zarządzenie Nr FK.0050.30.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 27.02.2023r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2033 Gminy Kłobuck przyjętej Uchwałą Nr 479/LIII/2022 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2022 roku - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.30.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 27.02.2023r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2033 Gminy Kłobuck przyjętej Uchwałą Nr 479/LIII/2022 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2022 roku - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
23-03-01 12:04
Pastuszka Anna
4.35MB
Zarządzenie Nr FK.0050.29.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 22.02.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.29.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 22.02.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
23-02-24 09:38
Pastuszka Anna
521.99KB
Zarządzenie Nr FK.0050.29.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 22.02.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.29.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 22.02.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
23-02-24 09:38
Pastuszka Anna
357.34KB
Zarządzenie Nr FK.0050.28.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 22.02.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.28.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 22.02.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
23-02-24 09:36
Pastuszka Anna
594.85KB
Zarządzenie Nr FK.0050.28.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 22.02.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.28.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 22.02.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
23-02-24 09:35
Pastuszka Anna
446.29KB
Zarządzenie Nr EK.0050.27.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 17.02.2023r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela Przedszkola Gminnego Nr 4 w Kłobucku do zastępowania dyrektora Przedszkola Gminnego Nr 4 w Kłobucku - skan Zarządzenie Nr EK.0050.27.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 17.02.2023r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela Przedszkola Gminnego Nr 4 w Kłobucku do zastępowania dyrektora Przedszkola Gminnego Nr 4 w Kłobucku - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
23-02-24 08:01
Pastuszka Anna
175.59KB
Zarządzenie Nr EK.0050.27.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 17.02.2023r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela Przedszkola Gminnego Nr 4 w Kłobucku do zastępowania dyrektora Przedszkola Gminnego Nr 4 w Kłobucku - pdf
Zarządzenie Nr EK.0050.27.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 17.02.2023r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela Przedszkola Gminnego Nr 4 w Kłobucku do zastępowania dyrektora Przedszkola Gminnego Nr 4 w Kłobucku - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
23-02-24 08:01
Pastuszka Anna
436.54KB
Zarządzenie Nr FK.0050.26.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 16.02.2023r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2033 Gminy Kłobuck przyjętej Uchwałą Nr 479/LIII/2022 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2022 roku - skan Zarządzenie Nr FK.0050.26.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 16.02.2023r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2033 Gminy Kłobuck przyjętej Uchwałą Nr 479/LIII/2022 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2022 roku - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
23-02-24 07:50
Pastuszka Anna
2.52MB
Zarządzenie Nr FK.0050.26.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 16.02.2023r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2033 Gminy Kłobuck przyjętej Uchwałą Nr 479/LIII/2022 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2022 roku - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.26.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 16.02.2023r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2033 Gminy Kłobuck przyjętej Uchwałą Nr 479/LIII/2022 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2022 roku - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
23-02-24 07:49
Pastuszka Anna
4.32MB
Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.25.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 14.02.2023r. w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 10 przy ulicy Orzeszkowej 1 w Kłobucku - skan Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.25.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 14.02.2023r. w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 10 przy ulicy Orzeszkowej 1 w Kłobucku - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
23-02-16 14:28
Pastuszka Anna
278.22KB
Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.25.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 14.02.2023r. w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 10 przy ulicy Orzeszkowej 1 w Kłobucku - pdf
Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.25.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 14.02.2023r. w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 10 przy ulicy Orzeszkowej 1 w Kłobucku - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
23-02-16 14:27
Pastuszka Anna
195.96KB
Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.24.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 14.02.2023r. w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 15 przy ulicy Orzeszkowej 1 w Kłobucku - skan Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.24.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 14.02.2023r. w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 15 przy ulicy Orzeszkowej 1 w Kłobucku - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
23-02-16 14:22
Pastuszka Anna
308.3KB
Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.24.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 14.02.2023r. w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 15 przy ulicy Orzeszkowej 1 w Kłobucku - pdf Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.24.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 14.02.2023r. w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 15 przy ulicy Orzeszkowej 1 w Kłobucku - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 133
23-02-16 14:22
Pastuszka Anna
195.49KB
Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.23.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 14.02.2023r. w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 23 przy ulicy Orzeszkowej 1 w Kłobucku - skan Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.23.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 14.02.2023r. w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 23 przy ulicy Orzeszkowej 1 w Kłobucku - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
23-02-16 14:20
Pastuszka Anna
301.7KB
Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.23.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 14.02.2023r. w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 23 przy ulicy Orzeszkowej 1 w Kłobucku - pdf
Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.23.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 14.02.2023r. w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 23 przy ulicy Orzeszkowej 1 w Kłobucku - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
23-02-16 14:20
Pastuszka Anna
195.75KB
Zarządzenie Nr OR.0050.22.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 13.02.2023r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku - skan Zarządzenie Nr OR.0050.22.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 13.02.2023r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 184
23-02-13 13:23
Pastuszka Anna
4.33MB
Zarządzenie Nr OR.0050.22.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 13.02.2023r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku - pdf
Zarządzenie Nr OR.0050.22.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 13.02.2023r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
23-02-13 13:23
Pastuszka Anna
485.2KB
Zarządzenie Nr FK.0050.21.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 08.02.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.21.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 08.02.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
23-02-13 09:11
Pastuszka Anna
1.3MB
Zarządzenie Nr FK.0050.21.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 08.02.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.21.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 08.02.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
23-02-13 09:10
Pastuszka Anna
521.53KB
Zarządzenie Nr FK.0050.20.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 03.02.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.20.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 03.02.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 199
23-02-06 13:18
Pastuszka Anna
769.76KB
Zarządzenie Nr FK.0050.20.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 03.02.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.20.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 03.02.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
23-02-06 13:18
Pastuszka Anna
355.32KB
Zarządzenie Nr FK.0050.19.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 01.02.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.19.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 01.02.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
23-02-02 10:42
Pastuszka Anna
784.33KB
Zarządzenie Nr FK.0050.19.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 01.02.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.19.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 01.02.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
23-02-02 10:42
Pastuszka Anna
364.05KB
Zarządzenie Nr FK.0050.18.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 27.01.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.18.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 27.01.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
23-02-02 10:40
Pastuszka Anna
749.34KB
Zarządzenie Nr FK.0050.18.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 27.01.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.18.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 27.01.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
23-02-02 10:40
Pastuszka Anna
520.23KB
Zarządzenie Nr FK.0050.17.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 27.01.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.17.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 27.01.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
23-02-02 10:39
Pastuszka Anna
315.83KB
Zarządzenie Nr FK.0050.17.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 27.01.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.17.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 27.01.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
23-02-02 10:39
Pastuszka Anna
189.76KB
Zarządzenie Nr GOR.0050.16.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 26.01.2023r. w sprawie planu kontroli nieruchomości, na których usytuowane są zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków na lata 2023-2024 - skan Zarządzenie Nr GOR.0050.16.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 26.01.2023r. w sprawie planu kontroli nieruchomości, na których usytuowane są zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków na lata 2023-2024 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
23-02-03 08:32
Pastuszka Anna
724.25KB
Zarządzenie Nr GOR.0050.16.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 26.01.2023r. w sprawie planu kontroli nieruchomości, na których usytuowane są zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków na lata 2023-2024 - pdf Zarządzenie Nr GOR.0050.16.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 26.01.2023r. w sprawie planu kontroli nieruchomości, na których usytuowane są zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków na lata 2023-2024 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
23-02-03 08:32
Pastuszka Anna
42.94KB
Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.15.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 24.01.2023r. w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 2 przy ulicy Poprzeczna 3b w Kłobucku - skan Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.15.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 24.01.2023r. w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 2 przy ulicy Poprzeczna 3b w Kłobucku - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
23-01-31 12:03
Pastuszka Anna
280.36KB
Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.15.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 24.01.2023r. w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 2 przy ulicy Poprzeczna 3b w Kłobucku - pdf Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.15.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 24.01.2023r. w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 2 przy ulicy Poprzeczna 3b w Kłobucku - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
23-01-31 12:03
Pastuszka Anna
195.36KB
Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.14.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 24.01.2023r. w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 19 przy ulicy Orzeszkowej 1 w Kłobucku - skan Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.14.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 24.01.2023r. w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 19 przy ulicy Orzeszkowej 1 w Kłobucku - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
23-01-31 12:01
Pastuszka Anna
281.85KB
Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.14.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 24.01.2023r. w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 19 przy ulicy Orzeszkowej 1 w Kłobucku - pdf Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.14.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 24.01.2023r. w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 19 przy ulicy Orzeszkowej 1 w Kłobucku - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
23-01-31 12:01
Pastuszka Anna
195.86KB
Zarządzenie Nr CEA.0050.13.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 24.01.2023r. w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach... - skan Zarządzenie Nr CEA.0050.13.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 24.01.2023r. w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach... - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
23-01-30 12:38
Pastuszka Anna
785.16KB
Zarządzenie Nr CEA.0050.13.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 24.01.2023r. w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach... - pdf Zarządzenie Nr CEA.0050.13.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 24.01.2023r. w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach... - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
23-01-31 10:52
Pastuszka Anna
265.93KB
Zarządzenie Nr FK.0050.12.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 23.01.2023r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2033 Gminy Kłobuck przyjętej Uchwałą Nr 479/LIII/2022 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2022 roku - skan Zarządzenie Nr FK.0050.12.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 23.01.2023r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2033 Gminy Kłobuck przyjętej Uchwałą Nr 479/LIII/2022 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2022 roku - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
23-01-30 12:35
Pastuszka Anna
3.97MB
Zarządzenie Nr GOR.0050.11.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 23.01.2023r. w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Miejskiej w Kłobucku w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na rok 2023... - skan Zarządzenie Nr GOR.0050.11.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 23.01.2023r. w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Miejskiej w Kłobucku w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na rok 2023... - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
23-01-30 12:23
Pastuszka Anna
856.83KB
Zarządzenie Nr GOR.0050.11.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 23.01.2023r. w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Miejskiej w Kłobucku w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na rok 2023... - pdf Zarządzenie Nr GOR.0050.11.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 23.01.2023r. w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Miejskiej w Kłobucku w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na rok 2023... - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
23-01-23 12:59
Pastuszka Anna
155.09KB
Zarządzenie Nr GPN.0050.10.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 20.01.2023r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem, dzierżawę lub użyczenie nieruchomości gruntowych oraz ogłoszenia wykazów wynajmowanych, wydzierżawianych lub użyczanych...- skan Zarządzenie Nr GPN.0050.10.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 20.01.2023r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem, dzierżawę lub użyczenie nieruchomości gruntowych oraz ogłoszenia wykazów wynajmowanych, wydzierżawianych lub użyczanych...- skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
23-03-03 07:59
Pastuszka Anna
4.3MB
Zarządzenie Nr GPN.0050.10.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 20.01.2023r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem, dzierżawę lub użyczenie nieruchomości gruntowych oraz ogłoszenia wykazów wynajmowanych, wydzierżawianych lub użyczanych...- pdf Zarządzenie Nr GPN.0050.10.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 20.01.2023r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem, dzierżawę lub użyczenie nieruchomości gruntowych oraz ogłoszenia wykazów wynajmowanych, wydzierżawianych lub użyczanych...- pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
23-03-03 07:52
Pastuszka Anna
2.99MB
Zarządzenie Nr FK.0050.9.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 18.01.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.9.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 18.01.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
23-01-30 12:03
Pastuszka Anna
1.78MB
Zarządzenie Nr FK.0050.9.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 18.01.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.9.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 18.01.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 180
23-01-30 12:02
Pastuszka Anna
437.19KB
Zarządzenie Nr EK.0050.8.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 18.01.2023r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko: dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Libidzy, dyrektora Przedszkola Gminnego Nr 5... - skan Zarządzenie Nr EK.0050.8.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 18.01.2023r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko: dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Libidzy, dyrektora Przedszkola Gminnego Nr 5... - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
23-01-23 07:57
Pastuszka Anna
797.71KB
Zarządzenie Nr EK.0050.8.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 18.01.2023r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko: dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Libidzy, dyrektora Przedszkola Gminnego Nr 5... - pdf Zarządzenie Nr EK.0050.8.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 18.01.2023r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko: dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Libidzy, dyrektora Przedszkola Gminnego Nr 5... - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
23-01-23 07:55
Pastuszka Anna
102.09KB
Zarządzenie Nr ZDIGK.0050.7.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 16.01 2023
w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 6 przy ulicy Poprzeczna 3b w Kłobucku. Zarządzenie Nr ZDIGK.0050.7.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 16.01 2023 w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 6 przy ulicy Poprzeczna 3b w Kłobucku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
23-01-18 13:04
Nabiałczyk Grzegorz
422.02KB
Zarządzenie Nr ZDIGK.0050.7.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 16.01 2023
w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 6 przy ulicy Poprzeczna 3b w Kłobucku. Zarządzenie Nr ZDIGK.0050.7.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 16.01 2023 w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 6 przy ulicy Poprzeczna 3b w Kłobucku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
23-01-18 12:57
Nabiałczyk Grzegorz
195.84KB
Zarządzenie Nr FK.0050.6.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 13.01.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.6.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 13.01.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
23-01-13 11:02
Pastuszka Anna
610.87KB
Zarządzenie Nr FK.0050.6.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 13.01.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.6.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 13.01.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
23-01-13 11:02
Pastuszka Anna
352.92KB
Zarządzenie Nr FK.0050.5.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 11.01.2023r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2033 Gminy Kłobuck przyjętej Uchwałą Nr 479/LIII/2022 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2022 roku - skan Zarządzenie Nr FK.0050.5.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 11.01.2023r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2033 Gminy Kłobuck przyjętej Uchwałą Nr 479/LIII/2022 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2022 roku - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
23-01-13 09:15
Pastuszka Anna
4.11MB
Zarządzenie Nr FK.0050.5.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 11.01.2023r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2033 Gminy Kłobuck przyjętej Uchwałą Nr 479/LIII/2022 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2022 roku - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.5.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 11.01.2023r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2033 Gminy Kłobuck przyjętej Uchwałą Nr 479/LIII/2022 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2022 roku - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
23-01-13 09:15
Pastuszka Anna
4.29MB
Zarządzenie Nr EK.0050.4.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 11.01.2023r.
w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024
do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych... - skan Zarządzenie Nr EK.0050.4.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 11.01.2023r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych... - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
23-01-12 10:56
Pastuszka Anna
1.22MB
Zarządzenie Nr EK.0050.4.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 11.01.2023r.
w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024
do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych... - pdf Zarządzenie Nr EK.0050.4.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 11.01.2023r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych... - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
23-01-12 10:56
Pastuszka Anna
69.13KB
Zarządzenie Nr FK.0050.3.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 10.01.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.3.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 10.01.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
23-01-13 08:54
Pastuszka Anna
699.17KB
Zarządzenie Nr FK.0050.3.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 10.01.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.3.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 10.01.2023r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
23-01-13 08:54
Pastuszka Anna
356.26KB
Zarządzenie Nr FK.0050.2.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 09.01.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.2.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 09.01.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
23-01-13 08:49
Pastuszka Anna
796.88KB
Zarządzenie Nr FK.0050.2.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 09.01.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf Zarządzenie Nr FK.0050.2.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 09.01.2023r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
23-01-13 08:50
Pastuszka Anna
527.83KB
Zarządzenie Nr FK.0050.1.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 09.01.2023r. w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kłobucku na rok 2023 - skan Zarządzenie Nr FK.0050.1.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 09.01.2023r. w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kłobucku na rok 2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
23-01-12 10:52
Pastuszka Anna
9.98MB

Redakcja strony: Zarządzenia zewnętrzneRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 25787

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl