Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Sprawozdania z przebiegu konsultacji

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sprawozdania z przebiegu konsultacji [ 16 ]
Sprawozdanie z przebiegu konsultacji dot. konsultacji projektu uchwały w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne Sprawozdanie z przebiegu konsultacji dot. konsultacji projektu uchwały w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 212
16-02-04 09:53
Pastuszka Anna
82.72KB
Sprawozdanie z przebiegu konsultacji dot. konsultacji projektów uchwał: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłobuck, szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych... Sprawozdanie z przebiegu konsultacji dot. konsultacji projektów uchwał: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłobuck, szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 159
16-08-16 14:29
Pastuszka Anna
111.82KB
Sprawozdanie
z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych stypendium Burmistrza Kłobucka Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych stypendium Burmistrza Kłobucka
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 162
16-08-24 14:06
Miłkowski Paweł
238.84KB
Sprawozdanie z przebiegu konsultacji dot. projektu uchwały Rady Miejskiej w Kłobucku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłobuck Sprawozdanie z przebiegu konsultacji dot. projektu uchwały Rady Miejskiej w Kłobucku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłobuck
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 240
16-11-17 14:23
Pastuszka Anna
291.46KB
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji dot. projektu Programu współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji dot. projektu Programu współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 213
16-11-21 11:46
Pastuszka Anna
221.9KB
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji dot. zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Kłobuck  Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji dot. zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Kłobuck
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 157
17-04-14 08:43
Pastuszka Anna
203.25KB
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji dot. projektu Programu współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji dot. projektu Programu współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 267
17-11-28 14:58
Pastuszka Anna
221.49KB
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu programu współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - skan (dot. roku 2019) Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu programu współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - skan (dot. roku 2019)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 241
18-11-30 12:52
Pastuszka Anna
224.3KB
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu programu współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - skan (na rok 2020) Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu programu współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - skan (na rok 2020)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
19-11-20 12:38
Pastuszka Anna
201.27KB
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektów w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłobuck oraz w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych... Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektów w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłobuck oraz w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 174
20-03-26 10:52
Pastuszka Anna
312.53KB
Sprawozdanie z przebiegu konsultacji w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty Sprawozdanie z przebiegu konsultacji w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 135
20-03-26 10:53
Pastuszka Anna
229.71KB
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu programu współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - doc (na rok 2021) Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu programu współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - doc (na rok 2021)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
20-11-17 08:39
Pastuszka Anna
14.5KB
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu programu współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - pdf (na rok 2022) Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu programu współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - pdf (na rok 2022)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 217
21-11-22 10:53
Pastuszka Anna
80.13KB
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu programu współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - pdf (na rok 2023) Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu programu współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - pdf (na rok 2023)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
22-11-24 09:20
Pastuszka Anna
634.46KB
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu programu współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - pdf (na rok 2024) Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu programu współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - pdf (na rok 2024)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
23-11-24 10:42
Pastuszka Anna
642.74KB
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu programu współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - pdf (na rok 2024) Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu programu współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - pdf (na rok 2024)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
24-01-17 12:03
Pastuszka Anna
743KB

Redakcja strony: Sprawozdania z przebiegu konsultacjiRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1555

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl