Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

WYBORY PREZYDENTA RP 2020r

 

II TURA WYBORÓW PREZYDENTA RP

Ważny komunikat dla wyborców dotyczący udziału w ponownym głosowaniu.

1.   Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego zarówno w kraju jak i za granicą dokonane przed pierwszym głosowaniem w dniu 28 czerwca 2020 r. dotyczy również ponownego głosowania w dniu 12 lipca 2020 r. (tzw. II tury wyborów). W ponownym głosowaniu pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonanym przed głosowaniem w dniu 28 czerwca 2020 r.

Wyborcy w kraju, którzy nie zgłosili zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu do dnia 30 czerwca 2020 r.

Wyborcy, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego mogą wziąć udział w głosowaniu w innym obwodzie, ale tylko bezpośrednio w lokalu wyborczym (nie w formie korespondencyjnej). Będzie to możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, w której są ujęci w spisie wyborców lub od konsula, który dopisał wyborcę do spisu wyborców. Zaświadczenie może być pobrane wyłącznie do czasu wysłania pakietu wyborczego.

2.   Wyborcy wpisani na swój wniosek do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania (zarówno w kraju jak i za granicą) będą ujęci w tym samym spisie wyborców w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r. Nie ma możliwości dopisania do innego spisu wyborców. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, w której wyborcy są ujęci w spisie wyborców lub od konsula, który dopisał wyborcę do spisu wyborców.

3.   Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów w pierwszym głosowaniu w dniu 28 czerwca 2020 r. będą ujęte w tym spisie wyborców również w ponownym głosowaniu. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie będzie możliwe po otrzymaniu  zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, który sporządził spis wyborców. Ponadto wyborcy, którzy opuścili szpital, zakład pomocy społecznej, zakład karny lub areszt śledczy po dniu pierwszego głosowania będą mogli być dopisani do spisu wyborców przez obwodową komisję wyborczą w miejscu stałego zamieszkania, jeżeli udokumentują, że opuścili tę jednostkę przed dniem ponownego głosowania.

Jedynie wyborcy stale zamieszkali w gminie, na której obszarze znajduje się zakład leczniczy, dom pomocy społecznej, zakład karny i areszt śledczy lub oddział zewnętrzny takiego zakładu i aresztu, którzy po sporządzeniu przez kierownika tej jednostki wykazu wyborców w niej przebywających, opuścili tę placówkę, zostaną wykreśleni ze spisu wyborców sporządzonego dla tej jednostki i będą ujęci w spisie wyborców właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

 

Akty pełnomocnictwa wydane przed I turą obowiązują również podczas II tury wyborów (pełnomocnicy głosują na podstawie wykazu, który posiada Obwodowa Komisja Wyborcza). Wnioski przed ponownym głosowaniem można składać do 2 lipca br.

Dopisanie do spisu wyborców - 7 lipiec br.

Zaświadczenia o prawie do głosowania oraz dopisanie się do rejstru - 10 lipiec br.

WSZYSTKIE CZYNNOŚCI OBEJMUJĄ TĘ GRANICZNĄ DATĘ!

 

Informacje Państwowej Komisji Wyborczej:

https://wybory.gov.pl/prezydent2020/ 

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Wybory Prezydenta RP 2020r. [ 24 ]
Postanowienie_o_wyborach_prezydenckich_10.05.2020_r.pdf Postanowienie_o_wyborach_prezydenckich_10.05.2020_r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 171
20-02-13 09:05
Kardynał Katarzyna
1.65MB
Zgłoszenie kandydata na członka OKW.pdf Zgłoszenie kandydata na członka OKW.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 203
20-03-02 14:20
Kardynał Katarzyna
80.47KB
Informacja dotycząca zgłaszania
kandydatów na członków OKW. Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów na członków OKW.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 158
20-03-31 14:55
Kardynał Katarzyna
67.48KB
Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 10 kwietnia 2020 r. o numerach, granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach OKW oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika. Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 10 kwietnia 2020 r. o numerach, granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach OKW oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 151
20-04-10 08:21
Kardynał Katarzyna
155.51KB
Postanowienie nr 12/2020 Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dn. 2.03.2020 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Kłobuck . Postanowienie nr 12/2020 Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dn. 2.03.2020 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Kłobuck .
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 134
20-04-10 08:27
Kardynał Katarzyna
221.84KB
Wykaz słupów i tablic ogłoszeniowych na terenie Gminy Kłobuck. Wykaz słupów i tablic ogłoszeniowych na terenie Gminy Kłobuck.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 147
20-04-10 08:28
Kardynał Katarzyna
405.57KB
OBWIESZCZENIE Burmistrza Kłobucka z dnia 10 kwietnia 2020 roku - informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika... OBWIESZCZENIE Burmistrza Kłobucka z dnia 10 kwietnia 2020 roku - informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 188
20-04-10 09:01
Kardynał Katarzyna
137.94KB
Informacja o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków OKW oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji.pdf Informacja o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków OKW oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 149
20-04-15 09:56
Kardynał Katarzyna
104.1KB
Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta.pdf Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
20-04-17 09:25
Kardynał Katarzyna
81.31KB
Postanowienie Komisarza Wyborczego II w Częstochowie w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych.pdf Postanowienie Komisarza Wyborczego II w Częstochowie w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 425
20-04-21 08:17
Kardynał Katarzyna
245.66KB
Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej (zgłoszenie wyborcy).doc Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej (zgłoszenie wyborcy).doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 144
20-04-21 08:18
Kardynał Katarzyna
43KB
Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 7 maja 2020 roku
Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
20-05-08 12:54
Kardynał Katarzyna
134.97KB
Uchwała nr 129/2020 PKW z dnia 10 maja 2020 r. Uchwała nr 129/2020 PKW z dnia 10 maja 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
20-05-11 08:11
Kardynał Katarzyna
76.6KB
Głosowanie korespondencyjne wniosek.docx Głosowanie korespondencyjne wniosek.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 159
20-06-05 11:14
Kardynał Katarzyna
15.3KB
wniosek o wydanie aktu pełnomocnictwa dla osób niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osób, które w dniu głosowania kończą 60 lat.doc wniosek o wydanie aktu pełnomocnictwa dla osób niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osób, które w dniu głosowania kończą 60 lat.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
20-06-05 10:37
Kardynał Katarzyna
51KB
Informacja o uprawnieniach przysługujących wyborcom niepelnosprawnym.pdf Informacja o uprawnieniach przysługujących wyborcom niepelnosprawnym.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
20-06-05 10:46
Kardynał Katarzyna
177.76KB
Informacja 
o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu 
głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
20-06-05 10:51
Kardynał Katarzyna
186.05KB
zgłoszenie kandydatów na członków OKW.docx zgłoszenie kandydatów na członków OKW.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
20-06-10 07:28
Kardynał Katarzyna
31.95KB
Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 10 czerwca 2020 r. o numerach, granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach OKW oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika. Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 10 czerwca 2020 r. o numerach, granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach OKW oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
20-06-10 13:11
Kardynał Katarzyna
24.01KB
OBWIESZCZENIE Burmistrza Kłobucka z dnia 10 czerwca 2020 roku - informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika.. OBWIESZCZENIE Burmistrza Kłobucka z dnia 10 czerwca 2020 roku - informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika..
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 172
20-06-10 13:36
Kardynał Katarzyna
30.1KB
Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie II uzupełnienia i losowania.doc Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie II uzupełnienia i losowania.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
20-06-14 18:17
Kardynał Katarzyna
104.5KB
Obwieszczenie KBW o zarejestrowanych kandydatach.docx Obwieszczenie KBW o zarejestrowanych kandydatach.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
20-06-15 09:13
Kardynał Katarzyna
19.82KB
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie II w sprawie powołania  obwodowych komisji wyborczych. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 983
20-06-15 18:29
Kardynał Katarzyna
767.19KB
obwieszczenie o II turze.docx obwieszczenie o II turze.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
20-06-30 12:38
Kardynał Katarzyna
14.07KB

Redakcja strony: WYBORY PREZYDENTA RP 2020rRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 3090

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl