Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Raport o stanie gminy Klobuck za 2020 rok

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY

Zgodnie z art. 28aa ust. 6, 7, 8  ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm), w debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, (czyli do dnia 21 czerwca 2021 r.), podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Raport o stanie gminy Kłobuck za 2020 rok [ 2 ]
RAPORT O STANIE GMINY ZA 2020 ROK RAPORT O STANIE GMINY ZA 2020 ROK
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 402
21-06-01 07:41
Kardynał Katarzyna
9.93MB
Zgłoszenie do zabrania głosu w debacie Zgłoszenie do zabrania głosu w debacie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
21-05-28 07:45
Kardynał Katarzyna
33.45KB

Redakcja strony: Raport o stanie gminy Klobuck za 2020 rokRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 628

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl