Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Raport o stanie gminy Kłobuck za 2021 rok

Przedstawienie raportu o stanie gminy to obowiązek, wynikający ze zmian w ustawie o samorządzie gminnym. Gmina Kłobuck opracowała stosowny dokument. Będzie on przedmiotem debaty podczas czerwcowej sesji Rady Miejskiej. Wówczas radni, oprócz głosowania nad absolutorium dla burmistrza, będą głosowali w sprawie udzielenia burmistrzowi wotum zaufania.

Raport stanowi podsumowanie 2021 roku. Zawiera informacje o samym mieście. W raporcie uwzględnione są informacje o finansach gminy i inwestycjach, realizacji polityk, programów, strategii, uchwał Rady Miejskiej, budżetu obywatelskiego, współpracy z innymi samorządami i jednostkami. Część analityczna dotyczy m.in. edukacji, kultury, sportu, rekreacji. W raporcie przytoczono kluczowe działania inwestycyjne, realizowane przede wszystkim przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych.

Raport przygotowali pracownicy Urzędu Miejskiego w Kłobucku i jednostek podległych miastu. Nie posiłkowano się firmami zewnętrznymi.
Dokument został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej. Do pobrania poniżej. Raport będzie przedmiotem debaty na sesji Rady Miejskiej w Kłobucku 22 czerwca 2022 r..

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY

Zgodnie z art. 28aa ust. 6, 7, 8  ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559), w debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, (czyli do dnia 21 czerwca 2022 r.), podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Raport o stanie gminy Kłobuck za 2021 rok [ 2 ]
RAPORT O STANIE GMINY ZA 2021 ROK - pdf RAPORT O STANIE GMINY ZA 2021 ROK - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 164
22-06-02 08:13
Pastuszka Anna
8.83MB
Zgłoszenie do zabrania głosu w debacie - doc Zgłoszenie do zabrania głosu w debacie - doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
22-06-02 08:14
Pastuszka Anna
33.43KB

Redakcja strony: Raport o stanie gminy Kłobuck za 2021 rokRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 476

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl