Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Rok 2016

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Rok 2016 [ 6 ]
Komunikat wraz z projektem uchwały dot. konsultacji projektu uchwały w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne Komunikat wraz z projektem uchwały dot. konsultacji projektu uchwały w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 329
16-01-20 10:43
Pastuszka Anna
131.44KB
Komunikat wraz z projektem uchwały dot. regulaminu przyznawania i wypłacania dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych funkcjonujących na terenie Gminy Kłobuck stypendium Burmistrza Kłobucka... Komunikat wraz z projektem uchwały dot. regulaminu przyznawania i wypłacania dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych funkcjonujących na terenie Gminy Kłobuck stypendium Burmistrza Kłobucka...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 271
16-08-03 12:11
Pastuszka Anna
1.94MB
Komunikat wraz z projektem uchwały dot. regulaminu przyznawania i wypłacania dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - mieszkańców gminy Kłobuck stypendium Burmistrza Kłobucka w ramach Lokalnego... Komunikat wraz z projektem uchwały dot. regulaminu przyznawania i wypłacania dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - mieszkańców gminy Kłobuck stypendium Burmistrza Kłobucka w ramach Lokalnego...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 352
16-09-22 13:04
Pastuszka Anna
1.18MB
Komunikat wraz z projektem uchwały dot. regulaminu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury Komunikat wraz z projektem uchwały dot. regulaminu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 189
16-09-28 15:21
Pastuszka Anna
1.38MB
Komunikat wraz z projektem Programu Współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 Komunikat wraz z projektem Programu Współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 245
16-11-04 13:50
Pastuszka Anna
436.16KB
Komunikat wraz z projektem uchwały Rady Miejskiej w Kłobucku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłobuck Komunikat wraz z projektem uchwały Rady Miejskiej w Kłobucku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłobuck
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 188
16-11-08 15:26
Pastuszka Anna
141.18KB

Redakcja strony: Rok 2016Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1281

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl