Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Projekty uchwał na VII sesję (07.05.2019r.)

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Projekty uchwał na VII sesję (07.05.2019r.) [ 18 ]
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 349/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 25.11.2013r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa... Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 349/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 25.11.2013r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 188
19-04-24 13:59
Pastuszka Anna
472.29KB
Projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2019 Projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 160
19-04-24 14:01
Pastuszka Anna
1.57MB
Załącznik nr 5 do projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2019 Załącznik nr 5 do projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 138
19-04-30 13:07
Pastuszka Anna
736.75KB
Załącznik nr 5 do projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2019 - Projekt II   Załącznik nr 5 do projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2019 - Projekt II
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 117
19-04-30 13:07
Pastuszka Anna
741.47KB
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 30/IV/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028 Gminy Kłobuck Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 30/IV/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028 Gminy Kłobuck
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 157
19-04-24 14:10
Pastuszka Anna
1.35MB
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kłobuck w 2019 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętej pożyczki i kredytów Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kłobuck w 2019 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętej pożyczki i kredytów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 666
19-04-24 14:12
Pastuszka Anna
290.75KB
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg na Dyrektora Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku ozn. Nr OR.1510.1.004.2019 oraz OR.1510.1.005.2019 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg na Dyrektora Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku ozn. Nr OR.1510.1.004.2019 oraz OR.1510.1.005.2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 197
19-04-24 14:15
Pastuszka Anna
165.18KB
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowościach Libidza i Gruszewnia - skan Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowościach Libidza i Gruszewnia - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 227
19-04-24 14:22
Pastuszka Anna
4.25MB
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowościach Libidza i Gruszewnia - pdf Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowościach Libidza i Gruszewnia - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 201
19-04-29 09:10
Pastuszka Anna
5.84MB
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kłobucku obręb Smugi - skan Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kłobucku obręb Smugi - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
19-04-24 14:27
Pastuszka Anna
4.49MB
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kłobucku obręb Smugi - pdf Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kłobucku obręb Smugi - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 287
19-04-29 09:11
Pastuszka Anna
6.8MB
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Kłobucku - skan Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Kłobucku - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 160
19-04-24 14:32
Pastuszka Anna
6.97MB
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Kłobucku - pdf Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Kłobucku - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 253
19-04-29 09:13
Pastuszka Anna
13.87MB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowych najemców lub dzierżawców Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowych najemców lub dzierżawców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
19-04-24 14:41
Pastuszka Anna
1.39MB
Projekt uchwały w sprawie przywrócenia ruchu pasażerskiego na stacji kolejowej Kłobuck Projekt uchwały w sprawie przywrócenia ruchu pasażerskiego na stacji kolejowej Kłobuck
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 389
19-04-24 14:45
Pastuszka Anna
771.54KB
Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na rok 2019 na terenie Gminy Kłobuck Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na rok 2019 na terenie Gminy Kłobuck
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 207
19-04-24 14:46
Pastuszka Anna
336.4KB
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 35/IV/2018 z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia stawek, terminu płatności opłaty targowej oraz zasad jej poboru w drodze inkasa na terenie Gminy Kłobuck Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 35/IV/2018 z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia stawek, terminu płatności opłaty targowej oraz zasad jej poboru w drodze inkasa na terenie Gminy Kłobuck
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 139
19-04-24 14:50
Pastuszka Anna
301.92KB
Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 146
19-04-24 14:52
Pastuszka Anna
396.8KB

Redakcja strony: Projekty uchwał na VII sesję (07.05.2019r.)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1358

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl