Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Projekty uchwał na XXIII sesje 21.07.2020r.

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Projekty uchwał na XXIII sesję 21.07.2020r. [ 20 ]
Projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kłobucku Projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kłobucku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 147
20-07-08 14:37
Nabiałczyk Grzegorz
563.55KB
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kłobucka wotum zaufania Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kłobucka wotum zaufania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 154
20-07-08 17:29
Nabiałczyk Grzegorz
289.36KB
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2019 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 155
20-07-08 17:34
Nabiałczyk Grzegorz
253.88KB
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kłobucka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kłobucka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 173
20-07-08 17:38
Nabiałczyk Grzegorz
316.01KB
Projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2020 Projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 167
20-07-15 08:45
Kardynał Katarzyna
3.14MB
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 159/XVI/2019 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Kłobuck na rok 2020 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 159/XVI/2019 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Kłobuck na rok 2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 143
20-07-08 17:48
Nabiałczyk Grzegorz
315.92KB
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 158/XVI/2019 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2028 Gminy Kłobuck Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 158/XVI/2019 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2028 Gminy Kłobuck
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
20-07-08 17:52
Nabiałczyk Grzegorz
1.16MB
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kłobuck w 2020 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętej pożyczki i kredytów Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kłobuck w 2020 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętej pożyczki i kredytów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 198
20-07-08 17:57
Nabiałczyk Grzegorz
309.92KB
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Kłobucka Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Kłobucka
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 149
20-07-10 07:29
Kardynał Katarzyna
379.51KB
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Łobodnie Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Łobodnie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 157
20-07-08 18:03
Nabiałczyk Grzegorz
485.82KB
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Libidzy Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Libidzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 152
20-07-08 18:06
Nabiałczyk Grzegorz
462.88KB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowych dzierżawców Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowych dzierżawców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
20-07-14 14:16
Nabiałczyk Grzegorz
910.87KB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck, a pozostających w trwałym zarządzie OSiR w Kłobucku na 3 lata, na rzecz dotychczasowych dzierżawców Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck, a pozostających w trwałym zarządzie OSiR w Kłobucku na 3 lata, na rzecz dotychczasowych dzierżawców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
20-07-08 18:23
Nabiałczyk Grzegorz
736.35KB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres 3 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck, przekazanych w nieodpłatne użytkowanie MOK w Kłobucku , na rzecz dotychczasowych najemców Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres 3 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck, przekazanych w nieodpłatne użytkowanie MOK w Kłobucku , na rzecz dotychczasowych najemców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
20-07-08 18:37
Nabiałczyk Grzegorz
451.14KB
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Kamyk Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Kamyk
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 145
20-07-13 12:37
Nabiałczyk Grzegorz
14.05MB
Załącznik do Projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Kamyk Załącznik do Projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Kamyk
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 141
20-07-14 11:39
Nabiałczyk Grzegorz
6.5MB
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Borowianka i Kopiec Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Borowianka i Kopiec
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 175
20-07-13 12:51
Nabiałczyk Grzegorz
10.93MB
Załącznik do Projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Borowianka i Kopiec Załącznik do Projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Borowianka i Kopiec
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 207
20-07-14 11:41
Nabiałczyk Grzegorz
1.65MB
Projekt uchwały w sprawie regulaminu udzielania dotacji na wymianę źródeł ogrzewania z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Woj.  Śl.  na lata 2014-2020 w ramach projektu pn.: Wymiana źródeł ciepła w ind. gosp. domowych Projekt uchwały w sprawie regulaminu udzielania dotacji na wymianę źródeł ogrzewania z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śl. na lata 2014-2020 w ramach projektu pn.: "Wymiana źródeł ciepła w ind. gosp. domowych"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 313
20-07-08 18:53
Nabiałczyk Grzegorz
2.62MB
Projekt uchwały w sprawie apelu odnoszącego się do trudnej sytuacji dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Kłobuck oraz pilnych potrzeb zmian ustawowych dotyczących gospodarki odpadami. Projekt uchwały w sprawie apelu odnoszącego się do trudnej sytuacji dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Kłobuck oraz pilnych potrzeb zmian ustawowych dotyczących gospodarki odpadami.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 226
20-07-10 12:47
Kardynał Katarzyna
256.04KB

Redakcja strony: Projekty uchwał na XXIII sesje 21.07.2020r.Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1187

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl