Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Projekty uchwał na XII sesję (24.09.2019r.)

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Projekty uchwał na XII sesję (24.09.2019r.) [ 12 ]
Projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2019 Projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 185
19-09-11 13:41
Pastuszka Anna
1.27MB
załącznik nr 3 do projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2019 załącznik nr 3 do projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 117
19-09-19 08:39
Pastuszka Anna
430.58KB
załącznik nr 3 do projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2019 - projekt II załącznik nr 3 do projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2019 - projekt II
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 165
19-09-19 08:40
Pastuszka Anna
0.94MB
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 30/IV/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028 Gminy Kłobuck Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 30/IV/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028 Gminy Kłobuck
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 183
19-09-11 13:43
Pastuszka Anna
2.55MB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowych dzierżawców Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowych dzierżawców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 167
19-09-11 13:45
Pastuszka Anna
538.78KB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 140
19-09-11 13:47
Pastuszka Anna
794KB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck, a pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku na 3 lata, na rzecz dotychczasowych najemców Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck, a pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku na 3 lata, na rzecz dotychczasowych najemców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
19-09-11 13:48
Pastuszka Anna
515.16KB
Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Częstochowie na kadencję 2020-2023 Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Częstochowie na kadencję 2020-2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 149
19-09-11 13:50
Pastuszka Anna
383.04KB
Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Częstochowie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych na kadencję 2020-2023 Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Częstochowie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych na kadencję 2020-2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 159
19-09-11 13:56
Pastuszka Anna
402.17KB
Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Częstochowie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych na kadencję 2020-2023 Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Częstochowie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych na kadencję 2020-2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
19-09-11 13:57
Pastuszka Anna
400.26KB
Opinia Zespołu do spraw wyboru ławników do sądów powszechnych z dnia 10 września 2019r. Opinia Zespołu do spraw wyboru ławników do sądów powszechnych z dnia 10 września 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 167
19-09-12 07:51
Pastuszka Anna
0.96MB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 176
19-09-19 08:43
Pastuszka Anna
838.87KB

Redakcja strony: Projekty uchwał na XII sesję (24.09.2019r.)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 953

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl