Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Projekty uchwał na VI sesję (26.03.2019r.)

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Projekty uchwał na VI Sesję (26.03.2019r.) [ 10 ]
Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 178
19-03-14 13:03
Miłkowski Paweł
254.37KB
Projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2019 Projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
19-03-14 13:04
Miłkowski Paweł
3.22MB
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 30/IV/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028 Gminy Kłobuck Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 30/IV/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028 Gminy Kłobuck
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 148
19-03-14 13:05
Miłkowski Paweł
1.48MB
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 468/XLV/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 18 września 2018 roku w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Kłobuck w 2020 roku. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 468/XLV/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 18 września 2018 roku w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Kłobuck w 2020 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 154
19-03-14 13:07
Miłkowski Paweł
510.78KB
Projekt uchwały w sprawie desygnowania na kandydata do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kłobucku Projekt uchwały w sprawie desygnowania na kandydata do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kłobucku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 151
19-03-14 13:07
Miłkowski Paweł
271.51KB
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kłobucku w rejonie ulic Górniczej i Wojska Polskiego Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kłobucku w rejonie ulic Górniczej i Wojska Polskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 168
19-03-14 13:08
Miłkowski Paweł
3.28MB
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłobuck w 2019 roku Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłobuck w 2019 roku"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 131
19-03-14 13:10
Miłkowski Paweł
1.15MB
Projekt uchwały w sprawie warunków udzielania bonifikat od jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Kłobuck... Projekt uchwały w sprawie warunków udzielania bonifikat od jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Kłobuck...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 148
19-03-14 13:12
Miłkowski Paweł
659.76KB
Projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kłobuck na lata 2019-2023 Projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kłobuck na lata 2019-2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 196
19-03-14 13:13
Miłkowski Paweł
2.2MB
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 141
19-03-15 09:23
Miłkowski Paweł
469.71KB

Redakcja strony: Projekty uchwał na VI sesję (26.03.2019r.)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 961

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl