Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Projekty uchwał na XI sesję (20.08.2019r.)

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Projekty uchwał na XI sesję (20.08.2019r.) [ 11 ]
Projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2019  Projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 172
19-08-08 12:34
Pastuszka Anna
2.11MB
Projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2019 - projekt II Projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2019 - projekt II
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
19-08-14 13:31
Pastuszka Anna
1.96MB
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 30/IV/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028 Gminy Kłobuck Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 30/IV/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028 Gminy Kłobuck
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 137
19-08-08 12:35
Pastuszka Anna
1.4MB
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 193
19-08-08 12:37
Pastuszka Anna
264.7KB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowych najemców lub dzierżawców Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowych najemców lub dzierżawców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 134
19-08-08 12:39
Pastuszka Anna
1.22MB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 166
19-08-08 12:41
Pastuszka Anna
493.52KB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck, a pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku na 3 lata, na rzecz dotychczasowych najemców Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck, a pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku na 3 lata, na rzecz dotychczasowych najemców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
19-08-08 12:47
Pastuszka Anna
531.88KB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Kłobuck, a pozostającego w trwałym zarządzie Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku na okres 10 lat Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Kłobuck, a pozostającego w trwałym zarządzie Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku na okres 10 lat
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
19-08-08 12:56
Pastuszka Anna
379.11KB
Projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gminę Kłobuck Projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gminę Kłobuck
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 198
19-08-08 12:59
Pastuszka Anna
322.49KB
Projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników Projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
19-08-08 13:01
Pastuszka Anna
289.91KB
Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
19-08-08 13:03
Pastuszka Anna
2.31MB

Redakcja strony: Projekty uchwał na XI sesję (20.08.2019r.)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 935

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl