Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Projekty uchwał na XXIX sesje (23.03.2021r.)

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Projekty uchwał na XXIX sesję (23.03.2021r.) [ 13 ]
Projekt uchwały w sprawie zwolnienia oraz zwrotu opłaty pobranej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w roku 2021 - skan Projekt uchwały w sprawie zwolnienia oraz zwrotu opłaty pobranej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w roku 2021 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 168
21-03-11 10:28
Pastuszka Anna
587.47KB
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłobuck w 2021 roku - skan Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłobuck w 2021 roku" - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 141
21-03-11 10:29
Pastuszka Anna
1.26MB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłobuck - skan Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
21-03-11 10:30
Pastuszka Anna
512.24KB
Projekt uchwały w sprawie mpzp dla terenów położonych w Kłobucku w obrębach Kłobuck, Przybyłów i Osoki Pustkowie - skan Projekt uchwały w sprawie mpzp dla terenów położonych w Kłobucku w obrębach Kłobuck, Przybyłów i Osoki Pustkowie - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 139
21-03-11 10:32
Pastuszka Anna
5.93MB
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia swojej niewłaściwości i przekazania sprawy organom właściwym - skan Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia swojej niewłaściwości i przekazania sprawy organom właściwym - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
21-03-11 10:34
Pastuszka Anna
450.49KB
Projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gminę Kłobuck - skan Projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gminę Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 116
21-03-11 10:35
Pastuszka Anna
379.94KB
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 249/XXVII/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 - skan Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 249/XXVII/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 129
21-03-11 13:54
Pastuszka Anna
363.26KB
Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego - skan Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
21-03-15 07:14
Pastuszka Anna
251.72KB
Projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2021 - skan Projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2021 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
21-03-15 07:19
Pastuszka Anna
4.2MB
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 251/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2031 Gminy Kłobuck - skan Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 251/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2031 Gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
21-03-15 14:58
Pastuszka Anna
0.98MB
Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk a rok 2021 na terenie Gminy Kłobuck - skan Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk a rok 2021 na terenie Gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 151
21-03-17 14:37
Pastuszka Anna
381.24KB
Projekt_uchwały238_2021z_poprawkami.pdf Projekt_uchwały238_2021z_poprawkami.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
21-03-24 13:09
Pastuszka Anna
5.06MB
PLAN_KLOB_OSOKI_fin_georef_23032021.tif PLAN_KLOB_OSOKI_fin_georef_23032021.tif
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
21-03-24 13:09
Pastuszka Anna
19.85MB

Redakcja strony: Projekty uchwał na XXIX sesje (23.03.2021r.)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 863

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl