Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Projekty uchwał na XXVII sesję (29.12.2020r.)

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Projekty uchwał na XXVII sesję (29.12.2020r.) [ 17 ]
Projekt uchwały w sprawie mpzp terenu w miejscowościach Borowianka i Kopiec - etap I - skan Projekt uchwały w sprawie mpzp terenu w miejscowościach Borowianka i Kopiec - etap I - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 170
20-12-18 08:15
Pastuszka Anna
13.45MB
Projekt uchwały w sprawie mpzp terenu w miejscowościach Borowianka i Kopiec - etap I - pdf Projekt uchwały w sprawie mpzp terenu w miejscowościach Borowianka i Kopiec - etap I - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
20-12-22 07:47
Pastuszka Anna
1.41MB
Projekt uchwały w sprawie mpzp terenu w miejscowości Kamyk - etap I - skan Projekt uchwały w sprawie mpzp terenu w miejscowości Kamyk - etap I - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
20-12-18 08:17
Pastuszka Anna
16.57MB
Projekt uchwały w sprawie mpzp terenu w miejscowości Kamyk - etap I - pdf Projekt uchwały w sprawie mpzp terenu w miejscowości Kamyk - etap I - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 251
20-12-22 07:48
Pastuszka Anna
3.03MB
Projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2020 - skan Projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2020 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 147
20-12-18 08:26
Pastuszka Anna
2.03MB
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 158/XVI/2019 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2028 Gminy Kłobuck - skan Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 158/XVI/2019 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2028 Gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 134
20-12-18 08:31
Pastuszka Anna
1.32MB
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 - skan Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 166
20-12-22 07:41
Pastuszka Anna
6.99MB
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na rok 2021 - skan Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na rok 2021 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
20-12-18 08:40
Pastuszka Anna
2.16MB
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2031 - skan Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2031 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
20-12-18 08:47
Pastuszka Anna
3.76MB
Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Kłobuck na rok 2021 - skan Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Kłobuck na rok 2021 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
20-12-18 08:55
Pastuszka Anna
17.69MB
Projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gminę Kłobuck - skan Projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gminę Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 195
20-12-18 08:57
Pastuszka Anna
433.76KB
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad, trybu i sposobu rozliczania dotacji na dofinansowanie usuwania azbestu z terenu Gminy Kłobuck - skan Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad, trybu i sposobu rozliczania dotacji na dofinansowanie usuwania azbestu z terenu Gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 151
20-12-18 09:05
Pastuszka Anna
382.64KB
Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Kłobuck na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania - skan Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Kłobuck na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
20-12-18 09:07
Pastuszka Anna
1.7MB
Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kłobuck - skan Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 181
20-12-18 09:08
Pastuszka Anna
3.6MB
mapa - aglomeracja Kłobuck mapa - aglomeracja Kłobuck
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 169
20-12-18 09:08
Pastuszka Anna
5MB
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023” - skan Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023” - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 157
20-12-18 09:10
Pastuszka Anna
5.28MB
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji - skan Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
20-12-22 07:33
Pastuszka Anna
318.77KB

Redakcja strony: Projekty uchwał na XXVII sesję (29.12.2020r.)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1006

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl