Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Projekty uchwał na XIV sesję (12.11.2019r)

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Projekty uchwał na XIV sesję (12.11.2019r) [ 16 ]
Projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2019 Projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 129
19-10-30 11:00
Pastuszka Anna
2.37MB
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia mpzp terenu w obrębie Lgota i Biała Dolna - etap I - skan Projekt uchwały w sprawie uchwalenia mpzp terenu w obrębie Lgota i Biała Dolna - etap I - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 169
19-10-31 07:58
Pastuszka Anna
8.89MB
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia mpzp terenu w obrębie Lgota i Biała Dolna - etap I - plik pdf Projekt uchwały w sprawie uchwalenia mpzp terenu w obrębie Lgota i Biała Dolna - etap I - plik pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 166
19-10-31 08:01
Pastuszka Anna
9.8MB
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dla terenu położonego w Łobodnie Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dla terenu położonego w Łobodnie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 237
19-10-30 11:01
Pastuszka Anna
714.29KB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 155
19-10-30 11:02
Pastuszka Anna
316.16KB
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 104/X/2019 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kłobuck... Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 104/X/2019 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kłobuck...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 244
19-10-30 11:05
Pastuszka Anna
298.53KB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 136
19-10-30 11:06
Pastuszka Anna
350.72KB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowych najemców lub dzierżawców Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowych najemców lub dzierżawców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 134
19-10-30 11:09
Pastuszka Anna
1.7MB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Kłobuck a pozostającego w trwałym zarządzie ZDiGK w Kłobucku na czas dłuższy niż 3 lata Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Kłobuck a pozostającego w trwałym zarządzie ZDiGK w Kłobucku na czas dłuższy niż 3 lata
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 131
19-10-30 11:12
Pastuszka Anna
433.84KB
Projekt uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji przystanku komunikacji zbiorowej przy drodze powiatowej nr 2049S Projekt uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji przystanku komunikacji zbiorowej przy drodze powiatowej nr 2049S
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 154
19-10-30 11:15
Pastuszka Anna
284.38KB
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 381/XXXVI/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 30.11.2017r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek wychowania przedszkolnego niepublicznych... Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 381/XXXVI/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 30.11.2017r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek wychowania przedszkolnego niepublicznych...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 171
19-10-30 11:17
Pastuszka Anna
1.85MB
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności gimnazjów Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności gimnazjów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 206
19-10-30 11:19
Pastuszka Anna
443.8KB
Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych w 2020r. na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, związanych z ochroną powietrza, polegających na modernizacji... Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych w 2020r. na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, związanych z ochroną powietrza, polegających na modernizacji...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 248
19-10-30 11:21
Pastuszka Anna
3.62MB
Projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Kłobuck Projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Kłobuck
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
19-10-30 11:28
Pastuszka Anna
1.18MB
Projekt uchwały w sprawie mpzp dla terenów położonych w Libidzy przy ul. Kłobuckiej - skan Projekt uchwały w sprawie mpzp dla terenów położonych w Libidzy przy ul. Kłobuckiej - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 147
19-10-31 08:53
Pastuszka Anna
4.15MB
Projekt uchwały w sprawie mpzp dla terenów położonych w Libidzy przy ul. Kłobuckiej - plik pdf Projekt uchwały w sprawie mpzp dla terenów położonych w Libidzy przy ul. Kłobuckiej - plik pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 146
19-10-31 08:54
Pastuszka Anna
3.84MB

Redakcja strony: Projekty uchwał na XIV sesję (12.11.2019r)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1096

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl