Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Projekty uchwał na X sesję (25.06.2019r)

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Projekty uchwał na X sesję (25.06.2019r) [ 9 ]
Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw wyboru ławników - skan Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw wyboru ławników - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 176
19-06-13 08:29
Pastuszka Anna
140.22KB
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kłobucka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018 - skan Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kłobucka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 176
19-06-13 08:32
Pastuszka Anna
301.13KB
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kłobucka wotum zaufania Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kłobucka wotum zaufania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 152
19-06-13 08:33
Pastuszka Anna
281.05KB
Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłobuck oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłobuck oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 191
19-06-13 08:36
Pastuszka Anna
840.66KB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie  w formie darowizny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kłobuck na cele publiczne na rzecz Powiatu Kłobuckiego Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kłobuck na cele publiczne na rzecz Powiatu Kłobuckiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 166
19-06-13 08:38
Pastuszka Anna
345.28KB
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
19-06-13 08:39
Pastuszka Anna
240.41KB
Projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2019 Projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 126
19-06-13 08:40
Pastuszka Anna
1.79MB
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 30/IV/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028 Gminy Kłobuck Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 30/IV/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028 Gminy Kłobuck
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 133
19-06-19 14:59
Pastuszka Anna
2.75MB
Projekt II uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2019 Projekt II uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 147
19-06-21 10:57
Pastuszka Anna
4.43MB

Redakcja strony: Projekty uchwał na X sesję (25.06.2019r)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 916

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl